HVEM ER DET NU, DER ER KLIMATOSSERNE? [1:6]

Johannes Krügers debatbog om klimaet er en moppedreng på 380 sider og udgivet under Jakob Haugaards motto: “Enighed gør stum, uenighed gør os klogere. Foto©JørgenKoefoed.

JOHANNES KRÜGER er dr.scient. og tidligere professor ved Institut for Geografi og Geologi, nu som professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet med forskningsområdet gletsjere og landskab i samspil med klimaet før og nu.

Modtog i 1996 Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs HANS EGEDE MEDALJE for sin forskning i det nordatlantiske område.

Udgav i 2021 bogen 32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE PÅ – LÆS HVORFOR, HVIS DU TØR for at aflive nogle af de mange vedtagne ’klimasandheder’, der florerer ude i offentlighdeden, som i virkeligheden er myter.

Som han skriver på bagsiden af sin bog: ”Man kan ikke forlange, at almindelige mennesker skal opsøge de talrige videnskabelige artikler, der omhandler virkelighedens klma, men som er ubekvemme for FN’s politisk styrede klimamonopol IPCC. Denne bog er derfor en nødvendig genvej til viden om klodens sande tilsand og en stemme i demokratiet.

Naturen har bestemt ikke tænkt sig at tage hensyn til, at Jorden nu er beboet. Vi bør prise os lykkelige for, at vi lever i en tid med beskedne klimaforandringer.

MYTEN OM ARKTIS

Her er hans konklusion om påstanden HAVISEN I ARKTIS SMELTER I ET GALOPPERENDE TEMPO: Nutidens ændringer i udbredelsen af havisen i Arktis falder inden for de helt normale udsving, der helt givet også vil optræde i fremtiden. Havisen har aldrig haft en stabil udbredelse, således som nyhedsmedierne ofte giver indtryk af.

Det vi er vidne til i dag er ikke en galopperende smeltning af havisen mod et isfrit hav omkring Nordpolen, men et indblik i naturens vældige mølle, der skruer op og ned for havisens udbredelse i harmoni med de herskende naturkræfter i de polare egne. Derfor bevæger nyhedsmedier, politikere og en inter-nordisk tv-serie sig på TYND IS, når de giver offentligheden indtryk af, at det natursceneri, der udspiller sig i Arktis i dag, er et produkt af menneskeskabt CO2.