GUDHJEM KORT&GODT [37] – KAFFEMØDE I AFTEN – BOPÆLSPLIGTEN – SMUKT BUDSKAB … MED MERE

I AFTEN: KAFFEMØDE OM ØKO-GRØNTSAG

Frederik er én af en gruppe på fire unge, der forpagter Hammersly. Foto©GudhjemMuseum.

HVIS DU ER interesseret i lokale økologiske grøntsager skal du på Gudhjem Museum i aften – 15. november kl. 19:00. Her inviterer BORNHOLMs ØKOJORD dig til ‘kaffemøde’.

Det drejer sig om økologisk grøntsagsproduktion rent lokalt … og mulighederne for at beboere i Gudhjem-Melsted kan indgå i en abonnementsordning, der ligner den, som mange kender fra fx. ‘Årstiderne’ eller ‘Coops grønne kasse’.

Bornholms Økojord købte i 2022 Hammersly i Rutsker, der siden er blevet omlagt til økologisk drift og forpagtet ud til en gruppe unge nytilflyttede bornholmere med faglig viden og kompetence inden for grøntsagsproduktion.

Hammersly er organiseret som et aktieselskab, hvor alle med interesse for sagen kan tegne aktier eller tegne et abonnement på køb af produkter.

På mødet vil der blive orienteret om Bornholms Økojord samt om Hammersly’s såkaldte CSA-model – en model hvor lokalsamfundet tager medansvar for fødevareproduktionen. Der bliver masser af mulighed for at diskutere lokale fødevarer.

Har du spørgsmål, så kontakt Hans Jørgen Jensen på 2042 3370.

FLERE OG FLERE OVERTRÆDER BOPÆLSPLIGTEN

Flere og flere er ligeglade med om de ulovligt benytter deres helårshus som feriebolig. For nylig fik et firma i Århus en bøde på latterlige 40.000 kroner for gennem flere år, at have udlejet tre helårshuse i Hasle gennem airbnb. Foto©JørgenKoefoed.

REGIONSKOMMUNEN HAR et såkaldt juridisk team, der tager sig af problemet med de mange overtrædelser af bopælspligten, som har vist sig meget større end først antaget. Gudhjem By- og Museumsforening har en arbejdsgruppe, som mødes to gange årligt for at drøfte ’nye tilfælde’ samt hvad der kan gøres for at forebygge, at der til stadighed er nye boligejere, der ikke kender reglerne – eller – som gruppen desværre også har erfaret – nærmest er blevet vejledt af visse af øens ejendomsmæglere i, hvordan man omgås reglerne.

At arbejdet er vigtigt, fremgår ganske tydeligt af øens befolkningsstatistik, der klart og tydeligt viser, at de områder hvor bopælspligten er fastholdt, der er befolkningstallet stabilt eller svagt voksende, mens stort set resten af øen melder om tilbagegang. Særligt de kystnære, mindre bysamfund lider under afskaffelsen af bopælspligten. Her opleves ’sorte byer’ i vinterhalvåret. Hvis du har du en bolig, hvor du midlertidigt ikke ser dig i stand til at opfylde bopælspligt-kravet, så opfordrer Byforeningen dig til at fremleje dit hus. Der er stor efterspørgsel efter lejeboliger.

Bygruppen fortsætter stædigt arbejdet med bopælspligten – men arbejdet med at sikre at reglerne overholdes er desværre en ’never ending story’

Hvis du kender til en såkaldt ’piratbolig’ så kontakt Bygruppen – fx Hans Jørgen Jensen på 2042 3370.

ET BUDSKAB ALLE HAR GLÆDE AF

PÅ ET STENGÆRDE har Bloggen observeret dette kærlige budskab. Et budskab som både grimme og smukke mennesker har brug for … fordi de grimme synes, de er smukke og bliver bekræftet af stenens budskab, og de smukke synes, de er grimme, men bliver opmuntret af budskabet. En vindersituation for alle. Foto©JørgenKoefoed.

IGEN LYS I LYGTEN, LILLEMOR!

Så kom der en hel ny lygtepæl på Ejnar Mikkelsensvej. Fotos©JørgenKoefoed.

MIDT I AUGUST var der en vildfarent automobil, der kom ud af kurs. Var årsagen en smuk kvinde i lårkort, eller var det for at undgå at påkøre en hættemåge? Det vides ikke, men i hvert fald gik det ud over en af lysmasterne på Ejnar Mikkelsensvej. Den fik et knæk, og da det blev mørkt, var der ikke længere lys. Det tog lidt tid inden Knudsker EL kom og udskiftede den skæve lygtepæl. Men nu er der er atter lys i lygten, Lillemor!

DER MURES FORTSAT

Nye sten erstatter alle dem, der er skyllet i havet. Foto©JørgenKoefoed.

Den tidligere havnekoordinator var begyndt at nedbryde den buede top på ydermolens sjøtteval. Nu mures den op igen. Foto©JørgenKoefoed.

EN DUO AF MURERSVENDE har i længere tid været i gang med at sikre de hullede havne – både i Gudhjem og på Nørresand. De sidste par uger arbejdes der på den yderste mole i Gudhjem. Men det kan ikke lade sig gøre hver dag. Strid blæst fra øst og regn i store mængder sinker arbejdet. Men mon ikke de to murer en dag når til vejs ende – selv om hullerne er uendelige.

LØB I RØG OG DAMP

Det lignede mest af alt en flygtningestrøm i en krigszone, da startskuddet gik for ‘Mjølner Trail & March’ på Nørresand. Foto©JørgenKoefoed.

DET SÅ MEGET MALERISK UD, da 4. udgave af MJØLNER TRIAL & MARCH blev skudt i gang på Nørresands ’Guldkyst’. 386 deltagere stillede op til dette løbe- eller gå-arrangement, der er delt op i flere distancer. For kyllingerne er den på blot 21,7 km [bronze], for de halv-seje på 35 km [sølv], for de seje på 45 km [guld], for de super-seje på 100 km [smaragd], og for de mega-seje er det Bornholm rundt – Diamantruten – på 124 km og inden for 30 timer. Bronze, Sølv og Guld startede i Gudhjem 11. november. Smaragd og Diamant blev startet dagen før i Rønne klokken 21:00 og sluttede om lørdagen samme sted.