HVAD ET DØDSFALD KAN FØRE TIL

Melstedboen Henriette Howalt blev begravet på Gudhjem nye kirkegård. Foto©JørgenKoefoed.

FREDAG 3. JUNI BLEV Henriette Howalt begravet på den nye kirkegård i Gudhjem. Det efterfølgende gravøl blev afholdt på Restaurant Brøddan. Det var her, Din Blogger mødte den ene af Henriettes to svigerdøtre. Hun hedder Trine Søndergaard, og selv om hun ikke er et bredt kendt navn i Danmark, er hun faktisk lidt af en verdensstjerne inden for sit felt.

50-årige Trine Søndergaard er fotograferende billedkunstner. Hun blev uddannet fra Danmarks Fotografiske Billedkunstskole Fatamorgana i 1996. Herefter har hun skabt sig en formidabel karriere. Blandt meget, meget andet er hun kendt for sin interesse for egnsdragter og foto-registrering af disse – men nu til sagen:

FANØ VAR STARTSKUDDET

En såkaldt ’strude’ fra Trine Søndergaards Fanø-kollektion. Ligner det noget, vi ser i Mellemøsten!? Foto©TrineSøndergaard.

Det startede med, at Trine opholdt sig i Billedkunsternes Hus i Sønderho Fanø. Det faldt tilfældigt sammen med den såkaldte FANØ-DAG, hvor alle byens kvinder ifører sig deres egnsdragt. En dragt, der også bruges som brudekjole, når en Sønderho-pige skal giftes. En slags uniform i forskellige udformninger som har eksisteret i de fleste byer og sogne i hele Danmark. Fanø er blot det eneste sted, hvor den stadig er i brug ved festlige lejligheder.

Trine blev dybt fascineret af det, hun oplevede og kom tilbage til Sønderho flere gange, hvor hun gik i gang med at tage en lang række fotos af Sønderho-kvinderne i deres flotte dragter – ikke mindst dét de bar på hovedet. Projektet blev til en bog og en udstilling, som har være vist på museer rundt i verden.

DET GUDHJEMSKE GULD

Trine Søndergaard i atelieret på Serpentinervejen, hvor hun tager et billede af Din Blogger. Foto©JørgenKoefoed.

Under gravøllet talte Din Blogger med Trine og fortalte hende om den store samling af egnsdragter fra forne tier, som er opmagasineret på Gudhjem Museum. Trines interesse blev vakt, og da hun tilfældigvis havde fået tildelt en måneds ophold i Tennisfondens Hus ved Serpentinervejen omkring efterårsferien, ville hun kigge på det.

Det er i dette trange pulterrum Gudhjem Museum opbevarer sit guld. Foto©JørgenKoefoed.

Sammen med byforeningens formand Ole Stigemo fik Trine adgang til det lille og lettere fugtige magasinrum, som rummer tøj og andre rariteter fra gamle dage. Det hele pakket ned i større og mindre papkasser.

Heldigvis havde Trine medbragt både fotoudstyr og baggrundspapir – og heldigvis er huset på Serpentinervejen også udstyret med et atelier, så her gik hun strax i gang med at fotografere det tøj, hun havde fundet frem.

Da Din Blogger besøgte Trine dagen før hun tog hjem til København, var der allerede taget hundredvis af fotos af især hovedbeklædninger: Nøller og korsklæder eller som de også hedder ’På sig bundet’.

Trine har printet en række af de billeder ud, hun indtil nu har fotograferet. Foto©JørgenKoefoed.

HVAD MON DET BLIVER TIL?

Trine er netop i færd med at tilrettelægge en bog, der skal rumme en lang række af de foto-projekter om historiske textiler fra hele Danmark, som hun har været involveret i. Om Gudhjem får sit eget afsnit her, eller det bliver til et særskilt projekt, har hun endnu ikke besluttet. Det bliver spændende at se, hvad det bliver til.

Vigtigst er at dette guld, som har været nedpakket i mange år, nu kan komme til live igen. Måske som en ny verdensomspændende foto-udstilling. Hvem ved?

Det er i øvrigt blevet aftalt, at lige så snart Bornholms Museum har fået indrettet et magasin på Snorrebakken, bliver alle disse textiler overdraget, så de kan blive opbevaret på forsvarlig måde.

Blogggen vil følge Trine Søndergaards projekt.

Det er inde bag denne gavl-dør, de gamle klædningsstykker fra 1800-tallet bliver opbevaret. Foto©JørgenKoefoed.

UDSTILLINGER HER OG DER

Trine Søndergaard har haft solo- og i gruppeudstillinger verden rundt og er repræsenteret i en lang række internationale museumssamlinger, herunder Montreal Museum of Fine Art, Canada – The J. P. Getty Museum, USA – MUSAC, Spanien – Gothenburg Museum of Art, Sverige – Nasjonalmuseet, Norge – The Israel Museum, Israel –  Maison Européenne de la Photographie, Frankrig og AROS, Danmark.

Trine Søndergaard: “Med mit kamera lytter jeg efter virkeligheden”. Foto©JørgenKoefoed.

TRINE SØNDERGAARD er født i Tyrens Tegn, har tre børn med ægtemanden, fotografen Nicolai Howalt. Hun er medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen og bliver repræsenteret af Martin Asbæk Gallery i København. Parret har udgivet deres mange bøger på eget forlag – www.fabrikbooks.com.

Efter Henriette Howalts død har parret overtaget sommerhuset i Melsted.