GUDHJEM KORT&GODT [13]

HVEM BRINGER DEM HJEM?

I OVER EN MÅNED har disse to udmærkede cykler stået lænet op af Turistinformationen i Gudhjem. De har luft i dækkene og ulåste. Der sidder en meget lille seddel klemt fast på den ene cykels bagagebærer med denne text: ”Please, bring back the 2 bikes to Allinge in front of Pilen”. Det tyder på, at to udenlandske turister er nået til Gudhjem på ’lånte’ cykler, der tilsyneladende hyggede sig ulåste ved Bodega Pilen. Ak! Kender du ejerne, så giv dem et praj! Foto©JørgenKoefed.

ROMANFIGUR KOM I JORDEN

Der blev i god tid gjort klar til begravelsesscenen på Gudhjem gamle kirkegård. Foto©JørgenKoefoed.

Vores egen præst Tina Ravnsbjerg Damholt forrettede begravelsen sekunderet af disse tre statister, der var hentet fra ‘Skarpeskade Herrekor’. De skulle synge, mens kisten blev sænket. Den midterste ‘politibetjent’ belærte fotografen om, at det vat forbudt at fotografere ved filmoptagelserne. Men det var for sent. Fotografiet var taget. Foto©JørgenKoefoed.

ONSDAG 7. SEPTEMBER var Dannebrog sat på halv på flagstænger rundt i byen og oppe på Bokul. Mange spurgte, hvem der var død. Men der var ingen fysiske døde. Derimod var det en fiktiv politimand i Jussi Adler-Olsens roman ’Den Grænseløse’, der kom i jorden, som en af de scener blev optaget på Bornhom over tre dage. Filmen bliver instrueret af Christian Ole Madsen med Ulrich Thomsen i rollen som kriminalbetjenten Carl Mørck. Filmen får premiere i starten af februar.

JORDSKRED

DET VAR DEN ældste beboer på Kirkestien, der gjorde kommunen opmærksom på, at et kloakdæksel midt på vejen var ved at blive undermineret. Åbninger i asfalten havde vist sig rundt om dækslet. Her handlede kommunen for en gang skyld hurtigt. Vej & Park brød en del af gaden op, og et nyt dæksel kom på plads, og den begyndende underminering blev fyldt ud med jord og sand. Således undgik kommunen et erstatningskrav fra tre tykke turister fra Tyskland, der kunne være faldet i undergrunden. Foto©JørgenKoefoed.

MERE KOMMUNALT SKRED

KOMMUNEN VED DET GODT. Havnene rundt Bornholm er ved at brase sammen. De skriger på cement, men kommunen har hverken cement eller penge til at gøre et indkøb fra Mette Frederiksens yndlingsfabrik i Aalborg. En opgørelse i foråret sjussede man, at der skal bruges næsten 12.000.000 kroner til Gudhjem Havn og lidt over 10.000.000 kroner til Nørresand Havn. Men mindre kan gøre det. Tag nu den yderste mole i Nørresand Havn. Her har fire store kantsten revet sig løs og styrtet i havet. Andre er på vej. Sådan nogle granitsten er ikke alene meget tunge, men også forholdsvis kostbare. Hvis havnenes reparationshold nu havde puttet et par kilo våd cement i fugerne, havde denne mole holdt lidt længere – og man havde sparet enten en dykker med en kran eller indkøb af ny granit. Kommune-logikken er lige så uklar, som logikken omkring den vanvittige skralde-skandale. Fotos©JørgenKoefoed.

SKRALDE SKANDALEN

Sådan en ‘SkraldeØ’ skal placeres rundt om i byerne på Bornholm. Tre-fire af dem skal være i Gudhjem. Der er fire moduler, der hver måler 160 x 160 cm. De skal graves ned i jorden, hvor affaldet opbevares indtil tømning. De rager 1 meter 10 cm over jorden. Foto©JørgenKoefoed.

HVIS KOMMUNEN bliver drevet på samme måde, som den fatale skralde- og skraldemandsskandale forstår man godt, at BRK er på røven økonomisk. Det hele – både EUs påbudte affaldssortering og skraldemændenes pludselige opblussede bevidthed om arbejdsforhold – er et eksempel på, hvor hovedløst det hele er gennemtænkt – elle rettere IKKE gennemtænkt. Hvorfor tilkalder man ikke en voksen, der kan holde styr på den børnehave, der indtil nu har jongleret med affaldsproblematikken? Udstyr for pokker de fortravlede, fritidshungrende skraldemænd med de værktøjer der skal til, så de kan forsætte deres livsvigtige arbejde, som de har gjort siden Kong Volmer var spæd – uden at slide på deres sarte håndled og korsbånd. Dæmmerso! Ovenstående kort over Gudhjem viser de steder, hvor BOFA har foreslået, hvor der kunne nedgraves en såkaldt affaldsØ. Processen er så, at der bliver udpeget tre eller fire steder, som så skal diskuteres i Byforeningen. Måske bliver borgerne også inddraget? Foto©JørgenKoefoed.

SNEEN KOM TIDLIGT I ÅR

GANSKE VIST fik de gode Listed-borgere forrige søndag en gang kraftig hagl i hovedet, men at der ligefrem skulle have dannet sig noget, der ligner et større isbjerg ved Gudhjem var dog usædvanligt. Men OK ved nærmere eftersyn var det måske nærmere noget, der lignede kalk … men alligevel, flot så det ud. Foto©JørgenKoefoed.

SÅ ER SPAREGRISEN KOMMET PÅ MODE

KRISEN KRADSER IGEN. Knap var vi kommet nogenlunde over Corona-krisen, før en ny krise dukkede op i horisonten. Pludselig knaphed fik gas- og el-priserne på himmelflugt. Nu skal der spares. Det har Dagli’Brugsen taget til sig. Lys er blevet slukket over vin-hylderne og hvert andet neon-rør i loftbelysningen er nedtaget. Spændende om vores to lokale supermarkeder overlever … ellers bliver der langt til nærmeste butik. Foto©JørgenKoefoed.