GUDHJEM KIRKE: SÅ MANGLER DER IGEN EN GRAVER

I 1893 indviede man den ny kirke i Gudhjem. Befolkningstallet i byen blev næsten fordoblet, da fæstningen på Christiansø, blev nedlagt i 1856. Foto©JørgenKoefoed.

DET ER IKKE altid nemt at fastholde folk i et job – selv om det er nok så godt. Det kan Gudhjem Kirke skrive under på.

Der har den sidste tid været en del udskiftninger. Fx kom der en ny præst midt i maj, til august starter en ny organist og som det sidste ben i treenigheden måtte den nye graver – Corinna Wetche ­– stoppe midt i sin tre måneders prøvetid på grund af sygdom. Så nu skal kirken atter finde en ny.

Så står du og mangler et frit og særdeles velbetalt helårsjob er chancen der nu. Men ud over grønne fingre og glæde ved masser af frisk luft skal du også være nogenlunde gode venner med en computer plus, at du skal synes, det er hyggerligt/opbyggeligt at deltage i søndagens gudstjeneste skiftende mellem kl. 9:00 og 10:30 med fri to søndage i kvartalet.

Graveren står ikke helt alene. To dage om ugen kommer Rolf Mortensen og hjælper til med pasning af de to kirkegårde. Han er ganske vist bortrejst i tre uger omkring OL i Tokyo, der pågår fra 23. juli til 8. august 2021. Rolf er nemlig træner for atletik-landsholdet.

Ved begravelser kommer PLE og graver hullet til kisten, hvorimod bisættelser med urne klares af graveren selv.

Stillingsannoncen, der netop er blevet ofentliggjort med ansøgningsfristen 29. august kan læses herunder:

Der er knyttet to kirkegårde til Gudhjem Kirke. Den gamle ved kirken og en ny og noget større placeret 700 meter syd for kirken ud mod Melstedvej. Foto©JørgenKoefoed.

ANSVARLIG GRAVER SØGES TIL GUDHJEM KIRKE
En fuldtidsstilling som graver er ledig til besættelse 15. august 2021.
Ansættelse sker ved Gudhjem Sogns Menighedsråd, Kirkevej 9,
3760 Gudhjem.

 • Jobbet er alsidigt. Det består i at renholde og vedligeholde kirkegårdene samt kirkens øvrige arealer, således at de til enhver tid fremtræder i velholdt stand.
 • Desuden at gøre tjeneste i kirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder også koncerter og aftensang. Dertil kommer rengøring og pyntning af kirken til gudstjenester samt betjening af det automatiske klokkeanlæg.
 • Du bliver ansvarlig for at holde det elektroniske gravsteds arkiv ajour samt sende fakturaer til gravstedindehaverne for vedligeholdelse og pasning af gravsteder. Vi ser gerne, du har kendskab til IT og gerne DAB- Den Digitale Arbejdsplads for menighedsråd og medarbejdere.
 • Vi forventer, du er i stand at varetage de administrative opgaver, og du har respekt for kirkens værdier. Gudhjem kirke har sammen med Østerlars formuleret en fælles vision: En levende kirke, mangfoldig og i udvikling. Se mere på kirkens hjemmeside: https://www.gudhjemkirke.dk/
 • Jobbet er selvstændigt og kræver stor ansvarsfølelse samt evne til at organisere og planlægge arbejdsgange. Vi forventer at du har økonomisk forståelse og formår at overholde budgettet for kirkegårdene. Vi lægger vægt på, du er fleksibel, samarbejdsvillig og vil have et nært samarbejde med menighedsrådet og dine kolleger ved kirken, herunder specielt kirkens gravermedhjælper, hvor du bliver nærmeste leder. Vi ønsker derfor, du er i besiddelse af lederkompetencer.
 • I dit daglige arbejde vil din nærmeste kontakt til menighedsrådet være kirkens præst, kontaktperson og kirkeværge.
 • Ansættelsen er omfattet af organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
 • Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
 • Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.522,00 – 353.933,00.
 • Fikspunktet er årligt kr. 303.371,00 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK
 • Der ydes et rådighedstillæg på 21.713,75 årligt
 • Ud over løn indbetaler arbejdsgiver pensionsbidrag efter gældende regler.
 • Ansættelsen sker på fuld tid med en årlig arbejdstid på 1924 timer, svarende til gennemsnitlig 37 timer per uge.
 • Yderligere oplysninger om graverstillingen kan fås hos kontaktperson Kirsten Laurberg Lund 4081 1640
 • Menighedsrådet gør opmærksom på, der vil blive indhentet straffe- og børneattest.
 • Kørekort: B
 • Ansøgningen sendes til kontaktperson ved Gudhjem Kirke Kirsten, Laurberg Lund på mail 7566fortrolig@sogn.dk senest torsdag d. 29. juli 2021.