FLAGERMUSEN ER BLEVET KENDT SOM DET SMITTESPREDENDE CORONA-DYR, MEN NU ÅBNER DER ET FORMIDLINGSCENTER OM DANMARKS ENESTE FLYVENDE PATTEDYR – DET SKER I RØ PLANTAGE PÅ BORNHOLM

Det gamle og meget forfaldne oplagringshus, der også var mødested for områdets jægere, er blevet skinet fuldstændigt op. Flot ser det ud: Nykalket og med nyt stråtag. Foto©JørgenKoefoed.

FLAGERMUS ER MÅSKE ikke det mest flatterende dyr. Sidst vi hørte noget om dette ’flyvende uhyre’ var, da man mente, at dyret havde overført Coronaen til mennesket. Dette til trods, har Naturstyrelsen indrettet et smukt, lille formidlingscenter midt ude i Rø Plantage. Det skulle være åbnet i slutningen af 2020, men grundet omtalte virus, sker det først søndag 1. august. Når det sker i det gamle hus på Sigtevej lige overfor skovløberboligen skyldes det, at området er Danmarks hotspot for de mange nat-aktive dyr. Faktisk er hver tredje pattedyre-art i den danske natur en flagermus

Om dagen gemmer de sig i mørke huler og sprækker, og en del af dem sover med hovedet nedad. Når natten falder på, vågner de op til dåd og jager insekter.

Det er skovrider Søren Friese i Naturstyrelsen man kan ringe til, hvis man vil vide mere om centret. Han fortæller:

– Flagermus lever et hemmelighedsfuldt liv i mørket og måske derfor, er danskernes kendskab til deres liv begrænset. Flagermus er blandt de få dyrearter, der lever af nat-aktive insekter, som eksempelvis myg og natsværmere. Flagermus indgår som et vigtigt led i skovens natur som rovdyr og som føde for andre rovdyr som eksempelvis ugler. Med et formidlingscenter på Bornholm vil Naturstyrelsen udbrede kendskabet til flagermusen til glæde for skoleelever, spejdertropper, naturinteresserede turister og bornholmere”.

MANGE FLAGERMUS PÅ BORNHOLM

Skilt viser vejen. Foto©JørgenKoefoed.

Formidlingscentrets placering på klippeøen er ikke helt tilfældig. Bornholm har den højeste diversitet af flagermusarter i Danmark og en hel unik sammensætning af de forskellige arter. Her findes hele 15 ud af de 17 danske flagermuse-arter, blandt andet landets mest sjældne art – BECHSTEINS FLAGERMUSE – der lever og yngler på øen, som det eneste registrerede sted i Danmark.

Formidlingscentret er flyttet ind i en gammel tidligere forfalden, stråtækt bygning i Rø Plantage – også kaldet BORGERDALSLÆNGEN – hvor en koloni af langøret flagermus har slået sig ned på loftet. For at redde koloniens levested renoveres dele af bygningen, mens andre dele skal rives ned. For at forstyrre flagermuskolonien mindst muligt, tilpasses nedrivning og istandsættelse til flagermusenes årscyklus.

Formidlingscenteret indrettes i bygningens underetage og vil rumme en udstilling om flagermusenes liv, og det vil blive muligt at følge med i livet på loftet via infrarødt kamera.

Som skovrideren tilføjer:

”Rø Plantage er et godt sted at betragte flagermus. Skoven ligger langt fra større byer, så man kan opleve mørke nætter uden lysforurening – en efterhånden sjælden oplevelse i Danmark. Skoven er desuden frit teltningsområde, så der er mulighed for at kombinere en flagermustur med en nat under åben himmel, hvor man kan være opleve de spændende dyr.”

Det er 15. Juni Fonden, der har bevilliget penge til det nye formidlingscenter om flagermus på Bornholm, mens Naturstyrelsen finansierer udvendig istandsættelse af den gamle bygning.

Brun Langøre flagermusen er Flagermusehuets logo. Det er tegner af Ben Woodhams. Foto©JørgenKoefoed.

Området omkring Flagermusehuset er åbent for teltslagning … og mangler man vand, er det lige ved hånden ved indgangen til Flagermusehuset. Foto©JørgenKoefoed.

ÅBNINGSTIDER: Formidlingscenteret vil være ubemandet og have åbent hele året døgnet rundt.

FLAGERMUSESTIEN

Flagermusestien er tydeligt markeret … også om natten. Foto©JørgenKoefoed.

FLAGERMUSESTIEN en er cirka 750 meter lang. Den starter og slutte ved Flagermusehuset. Stien er markeret med reflekterende flagmus på træstolper. Hvis du følger stien, når det er tusmørke, har du gode muligheder for at se flagermus. Lige omkring Flagermusehuset kan du se BRUN LANGØRE, VANDFLAGERMUS og BRANDTS FLAGERMUS flyve ind og ud af bygningen gennem sprækker i gavlene. I luften over skoven kan du se de store BRUNFLAGERMUS på træk fra deres dagskvarterer. Stien går ned til Borgerdalssøen, hvor der er rigtig gode muligheder for at se VANDFLAGERMUS jage og tage insekter på vandoverfladen.

Brug en lommelygten eller lyset fra din mobil til at finde vej via reflekserne, men sluk lyset så meget af tiden som muligt, for at få en bedre oplevelse og for at forstyrre flagermusene så lidt som muligt.

15. Juni Fonden er stiftet af Lise og Valdemar Kähler i 1991. Fonden blev indsat som universalarving efter stifterne, der var barnløse, og i 2010 modtog 15. Juni Fonden en efter danske forhold betydelig arv.

Navnet ’15. Juni Fonden’ er udsprunget af fødselsdagen for Valdemar Kählers mor og er endvidere datoen for stiftelsen af Fonden. Den 15. juni hedder i øvrigt også Valdemarsdag og fejres som dagen, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen ved et slag i Estland i 1219.

Lise og Valdemar Kähler bevarede igennem alle år en tæt tilknytning til Bornholm, hvor de selv havde boet fra 1943 og frem til 1963.

Fonden støtter projekter inden for følgende indsatsområder:

 • Skabe plads til natur og biodiversitet
 • Øge kvaliteten af natur og biodiversitet
 • Øge befolkningens interesse for og viden om natur og biodiversitet
 • Fonden bidrager til at skabe et Danmark, hvor naturen og landskabet beskyttes og benyttes med respekt for deres blivende værdier.
 • Fonden prioriterer projekter og indsatser, der er synergiskabende og som kan opskaleres og være eksempeldannende.

KUNST & KULTUR
Fonden støtter følgende temaer inden for kunst og kultur:

 • Billedkunst med tilknytning til Danmark
 • Scenekunst – primært inden for operagenren
 • Strategisk temasatsning;
 • Børn og unges kulturelle fundament – systemisk forandring og opbygning af sektorens kapacitet til at arbejde med temaet
 • Andre støtteområder vil som hovedregel ikke komme i betragtning.

HUMANITÆR & SOCIAL

 • Fonden støtter projekter, som anvender naturen eller kulturen som ramme for sundheds- og velfærdsfremmende aktiviteter.
 • Fonden støtter ikke ansøgninger begrundet i dårligt helbred eller dårlig økonomi.