GUDHJEM KORT&GODT [25]: MOLER AF STÅL, ENSRETNING, DEN STORE REDNINGSAKTION, STADIG HUL I GADEN MED MERE

STÅLMÅTTER MED MODHAGERE PÅ NØRRESAND

De to håndværkere knokler med nedlægning af stål-riste på midtermolen. Foto©JørgenKoefoed.

Så er stål-måtterne lagt på plads så langt øjet rækker. Foto©JørgenKoefoed.

Stål-måtte tæt på. Læg mærke til de små modhager i stålet. Risten er ikke glat som en barnenumse. Tværtimod! Foto©JørgenKoefoed.

Bestyrelsen for Flådestation Atlanten inspicerer 24. april den nye belægning. Foto©JørgenKoefoed.

FOR NOGLE UGER SIDEN var teamet fra Erhvervsdykker Kim Hansen i gang med en renovering af midtermolen i Nørresand Havn. Det gamle trædæk blev taget op og erstattet med måtter af stål. Det er den mole som Christiansøfartens færge lægger til, når vinden er for voldsom på Gudhjem Havn. Det har afstedkommet kraftige reaktioner fra nogle af beboerne på Nørresand. Som én udtrykker sig: “Kommunen er meget strikes, når men vil ændre noget på sit hus. Vinduerne skal være sådan, taget skan være sådan og så videre. Alt sammen meget godt, men hvordan kan man så tillade sig, at lægge sådan en metal-måtte ud. Det er da enormt skæmmende i det gamle fiskerleje. Aftalen er ellers, at hvis der skal foretages større ændringer på havnen, skal kommunen tage en snak med lokalforeningen Atlanten. Det er ikke sket i dette tilfælde.” Pernille Lydersen Funch, der er formand for Flådestation Atlanten, har haft møde med de relevante embedsmænd fra kommunen og fortæller til Bloggen: “Foreningen er meget kede af, hvordan molen er blevet ødelagt. Det har vi fortalt til kommunens folk. De var meget lydhøre over for vores klage og ville se, hvad der kunne gøres.” Årsagen til dette nye metal-dæk skyldes, at man vil gøre molen skridsikker for passagerne fra færgen Ertholm. Derfor er metal-ristene ikke helt glatte, men er udstyret med en slags små modhagere. Det vil sige, at hvis et barfodet barn eller en hund uforvarende løber ud på risten bliver fusserne revet til blods. Bloggen mener, det må være en ommer … men hvem betaler en omlægning? Ydermolen har mange meget store huller, som burde være prioriteret frem for dette metal-helvede. Fotos©JørgenKoefoed.

DET SKER 15. MAJ

BYFORENINGEN HAR gennem flere år ønsket, at ensretningen i byen skulle starte i forbindelse med Påsken. Her begynder biltrafikken at tage til. Men, nej! Kommunen holder fast i 15. maj. Og sådan bliver det. Bloggen krydser fingre for, at Vej & Park husker datoen.

HELIKOPTER OVER GUDHJEM

FORRIGE SØNDAG havde Gudhjem og nærmeste omegn besøg af en helikopter. Den fløj frem og tilbage fra Bølshavn og til Tejn. Den ledte efter forulykkede mennesker i havet. Der var via Lyngby Radio udsendt en alarm om en tom jolle ved Helligdomsklipperne. Det satte gang i den helt store eftersøgning. Ud over omtalte helikopter deltog patruljeskibet Rota og Marinehjemmeværnets skib Hjortø. Efter et par timer meldte ejeren sig af den tomme båd. Lidt af en tanketorsk at efterlade sin båd på den måde. Foto©JørgenKoefoed.

SOL OVER KUGLEREGN

10 kuglekastere på rad og række – fra venstre: Svend Torben Jensen, Jens Hammer, Lasse Falkenberg, To-flaske-vinderen Bent Jensen, Poul-Erik Salomonsen, Jesper Nøhr Hansen, Steen Jensen, En-flaske-vinderen Poul Holm, Vilmer Mortensen og yderst til højre Jens Frandsen. Foto©FlemmingSvenningsen.

Fantastisk solskin og vindstille på havnen i Gudhjem blev en storslået ramme, da Gudhjems petanquespillere fredag fejrede banernes 0tte års fødselsdag med en VINSPILSMATCH. Ti spillere havde ladet sig friste af vejret og konkurrencen om de tre flasker vin. Efter tre spændende runder snuppede vinderen Bent Jensen med 3 sejre de to flasker, mens John Holm sikrede sig den sidste. Siden starten i Gudhjem er Gudhjem Petanque blevet en afdeling af Gudhjem Idrætsforening og deltager med et hold på seks mand i DGI Petangue Bornholms sommerturnering. Klubben er vokset støt efter den spæde start, og har i dag 20 medlemmer, der flittigt benytter de to baner to gange om ugen – tirsdag og fredag kl. 10.30.

ROSERNE ER NU BESKYTTET

DE TRE P-PLADSER på Kirkestien lige ved Åbogade er blevet udstyret med en el-ladestander, som kan betjene to biler. Da den tredje plads er reserveret til en handicappet, er der således ikke nogen pladser til almindelig parkering. Det er naboen til P-pladsen vældig glad for. Nu kommer der i højsæsonen ikke en strøm af biler med smækkende bildøre, snak og evindelig motorstøj på den ellers stille blinde vej. Som en extra gevinst bliver roserne i det omkransende bed nu fri for at blive mast af fremskudte kofangere. De fleste bilister ved nemlig ikke, hvor meget deres kølerhjelm rager frem. Freden vil indfinde sig på Kirkestien denne sommer uden knækkede roser … aaaaah. Foto©JørgenKoefoed.

FORHINDRINGSLØB MOD BIBLIOTEKET

BLOGGEN HAR TIDLIGERE henvendt sig til Kommunen omkring grimme huller i asfalten. Dels tre stykker ved indkørslen til Spar og dels et større hul ved indkørslen til Biblioteket. Hullerne ved Spar blev ordnet så nogenlunde, men ikke dét andet ved Biblioteket. Det er tilsyneladende blevet lidt større og dybere. Det ligner et hjulspor, som kan give et rigtig grimt styrt til en af byens ældre borgere. Hvad koster en indlæggelse med en knækket hofte i forhold til lidt asfalt i et hul? Bloggen har atter oplyst kommunen om sagen. Det viser sig, at det ikke er Vej & Park, der skal fylde dette hul, da det ikke ligger i Åbogade, men på det stykke der hører til Biblioteket … og så er det en sag for Ejendomsservice. Beskeden bliver givet videre fortæller Vej & Park efter henvendelse fra Bloggen. Måske sker der noget denne gang? Hvad kommer først: En klump asfalt eller en brækket hofte? Foto©JørgenKoefoed.

OGSÅ HER MANGLER DER ARBEJDSKRAFT

Det var kun fire af de syv flagister, der kunne være til stede ved Flagmødet 29. april. Fra venstre: Flagformand Erik Høst, Jesper Gadeberg, Ilse Søndervang og Jørgen Koefoed, der ikke kunne være med på billedet. Foto©JørgenKoefoed.

I FLERE ÅR har otte Gudhjemboere sørget for, at Dannebrog gik til tops på Bokul fra Store Bededag 5. maj til 22. oktober. Opgaven blev fordelt, så hver flagist hev i flaglinen tre uger i alt. Men … sidste år var der to, der trak sig. Den ene var blevet for gammel [sagde han] og den anden flyttede til Svaneke. Holdet skrumpede således til seks personer. Eftersøgningen efter to nye flagholdere gik til dels godt, men ikke helt godt nok. Den nytilflyttede, musicstylisten Jesper Gadeberg fra Nørresand, har meldt sig, men da vagter skulle fordeles sidste lørdag manglede der stadig én. I stedet for at reducere antallet af flaguger fra 24 til 21 påtog de gæve flagister, at tage en halv uge mere. MEN, hvis du har lyst til at være med i denne sæson, så ring til flagformand Erik Høst på 2682 0689 og der skabes tre uger til dig … og hvad vigtigt er: Du bliver så samtidig inviteret med til FLAGMIDDAGENVenezia fredag 29. september, hvor Gudhjem Erhvervsforening er vært.

FLAGHOLDET 2023
Flagformand Erik Høst, Ilse Søndervang, Birgitte Eybye Nielsen, Kim Føns-Lundberg, Hans-Martin Bloch, Jeser Gadeberg og Jørgen Koefoed. Du kan stadig nå at være med. Ring til Flagformand Erik Høst på 2682 0689.