GUDHJEM HAVN LAPPES SAMMEN

Dampskibskajen ser meget tilforladelig ud, men der er brådne kar hist og pist. Foto©JørgenKoefoed.

Store huller i vandlinjen er med til at underminere hele kaj-terrænet. Foto©JørgenKoefoed.

Inden kajen skal graves op, fastgøres de yderste granitsten med lodrette og vandrette jernpinde, der skal sørge for, at de ikke løsner sig og falderi vandet. Foto©JørgenKoefoed.

Kajen graves op og skal stives af med cement. Foto©JørgenKoefoed.

DER TRYKLUFTHAMRES, BORES OG CEMENTBLANDES i disse uger ved Dampskibskajen på havnen i Gudhjem. Årsagen er, at målinger har vist, at det meste af dette stykke kaj er undermineret. Det er sådan, at fortøjningsringene svajer fælt, når Ertholm ligger ved kajen og river i fortøjningen.

I første omgang fjernes gammel cement i fugerne og erstattes med nyt. Dernæst skal der graves op langs kajen og det hele fyldes op med især cement.

Hvis der ikke blev gjort noget, ville hele dette stykke kaj, hvor Ertholm om sommeren er fortøjret, bryde sammen.

Den tunge trafik af lastbiler og busser, der sommeren igennem passerer parallelt med kajen er formentlig også en af årsagerne til, at Dampskibskajen er blevet lige lovligt mør.

Men til sommer skulle passagerer til Ertholm atter kunne føle sig på sikker grund.