HURRA – EL-BILEN REDDER VERDENS KLIMA … ELLER GØR DEN?

DEN ALMINDELIGE MENING om el-bilerne er, at de er med til at nedsætte CO2-udslippet. At de elektriske biler er renere end de gamle benzin-osere. Det er faktisk ikke hel rigtigt.

CO2-udledningernes størrelse er afhængig, om bilen oplades med ren energi eller med elektricitet fra kul. Den rene energi kommer måske på et tidspunkt et stykke ude i fremtiden.

JAGTEN PÅ RÅSTOFFERNE

Men det eksperterne udelader i det store CO2-regnskab er at medregne produktionen af batteriet. Denne produktion kræver masser af energi og foregår hovedsaglig med kul i Kina. Oveni kan man lægge den øgede efterspørgsel efter kobolt, nikkel og mangan, når alle i EU i 2050 skal køre på el. En efterspørgsel, der kan stige op mod 80 gange niveauet i dag. Og tænk på, at disse mineraler for meste hentes op fra usikre miner i Congo af børnearbejdere. Og vi taler slet ikke om den forurening, som de brugte batterier skaber!

Den Internationale Energiagentur har for et par år siden fastslået, at selv hvis alle bilerne kommer over på el i 2030, bliver den sparede CO2-udlening kun på 235.000.000 tons. Det lyder ren umiddelbart af meget, men ifølge beregninger foretaget af FNs Klimapanel vil det kun reducere temperaturen på verdensplan med 0,0001 grader inden 2100.

DE GIFTIGE GUMMI-PARTIKLER

Et ufortalt problem, som Gentofte Kommune for nogle siden blev opmærksomme på takket været derboende ingeniører, er dæk-afslidningen. Den er markant meget større end ved benzinbilerne. Det er på grund af el-bilernes markant øgede vægt. Gentofte Kommune arbejder på af rense regnvandet fra vejene, som er fyldt med giftige gummi-partikler. Det går ud over både grundvandet og havene. Og bilerne bliver ikke lettere, da batterierne bliver større og større, og dermed kommer op i vægt – forbrugerne kræver jo flere og flere kilometer pr. KWh.

Der er 2 ladestandere i Gudhjem Downtown og 4 i Uptown. Forhåbentlig kommer ikke alle turisterne i el-bil. Foto©JørgenKoefoed.

NÅR DET BRÆNDER PÅ

Endnu et problem er de brande, der løbende sker i batterierne. 13. april i år gik der ild i en el-bus i Aarhus. Som den lokale tv-station kunne berette på deres hjemmeside: ”Branden var så kraftig, at batteriet, som normalt ligger på taget af el-busserne, var faldet ned i selve bussen. Da det er meget tungt, rekvirerede man en kranbil, der kunne løfte det over i en tankbil med vand. Her skal det ligge i 24 timer”.

Ulykken viser, at man ikke bare kan slukke en batteribrand med nogle spande vand eller en tilkaldt brandbil.

Nu var det så heldigt, at alle passagerne kom uskadt ud, og at bussen ikke stod så tæt på en ejendom, at ilden kunne sprede sig.

Når du benytter Bornhomslinjen, har du mulighed for at oplade din el-bil, mens du tager turen til fx Rønne. Det betyder, at en brand kan opstå. Den kan kun slukkes ved at skubbe bilen i havet. Kan det mon lade sig gøre inden den antænder nabo-bilerne?

KINA OVERSVØMMER

Lige nu oversvømmer Kina den vestlige verden med billige el-biler. Det sker med voldsomme statstilskud. Det sætter den vestlige bil-produktion i knæ. Internationale handelsaftaler gør, at det som Kina gør, ikke er tilladt for alle andre lande – heller ikke for Kina! Så hver gang nogen køber en ‘kineser’, synker den vestlige bilindustri en millimeter – indtil den forsvinder.

El-bilernes indtogsmarch kan ikke stoppes. Der er jo fordele: De larmer ikke, ja! De forurener ikke, der hvor de kører, ja! Men som beskrevet er ulemperne er faktisk voldsomme.

TRAFIKULYKKERNE

Oveni kan man lægge de mange ekstra trafikulykker, som den ’lydløse dræber’ forårsager. I følge en undersøgelse foretaget af verdens ledende naturmagasin ’Nature’, forårsager el-biler samlet set så mange flere dødsfald, at dødstallet kunne opveje de samlede klimafordele fra reduktionen af CO2-udledninger.

Skal din næste bil køre på el?