GUDHJEM MUSEUM VIL GIVE PLADS TIL SOMMERFUGLE OG VILDE PLANTER

Det er på denne grønne græsmark Michael Stoltze har foreslået, at der bliver anlagt en sommerfuglepark. Foto©JørgenKoefoed.

Sådan ser arealet for sommerfugleparken ud set fra oven. Foto©MichaelStoltze.

DET ER IKKE HVER DAG, at der bliver tænkt geniale tanker på Bornholm. Men det sker – og nu er det sket igen. Allinge-boen Michael Stoltze har foreslået, at den store græsmark foran Gudhjem Museum indrettes til en park for kunst, vilde planter og sommerfugle.

Bestyrelsen for Gudhjem By- og Museumsforening synes det er en rigtig god idé. Dels vil det nye tiltag øge biodiversiteten i området og samtidig kunne give fastboende som turiser en hel extraordinær natur- og kunstoplevelse.

Michael Stoltze, der er biolog med baggrund fra blandt andet Zoologisk Museum, Miljøministeriet og Danmarks Naturfredningsforening samt forfatter til en lang række bøger som fx Sommerfuglehave, Dansk Natur, Vilde Vidunderlige Danmark, Danmarks Sommerfugle og Dagsommerfugle i Danmark har udarbejdet nedenstående plan for det fantastiske projekt:

Forslag til indretning af Gudhjem Museums udearealer til kunst og natur med særlig henblik på vilde planter og sommerfugle

DEN OMKRING 1,5 hektar store mark, der hører til Gudhjem Museum og ligger syd og sydøst for museet, er som skabt til vilde planter og sommerfugle.

Udsigten over landskabet og til Østersøen ud for Saltuna og Svanekebugten er vidunderlig, og eksponeringen mod syd gør hele området varmt og solrigt. Desuden er arealet omgiver af træer og lunde, så der er god læ. Træernes højde må holdes nede nogle steder for at sikre udsigten.

Marken har mig bekendt været brugt til slåning af ensilagehø (wrap) i de senere år. Ved en besigtigelse sidst i august 2020 kunne jeg konstatere, at der er en del lave vedplanter (træer og buske) i vegetationen, blandt andet eg. Arealet vil derfor hurtigt springe i krat og skov, hvis det ikke bliver slået eller afgræsset. Det er et stort plus, da man så kan skabe holme af buske og småtræer hvor som helst på marken ved simpelthen ikke at slå. Sådanne holme af krat er behagelige holdepunkter for øjet i landskabet, gode for fuglelivet og yderst værdifulde for vilde planter, sommerfugle og andre insekter. Derfor indeholder forslaget en etablering af ni holme med krat.

Hvor der ikke etableres krat, skal der slås hø for at forhindre arealerne i at springe i skov. Af hensyn til insektlivet vil det være bedst at slå i cirka 10 centimeters højde, helst med skårlægning, tørring og presning i småballer – alt sammen med en lille traktor. Af hensyn til blomsterflor, sommerfugle, vilde bier og andet dyreliv, slås alle arealerne ikke på samme tid, men efter denne plan:

Parken bliver opdelt i flere felter af hensyn til pasning og beskæring. Skitse@MichaelStoltze.

Areal nr. 2, 4 og 6 slås i juni i lige år og sidst i august i ulige år.
Areal nr. 3, 5 og 7 slås i juni i ulige år og sidst i august i lige år.
Areal nr. 1 holdes kortklippet.

De angivne græsgange etableres alene ved klipning og holdes kortklippede og cirka to meter brede, så de er egnede til vandring.

Holmene af krat etableres ved simpelthen ikke at slå. De første par år ser man, hvad der kommer, og derefter kan man supplere med at plante danske arter af buske, træer og lianer, for eksempel hunderose, æblerose, slåen, kvalkved, benved, almindelig røn, bornholmsk røn, tarmvridrøn, vildæble, tørst, korsved, havtorn, kaprifolium, vedbend, hassel, ene, seljepil, hæg og fuglekirsebær.

De vilde blomster vil nok indfinde sig selv, men jeg foreslår, at der harves bræmmer omkring areal nr. 1 til enårige, toårige og flerårige overdrevsplanter. En del arter vil sikkert spire frem af sig selv efter harvning, men der udsås også smukke og vigtige arter som blåhat, merian, gul snerre, dueskabiose, kællingetand, slangehoved, bugtet kløver, lucerne, hvid okseøje, vild gulerod, farvegåseurt, almindelig knopurt, tjærenellike, bakkenellike, sankthansurt og harekløver.

Hele området kan – ud over som rekreativt naturområde – benyttes til opstilling af skulpturer, og der kan opsættes borde og bænke og eventuelt indrettes en bålplads. Det er min tanke, at lokale kan inddrages som frivillige i arbejdet med at udvikle arealet som et godt sted for mennesker, kunst og natur.

BESTYRELSEN HOLDT MØDE i går og alle er stadig enige om projektet. Nu skal der blot tilrettelægges en plan – plus findes lidt penge.