GUDHJEM BY- OG MUSEUMSFORNING HAR FÅET NY FORMAND

Hans Jørgen Jensen er Byforeningens nye formand. Han er normalt ikke lystfisker, men kan alligevel få en torsk på krogen, når det gælder. Foto©JørgenKoefoed.

SELV OM DET SKETE 1. APRIL, var det ikke aprilsnar: Bestyrelsen i Gudhjem By- og Museumsforening konstituerede sig endelig denne dag. Det skulle egentlig være sket ved det første bestyrelsesmøde 16. marts, men en slem virus kom ubelejligt imellem. Nu ordnede man det via mailen. Og som Bloggen havde forudset blev Hans-Jørgen Jensen valgt til formand og Ole Stigemo til næstformand, men han sagde også ja til at blive kasserer. Käthe Bruun Jensen påtog sig jobbet som sekretær.

Ole Stigemo bor i Melsted og er nu både næstformand og kasserer. Foto©JørgenKoefoed.

Käthe Bruun Jensen bor midt i Gudhjems Latinerkvarter og er nu bestyrelsens sekretær. Foto©JørgenKoefoed.

SÅDAN SER DEN NYE BESTYRELSE UD:

HANS JØRGEN JENSEN blev valgt som formand. Han var næstformand og kasserer i den gamle bestyrelse. I sin præsentation skrev han bla: ”… lokalsamfundet Gudhjem-Melsted er beriget med en lang række fællesskaber af meget høj kvalitet. Jeg vil arbejde for at understøtte disse og de mange engagerede borgere – frivillige såvel som virksomheder – der året rundt bidrager til byens stærke sammenhold. Der skal være liv i byen hele året”.

OLE STIGEMO, der var sekretær i den gamle bestyrelse, blev valgt som næstformand og kasserer. I sin præsentation skrev han bla: ”Vigtigt att vi har en levende by hele året. Favorisering af gående via minimal trafik. Beskytte og bevare de kulturelle og historiske værdier. Formidle byens historie og egenart.”

HANS-MARTIN BLOCH var formand for Bygruppen i den gamle bestyrelse. Det er han ikke mere. I sin præsentation skrev han bla: ”… at bearbejde aktører og beslutningstagere til at vedtage en model for et modificeret bilfrit miljø i Gudhjem. At fastholde og øge en aktiv BRK indsats med de tomme huse og misbrug af helårsboliger”.

ANITA HOLM er en aktiv ’efterlønner’ og er født og opvokset i Gudhjem. I sin præsentation skrev hun bla: ”Jeg har mange visioner for, hvordan museet kan blive mere ‘synligt’ og få flere ‘brugere”.

CLAUS ANDERSEN er ejer Sydhavnens Motorværksted ApS og Øens Marinecenter. I sin præsentation skrev han bla: ”Vil arbejde for en positiv og grøn byplan, hvor biler og busser reduceres i bybilledet. Hvor det stigende antal besøgende og turister får en positiv oplevelse af byen, men samtidigt bliver en mindre udfordring for lokalbefolkningen. Gudhjem skal være et trygt, attraktivt og trafiksikkert sted at færdes for børn og voksne – hele året”.

FLEMMING WILLUM har været ansat 25 år i Novo Nordisk. I slutningen af ansættelsesforløbet fungerede han som direktør i koncerndirektionen i Novo Nordisk Engineering, hvor byggeri- og anlægsbudgettet udgjorde 6 mia. kr. I dag har han trukket sig tilbage til privatlivets fred. I sin præsentation skrev han bla: “Min kamp og indsats for Gudhjem handler primært om at vende udviklingen og udformningen af trafikmønstret og byrumspolitikken. Fortidens målsætning skal vendes 180 grader. Fra at indrette byens historiske og smukke gadeforløb, torve og havnearealer til at rumme maksimal trafik og parkering til i stedet at skabe en by, der skal opleves til fods”.

HANNE STRØBY er seniorkonsulent hos Destination Bornholm, hvor hun bl.a. er projektleder på Bornholms Kulturuge. I sin præsentation skrev hun bla: ”Det er især driften af museet og de aktiviteter, der er knyttet til huset, der har min interesse”.

KÄTHE BRUUN JENSEN blev valgt som sekretær. Hun har arbejdet som folkeskolelærer og har senest været pædagogisk konsulent i Ballerup Kommune inden for miljø og sundhed. I sin præsentation skrev hun bla: ”Jeg vil arbejde for en børnevenlig by og tænke kunst og leg sammen”.

CLAUS SONNE er professionel fotograf og håndværker i bred forstand. Har de seneste år været museets udstillingsansvarlige. Det fortsætter han med.

PREBEN PAULSEN blev ikke valgt ind, men sagde ja-tak til at være suppleant. Han har været ansat i den finansielle sektor i 45 år. I sin præsentation skrev han bla: “Jeg mener, at et af de store problemer er trafikken i Gudhjem om sommeren. Der må en løsning til, der tilgodeser de fastboende borgere, der bor i Gudhjems ’turistinferno’. Væk med busser og [turisters] privatbiler fra Gudhjems gader i sommerperioden.”

MAY BJØRN RIIS stillede op som suppleant og blev valgt som sådan. Hun er kunsthåndværker, uddannet på Danmarks Designskole i Nexø, og arbejder som selvstændig med butik i Brøddegade. I sin præsentation skrev hun bla: ”Jeg har interesse i såvel byens udvikling som driften af Gudhjem Museum”.