HVAD MED GUDHJEM BIBLIOTEK?

Dialogmødet på biblioteket i Gudhjem er slut efter en vellykket time sammen med blandt andet Bornholms bibliotekschef Jon Madsen, som ses forrest midt i billedet. Det er Hans Jørgen Jensen til højre. Foto©JørgenKoefoed.

JON MADSEN, der er det åndelige overhoved for alle Bornholms Biblioteker, havde indkaldt brugerne til DET ÅRLIGE DIALOGMØDE om Gudhjem Bibliotek. Det skete i tirsdags, hvor 11 bog-forbrugere + 3 fra biblioteksvæsenet deltog. Som en tilhører bemærkede: ”Er jeg gået glip af de tidligere årlige møder?”. Det var vedkommende ikke, for det var faktisk det første af slagsen, og skulle forstås på den måde, at der fremover vil blive afholdt et årlig møde på alle øens biblioteker.

JON MADSEN: Det er jo en sund ting, at spørge brugerne, hvad de mener om deres bibliotek, og om de har gode forslag til ændringer eller arrangementer fremover.

Og så kunne Jon Madsen i øvrigt med det samme slå fast, at han ikke have nogen som helst nyheder om bibliotekets eventuelle flytning op til det gamle plejehjem. Blot dette: Gudhjem Bibliotek ville IKKE blive lukket.

JON MADSEN: Det med at lukke biblioteker var en øvelse, som politikerne havde overstået, og den ville ikke blive gentaget.

Ellers kom der tørre tal på bordet, som ikke var just opløftende.

Besøg på Gudhjem Bibliotek:
2012 – 13.397
2013 – 13.110
2014 – 11.187
2015 – 10.502
2016 –   9.601
2017 –   9.749

Og det så ikke bedre ud med udlånene. Det kunne konstateres, at der i 2017 var flere fornyelser end nye udlån, som i øvrigt havde disse dårlige tal:

2012 – 20.000
2017 –     8.500
Prognose for 2018 [1/11 2017 – 31/10 2018] 7.991.

Bibliotekschefen kunne fortælle, at der var nedgang på alle biblioteker på Bornholm, men ikke så markant som i Gudhjem. Forklaringen kunne være, at flere er begyndt at låne e-bøger, og det sker jo ikke i forbindelse med et bestemt bibliotek, men over nettet. Disse låne-tal indgik således ikke i statistikkerne for de enkelte biblioteker.

BLOGGEN: Det kunne jo også være, at nedgangen kunne skyldes, at flere og flere helårshuse ulovligt bliver brugt til ferieboliger, og derfor står tomme det meste af året. Når disse såkaldte Pirat-huse bliver nedlagt og udlejet til mennesker, der bor fast i byen kunne det jo være, at tallene ville rette sig en smule.

FORSLAG TIL AKTIVITETER

En måde at tiltrække flere besøg til biblioteket kunne være at lave arrangementer. Det er sådan, at der er afsat en sum penge til fx foredrag eller børneteater. De penge kunne Gudhjem også få del i, hvis der kom brugbare forslag på bordet.

Og det gjorde der så: En børneteater-forestilling, som kunne arrangeres for Gudhjems børnehavebørn og de mindste i Østerlars Friskole, foredrag om naturen omkring byen, kursus i hjemlån af e-bøger og e-film, optræden af byens talenter, guidede by-tur for nye tilflyttere med start på biblioteket herunder indtro af universitetslokalerne på 1. salen.

I øvrigt kan man altid nedlægge en idé i bibliotekets forslagskasse.

FLYTNING AF BIBLIOTEKTET

Som rosinen i pølse-enden kunne Hans Jørgen Jensen modsat Jon Madsen fortælle lidt omkring flytningen til plejehjemmet. Der var flere gange rykket for svar på det forslag om blandt andet indretning af ungdomsboliger, som en gruppe under Byforeningen havde fremsendt kort efter borgermødet med kommunen 18. januar.

Ved en sidste henvendelse viste det sig, at en ny-ansat ingeniør var blevet sat i gang med opgaven, hvordan biblioteket og Aktivitetshuset kunne placeres på plejehjemmet.

Hans Jørgen Jensen kunne fortælle ham, at meningen var at inddrage borgerne i projektet, og at det netop ikke bare skulle være et diktat fra kommunen. Det havde den nye ikke fået oplyst, så han startede forfra med en gennemgang af plejehjemmet sammen med Hans Jørgen. Her viste det sig, at plejehjemmet havde endnu flere tomme rum end først antaget.

Aktionsgruppen mødtes så igen 9. oktober for at udarbejde endnu et forslag til den nye mand. Herefter er der intet nyt, men Hans Jørgen fornemmer, at den nye i kommunen nu har forstået, at projektet med de såkaldte ’Kloge m2’ skal gennemføres i samarbejde med byens borgere og dets byforening.