GUDHJEM: NY FORMAND EFTERLYSES

Formand Jørgen Jespersen siger go’nat og farvel og tak som formand for Gudhjem By- og Museumsforening. Er du hans afløser? Foto©JørenKoefoed.

DER SKER en del frafald i bestyrelsen, når Gudhjem By- og Museumsforening 5. marts afholder ordinær generalforsamling. De to suppleanter ønsker ikke genvalg plus at et bestyrelsesmedlem må træde ud på grund af sygdom. Men mere problematisk er det, at formanden ikke ønsker genvalg. Det er der sådan set ikke noget at sige til. Jørgen Jespersen – Jesper kaldet – har været med i 45 år, de otte som formand. Desuden er han efter en skilsmisse og med en ny kæreste begyndt at opholde sig mest i Bremen, hvor hun bor.

Jørgen Jespersen trak sig faktisk ud af bestyrelsen i 2015, men da den daværende bestyrelse med formand Peter Tiemroth i spidsen pludselig meddelte medlemmerne, at man ønskede en fission, kom Jesper på banen igen.

Fissionen gik ud på, at foreningen skulle opdeles i to dele: Byforeningen og Gudhjem Museum. Forstået på den måde, at Museet med alle dens store værdier skulle foræres bort til Bornholms Museumsforening kvit og frit. Årsagen var tilsyneladende, at bestyrelsen mente, at ingen andre end dem, kunne føre Museet med alle dens kunstskatte videre.

Det skulle blive over Jespers lig! Museet var blevet skabt af kunstnere fra Gudhjem og skulle derfor forblive i byens varetægt.

FISSIONEN AFVÆRGET

Jørgen Jespersen tog så atter en tørn. Sammen med en håndfuld andre entusiaster blev bestyrelsens forslag nedstemt, og en ny bestyrelse blev dannet. Den gamle bestyrelses profeti om, at ingen kunne drive Gudhjem Museum videre kom ikke til at holde stik. Efterfølgende har Byforeningen og Museet aldrig haft så mange aktiviteter og udstillinger.

ALT ER GODT – NÆSTEN

Nu kører alt i smør. De mange aktivitetsgrupper samt økonomien og reseten fungerer – næsten. Næsten, fordi byforeningen til marts står og mangler en forkvinde, som også kan være en mand. Så har du lyst til at stille op til bestyrelsen ­– gerne med en lille formand Mao i maven – er du MEGET velkommen. Men andre, der blot vil være med i bestyrelsesarbejdet, eventuelt som suppleant – som også er aktive – bør møde op til generalforsamlingen. Men helst først orientere en fra bestyrelsen. Se bestyrelsesmedlemmernes telefon og mail på www.gudhjemmuseum.dk.

I princippet skal formanden ikke lave noget. Foreningen er delt op i grupper med hver sin talsmand fx Bygruppen, Museumsgruppen, Informationsgruppen og Lokalhistorisk gruppe. Det arbejde der forestår er, at lede den årlige generalforsamling, de månedlige bestyrelsesmøder og selvfølgelig holde kontakt til grupperne, men selvfølgelig også repræsentere foreningen og ‘netværke’ … og så skrive en del breve.

Hvis du vil vide mere om, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, er du mere end velkommen til at kontakte Jørgen Jespersen enten via en sms til hans mobil 2212 1508 eller mail: jespergudhjem@gmail.com. Så bliver du ringet op. Ring ikke, det kan blive noget kludder, når han er i Tyskland.

HVEM ER HAN, HAM JESPER?

Jørgen Jespersen kom til Bornholm i 1974 og begyndte på Museet året efter.

Købte i 1975 – sammen med sin daværende hustru Anne – Hallegård på Gudhjemvej. Efter skilsmissen i 2018 blev gården i 2019 solgt til en af parrets tre sønner plus en række af hans venner.

Anne, der var bibliotekar i Gudhjem i mange år, bor nu på Islands Brygge i København S. Jesper har købt en lejlighed i Kongens Lyngby lidt nord for København, men bor det meste af tiden hos sin nye – dansktalende – kæreste i Bremen.

Er uddannet civilingeniør og blev ansat som regionplanlægger i amtskommunen i 1974. Fra 1979 som afdelingsleder i Teknisk Forvaltning og fra 1986 som miljøchef indtil pensioneringen i 2008. Men det var ikke primært på grund af jobbet, at parret flyttede til øen. De ønskede at bo et sted, hvor deres børn kunne få en tryg opvækst – [Jesper: Og det fik de!].

Jespers far var bornholmer og han havde derfor besøgt Bornholm fra sin tidligste barndom.

På spørgsmålet om vi efter marts kommet til at se ham igen her på øen, er svaret meget klart: ”Jeg vil fortsat komme en del på Bornholm. Gudhjem og Museet fylder meget i mit hjerte.”

FAKTA

Gudhjem By- og Museumsforening
Generalforsamling 5. marts kl. 19:30 2020

Er du ikke medlem, kan du melde dig ind ved indgangen.
Det koster årligt 125 kr/person og 250 kr/familie.
[Kun kontant eller Mobile Pay].

Kontakt den afgående formand Jørgen Jespersen, hvis du vil vide noget om bestyrelsesarbejdet. Send en sms til hans mobil 2212 1508 eller mail: jespergudhjem@gmail.com. Så vil du blive ringet op.

Man bliver valgt for to år ad gangen.