HVAD ER DER GALT MED RIGE MÆND?

 DIN BLOGGERS KOMMENTAR:  HVIS MAN ER RIG og er en mand, vil man gerne gøre sig større, end man er. Puste sig op, og vise omverden, at man er meget dygtig – og her taler vi om at tjene penge.

Korsbæks matador, direktør Mads Skjern, kunne ikke få nok. Foto©JørgenKoefoed.

Mads Skjern fra Matador møvede sig op på en højere og højere piedestal … helt op til et Ridderkors – men røg eftertrykkeligt ned. Da det ikke længere handlede om penge begyndte det at vakle. Av, min arm! Det gjorde ondt!

Anders Holch Povlsen kunne heller ikke få nok – 320 meter op i himlen. Foto©Bestseller.

Bestsellers Anders Holch Povlsen ville bygge et nyt Babelstårn på den jyske hede. Det skulle være så højt, så alle gæve jyder – incl. Gud – kunne se det og forstå, hvilken magt han havde tilranet sig qua sine gysser.

Hvis Anders havde læst sin bibel, havde han måske tænkt sig om en extra gang før han annoncerede sit gigantiske projekt. Det havde han desværre ikke. Derfor fik han en ubærlig smertefuld lussing af Vor Herre. Den gjorde nas! Så meget, at projektet blev sat i bero.

Lidt senere, da Corona gjorde sit indtog i Danmark, var milliardær Holch pludselig tæt på fallittens rand, hvis han ikke undlod at betale huslejen for sine omkring 250 butikker rundt i Danmark. Det skulle han aldrig have ladet været med! Her fik han igen en røvfuld – denne gang på de sociale medier … og så kunne han alligevel godt betale.

DEN RIGE PÅ SOMMERBORNHOLM

Rasmus Nielsen er interesseret i kunst. For år tilbage lod han den fremtrædende kunstner Peter Martensen male en række portætter af sig selv og sin familie.  I øvrigt var det Rasmus Nielsen, der stiftede Oluf Høst Muset i 1996. Foto©JørgenKoefoed.

SommerBornholm har også en rig mand. Han har et ubeboet helårshus på havnen i Gudhjem. For nogle år siden blev han så velhavende, at han måtte flytte fra sin helårsbolig på Sjælland og tage permanent ophold på Cypern. Måske fordi han ikke længere havde råd til at bo i Danmark.

Denne mand som alle kender som Rasmus Nielsen, ejer af Altinget, Mandag Morgen med mere … og Grønbechs Hotel i Allinge, som han købte for nogle år siden og satte MEGET flot stand.

Men nu skal der tjenes flere penge, så Rasmus Nielsen Holding har sendt nogle tegninger til Regionskommunen. Hotellet i Allinge skal være større. Der skal bygges en etage mere på plus en tagterrasse, så hotelgæsterne kan kigge ned i Allinge-boernes gårde. Det er selvfølgelig en nødvendighed.

HVAD VIL VI MED BORNHOLM?

Facebook-gruppen ‘ARKITEKTUROPRØRET – lad os bygge smukt igen’ forstår ikke, hvorfor Rasmus Nielsen vil gøre dette mod Allinge. Foto©JørgenKoefoed.

Andre Jensen fra Hasle havde et debatindlæg i Bornholms Tidende 16. april. Under rubrikken HVAD VIL VI MED BORNHOLM I FREMTIDEN? skrev han blandt andet: ”Ombygningen af Grønbechs Hotel i Allinge er endnu en skandale på forandring af miljøet i en af vores købstæder. De mange moderne, sorte huse, talentløse og fantasiløse arkitekter tegner i dag, er også med til at forandre Bornholm, det Bornholm, beboere og turister kender.” Derudover roste han beboerne i Gudhjem, der fik stoppet ’det vanvittige projekt med såkaldte hotel-huse ned mod Gudhjem Havn’. Læs om sagen under plakaten.

Gudhjem By- og Mindeforening, som den hed dengang, opstillede en 3 meter høj protest-plakat på havnen, som generede byggespekulanterne så meget, at de gik til retten for at få den fjernet. Det lykkedes for dem 29/6, da dommeren mente, at fotoet af byggeriet var manipuleret, fordi omgivelserne til højre for motivet var skåret væk. Det var IKKE manipuleret, men dommeren kendte ikke  forskellen på et beskåret foto og et manipuleret foto, så han gav medhold til byggespekulanternes københavnske advokat. I øvrigt ses Rasmus Nielsens røde hus, som det sidste på havnen til venstre. Plakat©JørgenKoefoed.

PENSION KLIPPEN-SAGEN

I forbindelse med Gudhjem-sagen tænker Andre Jensen tilbage på 2007, hvor to københavnske byggespekulanter ville gøre noget godt for Gudhjem ved at nedrive det gamle Pension Klippen, og i stedet opføre fem sorte otte-en-halv-meter høje bygninger – et såkaldt hotel ­­– beliggende ned mod den sprækkedal, som pensionatet lå oven for.

Da afstemningen om ’hotel-byggeriet’ skulle finde sted 18. december 2008 under et kommunalbestyrelsesmøde, sad Din Blogger i baren på Hotel d’Angleterre og ventede på afstemningsresultatet. Tjeneren havde lagt en Moët & Chandon på køl og havde gjort et stort glas klar til en Sne-øl – glade bobler eller sort gravøl. Tæt på midnat fik jeg et opkald fra Bornholm med den sørgelige nyhed, at 13 ud af 12 kommunalpolitikere havde stemt ja til at gennemføre det projekt, som 97% af Gudhjem-boerne skriftligt havde sat sig i mod. Her havde Venstres leder Steen Coldberg Jensen trukket socialdemokraten Winni Grosbøll ud af sottesengen for at kunne skabe dette mindst mulige flertal. Trist! I baren blev det til gravøl.

Senere sendte Gudhjem By- og Mindeforening et sekscifret kroneløb ud af øen til Danmarks bedste miljøadvokater. Takket været dem og en række fejl i kommuneplanen blev projektet lagt ned for en stund. Kort efter indtraf finanskrisen, som endegyldigt tog livet af det ødelæggende projekt.

GODT RÅD TIL ALLINGE

Ganske vist besluttede et flertal i Økonomi-, Erhvervs- og Plan-udvalget 15. april, at sige nej til at give dispensation til udvidelsesplanerne for Grønbechs Hotel. Det var udvalgsmedlemmerne fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Bornholmerlisten og SF, der ikke mente, at det var en god idé, at ødelægge bymiljøet i Allinge. Desværre har Socialdemokratiet og Venstre flertal i kommunalbestyrelsen og lur mig, om ikke de vender tomlen op og får udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan, så denne første lille ødelæggelse af byen kan sættes i gang. Det var de samme to partier, der i sin tid prøvede at gøre Gudhjem grimmere.

Jeg kan kun anbefale Byforeningen i Allinge IKKE at bruge lokale advokater. Bug fx det københavnske advokatfirma Plesner, som er Danmarks bedste på miljø-området, til at føre en sag mod kommunen. Kommunen er ikke eksperter i at udarbejde nye lokalplaner, så her vil Plesner måske kunne få lagt projektet ned. Lige som de gjorde det i Gudhjem.

RASMUS STARTER I DET SMÅ

Rasmus Nielsen på vej højere op … i Gudhjem. Foto©JørgenKoefoed.

Rasmus Nielsen har inden hotelplanen i Allinge blev offentliggjort øvet sig i at komme i højderne. Således har han netop fået opført en udsigtsterrasse i klipperne ved Åsen ved sit helårshus ved havnen i Gudhjem. Gad vide om dét projekt har været i nabohøring?

Ja, rige mænd vil op … op … op, men de skal passe på. Som min gamle mor altid sagde: ”Højt at flyve, dybt at falde”.