GUDHJEM MENIGHEDSRÅD: NYT DESIGN OG FÆRRE BÆNKE

Gudhjem Kirke … så kan det ikke blive smukkere og mere idyllisk. Foto©JørgenKoefoed.

SOM SÆDVANLIG er der mange punkter til behandling, når Gudhjem Menighedsråd holder møder. Det var der også 8. oktober 2021.

Her er et par pluk:

  • Præsten ønsker en opdatering af den udadvendte kommunikation. Det gælder lige fra kirkens hjemmeside, Facebook-siden og til kirkebladet – både indholdsmæssigt som layout.
  • Der er bevilget penge til at renovere muren mod Grevens Dal. Muren bliver det nye skel, som Stiftsøvrigheden skal godkende. Arbejdet igangsættes til næste år.
  • Forreste bænkerække i begge sider inklusive træ-afgrænsningen fjernes og erstattes af fletstole. Ligesom i Åkirke. Først og fremmest på grund af korets pladsmangel og bevægelighed, men også ved opstillinger til koncerter. Der oprettes en byggesag, som skal godkendes af Provstiudvalget og Stiftet.
  • Mikael Hammarlund har fremsat et forslag om, at der mindst én gang om måneden bydes på kaffe/the og småkager efter fromessen. Men måske er det bedst efter højmessen, for så er der ikke tidspres på præst og organist. Endelig beslutning om tidspunktet aftales senere.
  • Der var tvivl om teleslyngen virker, men er nu afprøvet og virker fint.
  • Ved arrangementer i kirken bør der være en ’brandvagt’ til stede ved hver udgang. Derfor vil man diskutere, hvordan det fremadrettet kan sikres, at der er det nødvendige personale til opgaven.
  • De levende lys erstattes med LED-stearin-lys.
  • Det kniber med tiden for gravertjenesten. Derfor er det besluttet, at graverens ugentlige timetal øges til 30 timer dog stadig med fridag tirsdag og torsdag. Det træder i kraft fra 1. november.
  • Næste menighedsrådsmøde afholdes 26. november kl. 10:00 på Gudhjem Universitet. Alle er velkomne.