FOREDRAG I MORGEN AFTEN PÅ GUDHJEM MUSEUM: DEN FORKÆTREDE BOPÆLSPLIGT

Der er stadig helårshuse i Gudhjem, der ulovligt bliver brugt som feriehuse … ligesom der er visse tvivlsomme, kommunale afgørelser, der har ophævet helårspligten på huse i byen. Foto©JørgenKoefoed.

HVAD SKER DER med en lille by, når politikerne kaster håndklædet i ringen, og ophæver bopælspligten? Det er faktisk ikke så svært at spå om. Det betyder, at hver gang et helårshus komme til salg vil kommende bornholmske sommerhusejere stå forrest i køen hos ejendomsmægleren – og gerne byde over de købere, der havde tænkt sig at flytte til byen.

Det vil klart affolke byerne, der vil blive til spøgelsesbyer i vinterhalvåret … og det uden skatteindtægter til de pågældende kommuner. Så det kan undre, at de bornholmske politikere med tidligere borgmester Winni Grosbøll i spidsen i forne tider gik ind for denne affolkning af øen ved at indføre flexhus i en række byer, når man tilsyneladende arbejdede for det modsatte.

Som Kurt Marker, Sorthat-Muleby, skriver i et læserbrev i Tidende 8. januar: ”Jeg har fået mange henvendelser fra borgere i Sorthat-Muleby, som er enig med mig vedrørende de mange ulemper ved flexboliger […] Alle vores politikere ønsker at befolkningsantallet igen stiger til 42.000 indbyggere men pt. falder det, og jeg er bange for, at flexboliger i de mindre byer er medårsag til dette.”

Begrebet Flexboliger er hovedtemaet, når Byforeningen indbyder til foredrags- og debataften:

Gudhjem Museum onsdag 24. januar kl. 19:00 – 21:00.

 

FORSKNINGSPROJEKT BOPÆLSPLIGT
FOREDRAGET UDSPRINGER af et forskningsprojekt, som gennemføres af Center for Regional- og Turismeforskning i Hasle. Projektet har den meget sigende titel:

”Bopælspligt som planlægningsværktøj i landdistrikterne
– en fugl på taget eller en gøgeunge i reden?”

Bopælspligten er et særligt dansk planlægningsværktøj, der nu bliver undersøgt og belyst. Forskningsprojektet analyserer effekterne af den bølge af ophævelser, der er skyllet hen over Danmark efter finanskrisen.

Foredragsholder er Anders Hedetoft, chefkonsulent på forskningscentret.

Der er gratis adgang for alle interesserede. Pause med mulighed for at købe drikkevarer.

PS: Mere information om forskningsprojektet her: https://crt.dk/project/bopaelspligt-som- planlaegningsvaerktoej-i-landdistrikterne-en-fugl-paa-taget-eller-en-goegeunge-i-reden