HALLO, HVOR HAR DET TAGET LANG TID FØR BADEBROEN PÅ MELSTED STRAND KOM OP AT STÅ

Flot ser den ud … men der mangler en stige for enden. Foto©OleStigemo.

MAN TROR det er løgn – men det var faktisk først onsdag i sidste uge, at badebroen på Melsted Strand blev hel færdigbygget. Badesæsonen må siges, at have været i gang i adskillige uger, hvor de badende først måtte tage den lange spadseretur ud over den stenede havbund, inden de kunne dykke i bølgen blå.

Kommunen besluttede sidste år, at nu skulle der laves en ny og mere solid badebro. Den tidligere blev ødelagt af stormen. I god tid fik man støbt tre meget store rondeller i cement, der blev gravet ned i havbunden. De skal bære dækket på broen. Men noget gik galt!

Hele maj hengik uden, at arbejdet med badebroen kom i gang. Intet skete. Kommunens undskyldning var, at på grund af Coronaen, kunne de ikke få leveret brædderne til dækket og de monteringsgreb, der skulle fastgøre dem til bropillerne.

Midt i juli skete der endelig noget. Trædækket kom op, men hov! Der var ingen stige for enden af badebroen til at komme op og ned i vandet. Den var Corona-forsinket!

Heldigvis havde Allan – den tidligere ejer af Sannes Camping – en svømmepool-stige liggende, som han så monterede. Men den var så kort, at den kun kunne bruges til at komme ned i vandet – ikke op.

Senere spurgte Melsted-boen Ole Stigemo skovfoged Ole Holm Petersen, som har ansvaret for opførelsen, om det var OK at forlænge den korte bro med en slags rebstige. Ikke optimalt, men nu ville det dog være muligt også at komme op af vandet.

Ole Holm Petersen gav lov mod at skiltet på havnemolen i Melsted, der henviser turister til at bade fra stranden og ikke fra havnen, skulle fjernes. Det kunne Ole ikke gå med. Han påpegede, at Melsted Havn var privatejet. Det vidste den gode skovfoged ikke, men den sammenflikkede stige kom dog op alligevel.

Stigen var ikke hel let at bruge, så nogle Medsted-boere medbragte egen stige, når de skulle bade. Andre måtte benytte sig af den eksisterende, men en dag gik det galt. En gæst klatrede op ad rebstigen, fik overbalance og faldt i vandet med en stor flænge i fingeren. Hun måtte på skadestuen for at blive syet sammen.

Det hjalp … sikkert på fingeren, men også på kommunen, der kort tid efter pludselig alligevel havde en stige klar. Den blev som sagt monteret i onsdags.

Melstedboen Gitte Giese udtaler til Bornholms Tidende, at det er temmelig tåbeligt, at der ikke har været en bro klar, da sommeren for alvor gik i gang, men glæder sig over at broen nu endelig er færdig.

Tilbage står et større oprydningsarbejde på stranden, hvor en stor gravemaskine har sat sine ødelæggende spor – både på stranden og ude i vandet. Selv om det er firmaet Jens Møller, der havde entreprisen, er det alligevel kommunen, der har stået med det endelige ansvar for hele dette stærkt forsinkede projekt.

Man får lyst til at nynne: ….“gud, hvor er det dog kommunalt” … men gør det ikke. Det var jo Coronaens skyld!

Og så blev der monteret en stige fra bro til hav. Flot tager den sig ud. Foto©LisaHøyrup.