GODT NYT OM GAMLE HJERNER

Der er myldretid døgnet og året rundt i  hjernen. Foto©GerhardG/Pixabay.

TÆNK LIGE ENGANG: Inde i dit hovedet befinder der sig omkring 200 milliarder hjerneceller [neutroner], der styres af billioner af synapser [lim-neutroner]. Gennem tråde forbinder de neutronerne med hinanden, som alle er forbundet med en afbryderknap. Med alderen nedbrydes disse hjerneceller.

Eller gør de?

Det har hjerneforskeren Henning Kirk skrevet en bog om. Han er dr.med. og tidligere leder af Gerontologisk Institut og forfatter til en lang række artikler og bøger om hjernen og aldring blandt andet ’Afskaf alderdommen – bliv i de voksnes rækker ’ sammen med journalisten Lone Kühlmann.

Kort sagt en mand der ved en del om de gamle hjerner. Og han slår et slag for, at du sagtens kan holde din hjerne ‘fit for fight’ højt op i årene og at virksomhederne faktisk burde ansatte langt flere seniorer. Som han skriver: ”I en tid med mangel på arbejdskraft blandt de yngre på arbejdsmarkedet bliver der mere og mere behov for seniorer. Ikke for at ’lukke huller’, men fordi seniorer har særlige kompetencer, som i mange tilfælde gør dem mere attraktive for virksomhederne end yngre medarbejdere’.

Men hvordan kan man bevare og forny alle sine hjerneceller?

MUSIK ER GUD

En måde er at dyrke musik og sang. Noget der er særlig relevant for folk på Bornholm. Her findes et utal orkestre og især af kor, både de halvprofessionelle som Nylars Koret og det mere ustrukturede Gudhjem Havnekor, hvor alle bare kan mødre op og synge med.

Henning Kirk skriver blandt andet: ”I dag kan det også påvises, at øvede musikere desuden opnår en afsmittende effekt på andre kognitive funktioner [tænkning, sprog, problemløsninger] end dem, der direkte kan relateres til musikudøvelse. Det drejer sig blandt andet om hjernens kapacitet til at modtage og bearbejde synsindtryk og om den hastighed, hvormed bearbejdelsen finder sted”.

DET EVIGE BYGGEPROJEKT

Forfatteren beskriver hjernen som et byggeprojekt, hvor der samtidigt, individuelt og hele liver igennem foregår op-, om, til-, ned- og genopbygning af neutroner. Og generelt kan man sige, at træning og vedligeholdelse af viden, erfaring og færdigheder styrker hjernen. Men paradoksalt nok har man målt, at løsning af kryds-og-tværser ikke opbygger flere hjerneceller … men man bliver bedre til at løse dem.

Omkring det musiske skriver forfatteren, at musikernes hjerner er et stjerneeksempel på hjernen som et livslangt byggeprojekt. Musik involvere nemlig samtlige tre hjørner i det, man kan kalde ’hjernens musiske trekant’ – kognition, emotion og motorik. Musikudøvelse styrker nemlig forbindelsen mellem hjernens to halvdele, får lillehjernen til at vokse og forbedrer opmærksomheden.

DE GODE GAMLE

Navne som Svend Asmussen [100 år], Victor Borge [91 år], Arthur Rubinstein [95 år] og Bent Fabricius-Bjerre [95 år] er gode eksempler på fremragende velfungerende gamle hjerner. For ikke at tale om forfatterens favorit, den tjekkisk-jødiske pianist og holocaust-overlever Alice Herz-Sommer, der i 2013 som 109-årig blev portrætteret i den Oscar-belønnede kortfilm ’The Laydy in Number 6’. I filmen spiller den gamle dame både Schubert og Chopin på sit klaver og udbryder bagefter ’Music is God!’.

DIRIGENTER BLIVER IKKE DEMENTE

Endelig omtaler bogen den svære disciplin at blive dirigent. Det tager lang tid, at kunne dirigere et symfoniorkester. Det kræver at kunne sortere, koordinere og prioritere al den information, som rummes i partituret. Det kræver så meget af hjernens neutroner og deres indbyrdes samarbejde, at Henning Kirk tvivler på, at orkesterdirigenter kan blive demente. Så skal vi tro på forfatteren er orkesterdirektion den ultimative hjernetræning og dermed en garanti for bevarelse og udbygning af hjernecellerne hele livet.

FALDENDE DEMENS

Forfatteren fortæller den positive nyhed, at færre og færre bliver demente. Som han skriver: ”Selv blandt journalister og politikere synes der at mangle en erkendelse af den nye, glædelige udvikling, der betyder en faldende risiko for demens. Det kan undre at den gode historie ikke er blevet mere udbredt, for der foreligger i dag flere studier, som bekræfter, at antallet af nye demenstilfælde i hver aldersgruppe er lavere end forventet ud fra tidligere studier”.

BEVAR NYSGERRIGHEDEN

Studier siden 2004 fortæller, at nye demenstilfælde i Danmark er faldet med to procent hvert år. Baggrunden kan være, at folk i dag generelt har længere uddannelser og har mere kognitivt stimulerende arbejdsfunktioner og fritidsbeskæftigelser. Således fortæller den nye viden, at demens ikke længere er en uundgåelig manifestation af ’alderdom’ og at, demens kan forebygges.

Det drejer sig om at bevare nysgerrigheden, og her kan man sige, at de sociale medier er med til at aktivere rigtig mange ældre mennesker. Det gør, at der blandt efterkrigsgenerationen [fx den fra 1946] vil være op i mod 2.000, der vil opleve at runde de 100+ – vel at mærke med knoppen i fuld vigør.

BOGFAKTA
Henning Kirk
GODT NYT OM GAMLE HJERNER
Om hjernens livskarriere og
voksenlivets vækstmuligheder
Gyldendal 2020
137 sider
249,95 kroner
Kan lånes på biblioteket.