GUDHJEMBOERNE VIL IKKE UNDVÆRE DERES KULTURHUS

Vi kunne lige være der allesammen under mødet på Gudhjem Bibliotek. Lænestolen midt i billedet stod ikke tom, den blev benyttet af dette fotos fotograf. Foto©JørgenKoefoed.

DER VAR SMÅ 30 borgere til mødet mandag 23. januar på Gudhjem Bibliotek, som nogle af vores politikere leger med tanken om at nedlægge. Ganske vist bliver det ikke nævnt direkte i den ’Strategi for Bornholms Biblioteker 2024-27’, som nogle bibliotekarer på Bornholm har udarbejdet.

Men!

Personalet i Rønne kunne godt tænke sig, at samle energien – og pengene – til de to store biblioteker i Nexø og Rønne. De forestiller sig, at hvis man nedlage filialbibliotekerne i Allinge, Gudhjem og Svaneke, kunne pengene overføres til flere events på de to stor-biblioteker. Ja, man leger sågar med tanken om, at indrette en bibliotekscafé i Rønne for de penge man kunne spare ved fx at lukke ned i Gudhjem.

Summa summarum skulle det ifølge folkene bag den nye strategi give et bedre biblioteksvæsen for ALLE på Bornholm. Det er virkelig svært at få ind på lystavlen. Det kræver vist, at man lukker den højre hjernehalvdel ned.

De fremmødte formulerede på tur deres forhold til biblioteket, og hvad der eventuelt kunne putte ind af extra aktiviteter. Det var hel tydeligt, at de fleste benyttede biblioteket jævnligt. I sær for at låne de bøger, de havde bestilt over nettet eller fandt på hylderne. Nogen brugte dagligt computerne, Ertholm-boerne benyttede meget ofte biblioteket, mens de ventede på færgen eller bussen, og andre nød at sætte sig i den enlige, men meget behagelige lænestol for at læse aviser eller magasiner. Og flere fremhævede også, at de ofte kom på besøg med deres børn, fordi udvalget at børnebøger var meget stort.

Men hvad der er nok så vigtigt er, at det er hele huset, der er et kulturelt mødested. I kælderen mødes gæstesejlerne til brusebad og tøjvask og Universitetet på 1. sal bliver flittigt brugt af studerende – unge som gamle – og til møder for alle mulige små grupper. Stedet kan i øvrigt benyttes af alle ved henvendelse til Byforeningen.

Der blev forslået oprettelse af læseklub, strikkeklub, værktøjsudlånsdepot og fx mødested for fx AA [Anonyme Alkoholikere]. Sidstnævnte blev forslået af en AA-gudhjembo, som havde observeret, at der tilsyneladende er nogen i byen, der kunne have brug for sådan et kontaktsted. Gad vide om han også havde bemærket de mange tomme ’kyllinger’, der ligger strøet rundt omkring på gader og veje.

Din Blogger foreslog, at man ligesom under truslen om deponering af atom-affald fra Atomkraftværket ved Roskilde, hvor der opstod et samarbejde mellem de tre udpegede kommuner, også her gik sammen med de byforeninger, der har lukningstruede biblioteker. Det kunne resultere i en langt mere slagkraftig indsats.

Der blev også forslået, at invitere den nye chef for de bornholmske biblioteker – Dorte Rugtved – så hun kunne bese hele kulturhuset.

Ole Stigemo mente, at det måske var en god idé, at aktivere ’Lokalsamfundsudvalget’. Det blev oprettet på foranledning af Enhedslisten i forbindelse med kommunevalget. Det er Enhedslistens Niclas Fick, der er formand for udvalget, som vel er skabt for at gøre noget for lokalsamfundet.

Et lidt mere specielt forslag var at indføre ’læse-hunde’! Det er åbenbart noget, som er begyndt at brede sig i det ganske land. Det går ud på, at børn og unge, der havde svært ved at læse højt for kritiske voksne, kunne øve sig på de umælende hunde!

Der blev nedsat en ad-hoc-gruppe til at arbejde videre for en bevarelse af byens kulturhus. Fire meldte sig: Hans Jørgen Jensen og Ole Stigemo – begge fra Gudhjem By- og Museumsforening, Kirsten Sode fra Løkkegade og Din Blogger. Hvis andre skulle have lyst til at være med, ringer de blot til Hans Jørgen Jensen på 2042 3370.

HVAD KOSTER DET?
For år tilbage fik kommunen den idé, at de måske rådede over for mange m2 – altså af dem, der stod tomme. De kaldte projektet KLOGE M2. Her havde man regnet ud, at biblioteket kostede 150.000 kroner om året, Gudhjemhuset 60.000 kroner og det gamle plejehjem 500.000 kroner, som for en stor del stod tom, men dejligt opvarmet. Så tænkte kommunen, at hvis man flyttede biblioteket og Gudhjemhuset op i de tomme lokaler i plejehjemmet, kunne der spares 210.000 kroner. Projektet døde ud – godt det samme. Det kloge ville jo have været, at skille sig af med eller udleje de tomme plejehjemslokaler og bevare de to huse, der fungerede godt. Somme tænker ofte på, hvad det er, der sker – eller ikke-sker – i vores kommune.

DEN NYE BIBLIOTEKSCHEF
Anette Vestergaard citerer i Bornholms Tidende den 54-årige bibliotekar – tidligere leder i Kerteminde – Dorte Rugtved, som 1. februar tiltræder som ny chef: ”Først og fremmest er biblioteket vores største dannelsesinstitution i Danmark, men det behøver ikke altid være overskudsdannelse, det kan bare være at komme ind og tage en samtale. Og det behøver ikke at være i et hus eller i en samling, det kan også være i et strandbibliotek eller en pop-up.”

Hvis fru Rugtved ellers er citeret korrekt giver hendes udtalelser svære hovedbrud. Hvad er det hun mener?