“GUDHJEM KIRKE ER KØBT I EN BILLIG LEGETØJSFORRETNING”

Palle Laurings bog om Bornholm er udgivet på Carit Andersens Forlag med vidunderlige tegninger af Ebbe Sadolin. Foto©JørgenKoefoed.

DIN BLOGGERs GENBO var noget ophidset, efter hun havde læst i Palle Laurings REJSE I DANMARK: BORNHOLM. På side 154 skriver han om Gudhjem og ikke mindst om Gudhjem Kirke, som han tilsyneladende ikke var særlig glad for med ordene:

”Den nye kirke er pudsig, Nürnbergerkram, desværre købt i en legetøjsbutik. Grå ganit, skifer og zink er ikke de festligste materialer sammen, og tegningen er bestillingsarbejde på tegnebord. Den ligger tragisk dominerende i den lille bys maleriske plastik op over klippeskrænterne.”

Palle Lauring synes ikke, at Mathias Bidstrups kirke pynter på Gudhjem. Hvad synes du? Foto©JørgenKoefoed.

Man fornemmer tydeligt, at den gode Palle Lauring [1909-1968] – bror til skuespilleren Gunnar Lauring – tydeligvis har opholdt sig meget kort tid i byen. Havde han dvælet en uge eller to var han nok kommet på andre tanker. Kirken, der er tegnet af professor Mathias Bidstrup [1852-1929] og indviet 3. septemer 1893, er ved nærmere bekendtskab faktisk meget flot, men ligner selvfølgelig ikke de gængse ’smukke’ hvide kirker, der er spredt ud over landet – blot ikke på Bornholm. Bornholm er jo granit, derfor er kirkerne det også.

Ellers har Palle denne påstand i sin bog:

”Gudhjem var købstad engang. Endnu 1600-tallet regner den blandt Danmarks købstæder, men den gik i stå, og det siges at byen solgte sine købstadsrettigheder til Allinge for seks tønder sild og et anker brændevin.”

Lidt af en påstand. Gudhjem svømmede i sild, så den handel lyder som noget fordrukkent sludder. Men et anker brændevin? 68 liter! Ja, det kunne vel være et godt bytte for nogle rettigheder.

HVIS DU VIL VIDE MERE

NÜRNBERGERKRAM: Egentlig produktion af legetøj med salg for øje kendes i Europa fra 1500-tallet. Småbønder i Sydtysklands skovrige bjergegne fremstillede og solgte om vinteren husflidsarbejder og legetøj af træ. Gennemrejsende købmænd fra Nürnberg begyndte allerede i 1600-tallet, at opkøbe bjergbøndernes trælegetøj, og da der i byen og dens omegn i forvejen fandtes en folkelig hjemmeindustri, blev Nürnberg tidligt centrum for billigt trælegetøj, der solgtes under betegnelsen ’Nürnbergerkram’. Fra midten af 1700-taller fik legetøjet af træ konkurrence fra legetøj af andre materialer, som bedre kunne masseproduceres; fx kom de første støbte tinsoldater fra Nürnberg i 1760’erne. I 1830’erne kom bliklegetøjet, og omkring Nürnberg og Fürth var der snart flere hundrede legetøjsmagere, som fremstillede presset bliklegetøj.

MATHIAS BIDSTRUP blev både født og døde i Rønne. Hans far var skibstømrer, og sendte sønnen ind på Kunstakademiet for at blive arkitekt. Men han gik der kun et enkelt kvartal i 1876, hvorefter han vendte tilbage til fødeøen, hvor han blev medindehaver af H. P. Bidstrups Byggeforretnimg. Han byggede et utal af huse på øen – blandt andet den store hovedbygning på Almegårsd Kaserne, Rønne-Nexø Banens oprindelige stationer, Allinge Rådhus, Sandvig Skole, Bornholms Folkehøjskole, de tekniske skoler i Allinge, Rønne og Aakirkeby, Arresthuset i Rønne, Allinge Sygehus samt en del forretningsejendomme og villaer. Men det blev også til et par kirker mere end i Gudhjem: Vestermarie Kirke, Baptistkirken i Rønne og Rø Kirke. En travl herre må man sige, for han fik også tid til at være formand for Bornholms Museumsforening, medstifter af Bornholms Museum, brand- og bygningsinspektør og medlem af Rønne Byråd 1882-1888 … og ja så nåede han da også af blive Ridder af Dannebrog.

GUDHJEM KIRKE: Kirken åbnede i 1893. Altertavlen er fra det nærliggende bortsprængte katolske kapel og er en trefløjet, sengotisk skabstavle, der stammer fra ca. 1475. Midterfeltet er et relief med jomfru Marias dødsleje, hvor hun omgives af de tolv apostle. Hver af sidefløjene har fire figurer i to rækker med helgener, hvoraf nogle stykker let beskadigede, og en enkelt af figurerne er gået tabt, men blev erstattet af en figur skabt af den gudhjemske kunstner Paul Høm ved en restaurering i 1962. Prædikestolen stammer fra en tidligere kirke og er oprindeligt fremstillet i 1575. Den er i et vist omfang omarbejdet i 1789.

REJSE I DANMARK: Palle Lauring udgav i alt 96 bøger. De fleste historiske. Således 10 bind om Danmarks historie og 7 bind i serien: REJSE I DANMARK: Østjylland 1956 med tegninger af Sikker Hansen, Bornholm 1957 med tegninger af Ebbe Sadolin, Fyn 1957 med tegninger af Johannes Larsen, Nord- og Vestjylland 1958 med tegninger af Leo Estvad, Sønderjylland 1959 med tegninger af Mads Stage, København 1959 med tegninger af Arne Ungermann og Sjælland 1960 med tegninger af Ib Andersen.