SPØJST FUND: FUTURISTISK FORTIDSBILLEDE

Ole Stigemo med den bog, hvor brevet med digtet befandt sig inden i. Foto©JørgenKoefoed.

Tilpas gulnet efter næsten 100 år på bagen. Foto©JørgenKoefoed.

FOR NOGEN TID SIDEN blev der gjort et hyggeligt og sjovt fund på Gudhjem Museum. Ole Stigemo, der er medlem af Gudhjem By- og Museumsforenings bestyrelse, er en mand der blandt har været med til at scanne og arkivere hundeder af gamle fotos til Gudhjems Arkivs historiske samling. Det var ham, som gjorde opdagelsen.

Han fandt et gammel brev. Det lå inde i Gustaf Engwalls biografi om kunstneren Karl Isakson [1878-1922]. De to 5-øres frimærker var poststemplet i Aakirkeby 31. juli 1919 kl. 2-7 E og sendt videre til Svaneke og her på bagsiden stemplet 31. juli 1919 kl. 8-10 E og herefter formentlig bragt ombord på skibet til Christiansø.

Sådan er der ingen, der kan skrive mere: Skråskrift med pen og blæk. Foto©JørgenKoefoed.

Brevet er ikke stilet til en en bestemt person, men til:

Til den Klogeste Gæst i Frøknernes Kochs Pensionat
Christiansø
Svaneke

med påtegnelsen: Maa kun aabnes af Adressanten.

Inden i konvolutten lå nedenstående digt. Skrevet meget formfuldendt med pen og blæk på ternet papir i formatet 18,5 x 11 cm.

Futuristisk Fortidsbillede.
CV [henviser til Chr. V, der besluttede at oprette en søfæstning
på Christiansø i 1684]

Seksten hundred otti seks
Femte Christian Danmarks rex.
Frederiksø og Christiansø,
Verdens ende se og dø!
Vinter, Foraar, Sommer, Høst,
Sorrig, Glæde, Smerte, Lyst.
Nord og Syd og Vest og Øst,
Solnedgang og maanelyst.
Brede, tunge Bastioner,
Placementer for Kanoner.
For et Hus kun otte Kroner,
For en Mand kun fire Koner
Gærdesten og Klippesider,
Sildepiger, Spisetider,
Græsholms Fugle, Øen Tat,
Modne Figen, Brombærkrat,
Maageskrig og Myggesvirren,
Rullepølse, Malerstirren,
Røget Sild og søde Supper,
Skuder, Motorbaad, Chaloupper,
Fiskegarn og en Kano,
Stueorgel, Picasso

Lille Lau og Futurister,
Pigesjov og Fodturister,
Maanebal og Dansevæsen,
Hansemand var ikke kræsen!
Bysse, Bisse, Busse Basse,
Sørensen og Silde Kasse.
Weie, Willemoes og With!
Koch og Kampman, Sulamith?
Nyelamnd, Køhler og Cezanne,
Kolerabaare, Præstemand,
Isackson og Zernikow,
Indfødsret forfærdelig sjov.
Skæg og Haar paa Maler Tryde,
Kan kun denne Ø frembryde.
Hansen-Funch og Fjer i Hatten,
Hvide Liljers Lys i Natten.
Roose rød og røde Tage,
Ægtemanden uden Mage,
Løvebrøl og Løvemund,
Sjak og Boccia allen Stund.
Don Juan og Kommandanten,
Slentrer hen ad Klippekanten.

Sprøjt paa Drosken, Ridt paa Trappen,
Edderfugle, Läderlappen,
Stegte Lam, Champagnegilde
Fantasi blandt Bis Kras Vilde,
‘Damer’, ‘Herrer’, Gaardens Stige,
Sydens Farver, Danmarks Rige,
Havregrød til vores Mave,
Møllerhuset, Kongens Have,
Suleima, Sirenehuset,
Elskovssuk og Bølgebruset.
Her en Tube, dér et Brædt,
Hist lidt Kul plus en Palet,
Der en Stol og her lidt Stil,
Hjælpe til de alle vil,
Rød og gul og brun og graa,
Cadmium, Pariserblaa.
Stille gaa og husk vi sover!
Fyret lyser ovenover.
Mindet staar paa Øens Klipper,
Øens Minde aldrig glipper,
Øens Kro er Øens Paris
For Krohus var Øen et Paradis.

Hvem der står bag det poetiske ø-digt vides ikke, men … sidste linje kunne indikerer, at det måske var en herre ved navn ’Krohus’. Eller betyder det bare, at for kroen og kroens personale var øen et paradis? Hvis nogen ved noget, modtager Bloggen gerne oplysninger på arkivparis@aegir.dk eller på molbilen 2782 0241.

BOGEN OM KARL ISAKSON

DET VAR kroejeren på Christiansø, frk. Hansigne Koch, der havde rekvireret biografien om den dansk/svenske maler Karl Isakson fra Stockholm i august 1957. Isakson kom første gang til Christiansø i 1911 og har i perioder til sin død i 1922 boet og malet på øen. Man mener, at han havde stor indflydelse på, hvordan Bornholmer-malerne udtrykte sig. Foto©JørgenKoefoed.