GUDHJEM KIRKE OG PRÆSTE-VIKARERNE

Gudhjem Kirke med udsprungne blade. Foto©JørgenKoefoed.

På Menighedsrådsmødet 29. april 2022 var der ikke så mange punkter på programmet, dog kan ét punkt fremhæves:

HVEM ØNSKER VI som vikar i Gudhjem Kirke, spørger Menighedsrådet sig selv. Når kirkens faste præst har fri, på ferie eller er syg, sørger provsten for, at der bliver sendt en vikar. Men bør vikaren ikke være én, passer med menigheden?!

I flere af kirkerne på øen har provsten modtaget særlige ønsker fra menighedsråd eller kirkegængere. Nogle gange kan det lykkes, at få disse ender til at passe sammen. Men i princippet kan alle ordinerede præster prædike i alle øens kirker – uanset køn. I forhold til økonomien er provsten forpligtet til først at vælge blandt de præster, som er i tjeneste. Dernæst emeriti. Af princip forsøger provsten, at fordele vikartjenesterne så bredt det er muligt.

Menighedsrådet besluttede, at sognets mangfoldighed tilgodeses ved, at der kommer præster med anden teologisk holdning. Altså ingen krav til udelukkelse af bestemte præster.