GUDHJEM KORT&GODT [12]

LUMSKE BØLGER VED NØRRESAND

TRÆSKIBET MAGGIE HELEN fra SHETLANDSØERNE ankom til NØRRESAND HAVN natten til mandag 22. august. Din Blogger var nede og bade om morgen ved ydermolen og så træskibet, der gyngede faretruende. På et tidspunkt kom to fra besætningen sejlende i en lille gummibåd med motor ind til molen og gjorde en trosse fast i den yderste pullert. Den mandlige gast i gummibåden agtede at føre skibet til kaj ved molekanten. Din Blogger advarede mod at placere skibet inde i bassinet. Her er meget høje sten i vandet – især inde ved molekanten. Havnefoged JØRGEN JOHANSEN blev bedt om assistance inden, der skete en havering. Jørgen var i Svaneke, men ankom et stykke tid efter og fik sammen med besætningen ført skibet til kaj i havneindløbet. Besætningen, der bestod af omkring 6-8 piger og drenge, var en blanding af franskmænd og englændere, som på et tidspunkt havde købt skibet, der ikke havde været ude at sejle i en længere periode. Godt det blev reddet fra druknedøden! Foto©JørgenKoefoed.

HADER GUDHJEM KVINDELIGE PRÆSTER?

DEBATTEN KØRER i de danske medier. Det drejer sig om kvindelige præster. Mange er for – få er imod. Nej-sigerne henholder sig til, hvad der står i Biblen. Ja-sigerne henholder sig til, at spændet mellem datid og nutid er over 2.000 år. Derfor må man nødvendigvis skele til den tid, man befinder sig i. I den anledning har journalisterne NYNNE HEIN MØLLER, SANDRA BROVALL og NADIA KRONBORG skrevet en længere udredning på dr.dk offentliggjort 28. august 2022 kl. 20:45. Som indgangsbøn har man interviewet MEGHAN WELSCH JAKOBSEN – tidligere sognepræst ved kirkerne i Gudhjem og Østerlars. Her citeres hun for følgende udsagn:
”Jeg finder hurtigt ud af, at der er en hård og højrøstet kerne af folk, der simpelthen ikke anerkender kvindelige præster. Jeg blev aldrig anerkendt, fordi jeg er kvinde”. Din Blogger, der er jævnlig kirkegænger i Gudhjem, kender ikke nogen i byen, der har udtalt sig negativt omkring de kvindelige præster, der de senere mange år har haft embede i Gudhjem og Østerlars. Derfor har han sendt en forklarende mail til Laura Marie Sørensen [lmas@dr.dk]: “Hej Laura. Til supplerende oplysning omkring DRs historie med den tidligere præst i Gudhjem og Østerlars Kirker – Meghan Welsch Jakobsen  – kan jeg komme med denne kommentar: Jeg bor i Gudhjem og er jævnlig kirkegænger i Gudhjem Kirke. Før Meghan havde vi også en kvindelig præst. Hun hed Marianne Leonhard Ring. Hun var særdeles afholdt her i byen. Flere græd, da hun holdt op. Efter Meghan fik vi atter en kvindelig præst, som vi har endnu – Tina Ravnsbjerg Damholt – hende er vi også meget glade for. At Meghan ikke trivedes i Gudhjem og Østerlars skyldes især også andre ting. Hvis I havde gravet et spadestik dybere, var det blevet en anden historie … eller også var den slet ikke blevet til noget. Modstandere af kvindelige præster findes desværre overalt i hele landet – selvfølgelig også på Bornholm. Men det er vist et vilkår, som de fleste præstestuderende får kendskab til under uddannelsen. Så hvis der er en enkelt eller fem, som ytrer sig ubehageligt, bør man som præst kunne tilgive disse vildfarne sjæle. Menigheden her i Gudhjem har i hvert fald intet imod kvindelige præster. Venlig hilsen Jørgen Koefoed, Kirkestien 1, Gudhjem”.

SÅ BLEV GUDHJEM LIDT SMUKKERE

SOM TIDLIGERE OMTALT her på Bloggen er skoven flyttet helt ind i Gudhjem. Her er tale om Skilte-skoven. De bliver flere og flere og større og større. Den kommunale lov om skiltning skider flere og flere forretninger på. Kommunen har ansat en håndfulde P-vagter, men ingen S-vagter. I et par år har pop-up-forretningen INTERSPORT hængt et mange meter langt stof-banner op på det smukke, røde hus i Åbogade. Det var en øjen-bæh af dimensioner. For nogle uger siden var det væk. Først håbede Gudhjem-boerne, at det var direktøren for Sportsmaster i Rønne, der havde været en tur i Gudhjem, og var blevet chokeret over at være medvirker til byens forgrimmelse. Men da han på Facebook efterlyste banneret, må det så have været en borger, som åbenbart ikke længere kunne udholde synet af dette ødelæggende reklame-skilt og taget loven i egen hånd. Det er som bekendt strengt forbudt … men når nu kommunen ikke havde tid. Fotos©JørgenKoefoed.

MERE SVINERI

I SIDSTE UDGAVE af Gudhjem Kort&Godt var det graffiti-vandalen SOGMAN, der havde været på spil omkring NØRRESAND. Nu kan Bloggen præsentere endnu et sprit-svin. Hvis du kender vedkommende, så fat en uafvaskelig spritpen og skriv i misdæderens pande: ”Jeg er svinet FNAS”. Som det fremgår af det sidste foto, grisser FNAS også i S-togene i KØBENHAVN. Fotos©JørgenKoefoed

EJENDOMSMÆGLER HAR FLYTTET SIG

DET DREJER SIG OM det Gudhjem-baserede ejendomsmæglerfirma LÖWE BRUUN BORNHOLM. Først startede det op i mæglernes privatbolig i det store dobbelthus midt på Nørresand. Siden flyttede de sammen med livstilsfirmaet SKAGERAK i Løkkegade og nu, er deres skilt hængt op foran forretningslokalet i Løkkegade 37. NANNA LÖWE fortæller, at de godt kunne være blevet boende i Løkkegade. Huset ejes af den tidligere Jantzen-hotelejer ANDY, men da de fik denne mulighed, valgte de det lille gade-anneks med de karakteristiske blyindfattede ruder. I øvrigt trak firmaet forleden overskifter i lokal-pressen med deres hidtil dyreste – og aller-mindste hus – på salgssiden : 40 m2 for – hold nu fast på træben og gebis ­– 15.000.000 danske kroner. Grunden er ganske vist på ikke mindre end 12.800 m2, men det er beliggenheden, der får millionerne til at rulle. Adressen RANDKLØVEVEJ 12B siger ikke så meget, men mere at det er det lille hus helt nede ved HARALDS HAVN ved gangstien mellem SALTUNA og YPNASTED. Oplagt sted for en eneboende eremitkrebs! Foto©JørgenKoefoed+LöweBruunBornholm.

EN FORTABT SJÆL

HVEM SAVNER denne tøj-dukke? Den ligger sovende hel fortabt på cykelstien mellem KOBBEVEJ og MELSTEDVEJ. Et lille pige eller dreng savner den sikkert – og ligger lige nu grædende og knuger et viskestykke som erstatning. Bring dukken tilbage til dens far eller mor, så gør du en god gerning. Foto©JørgenKoefoed.

EN FORTABT CYKEL

TIRSDAG 30. AUGUST SPOTTEDE Din Blogger denne forladte pige-cykel. Den stod lænet op af en bænk på NØRRESAND. Over styret hang der en kurv, som indeholdt en politi-helikopter. Mon ikke den allerede er afhentet?! En tabt cykel er trods alt ikke det samme som at tabe en vante. Foto©JørgenKoefoed.

GUDHJEM KORT&GODT [1]
14. januar 2022

GUDHJEM KORT&GODT [2]
24. januar 2022

GUDHJEM KORT&GODT [3]
21. februar 2022

GUDHJEM KORT&GODT [4]
9. marts 2022

GUDHJEM KORT&GODT [5]
28. marts 2022

GUDHJEM KORT&GODT [6]
9. maj 2022

GUDHJEM KORT&GODT [7]
11. juni 2022

GUDHJEM KORT&GODT [8]
21. juni 2022

GUDHJEM KORT&GODT [9]
9. juli 2022

GUDHJEM KORT&GODT [10] – [TILFØJELSE KL. 17:38]
6. august 2022

GUDHJEM KORT&GODT [11]
22. august 2022