HVEM ER DET NU, DER ER KLIMATOSSERNE? [2:6] – ER DEN GLOBALE OPVARMNING MENNESKESKABT?

Johannes Krügers debatbog om klimaet er en moppedreng på 380 sider og udgivet under Jakob Haugaards motto: “Enighed gør stum, uenighed gør os klogere. Foto©JørgenKoefoed.

GEOLOGEN Johannes Krüger udgav i 2021 bogen
32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE
– LÆS HVORFOR, HVIS DU TØR.

Her er hans konklusion på påstanden
97 PCT. KONSENSUS OM AT
DEN GLOBALE OPVARMNING ER MENNESKESKABT:

DET ER ABSURD at tale om konsensus inden for klima-videnskaben. Klima-videnskaben er en forholdsvis ung videnskab, hvor der stadig gøres banebrydende og ofte overraskende opdagelser. Det er teorien om koblingen mellem kosmisk stråling og dannelsen af skyer – den såkaldte SOLTEORI – et eksempel på, men for det fastlåste og politiserende IPCC-system er teorien ubekvem.

I de ’konsensus’-artikler, som NASA henviser til, er de stillede spørgsmål upræcise – eller behandlingen af datamaterialet er uigennemskuelig. Påstanden om, at der er 97 pct. enighed blandt forskerne om, at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt og vil få katastrofale følger for kloden, faldet totalt til jorden. De pågældende artikler viser ikke andet, at der er enighed om, at CO2 er en drivhusgas, og at mennesket påvirker klimaet. Men der tages ikke stilling til, i hvilken grad mennesket påvirker klimaet eller, om den globale opvarmning er alarmerende.

Hundredvis af artikler publiceret verden over imødegår CO2-hypotesen og støtter hypotesen om, at klimaforandringerne fortrinsvis skyldes naturlige årsager. Mange af disse artikler er der blandt andet henvisninger til i en række omfattende rapporter fra det politisk uafhængige klimapanel Nongovernmental International Panel on Climate Chage [NIPCC], hvor den seneste rapport er fra 2019. Konsensus er et politisk begreb – ikke et videnskabeligt. I den videnskabelige verden arbejder forskerne med at falsificere en hypotese, det vil sige at vise, at den ikke er gyldig. De hypoteser, der holder til denne test, kan man så arbejde videre ud fra.

HVEM ER JOHANNES KRÜGER?

JOHANNES KRÜGER er dr.scient. og tidligere professor ved Institut for Geografi og Geologi, nu som professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet med forskningsområdet gletsjere og landskab i samspil med klimaet før og nu.

Modtog i 1996 De Kongelige Danske Geografiske Selskabs HANS EGEDE MEDALJE for sin forskning i det nordatlantiske område.

Udgav i 2021 bogen 32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE PÅ – LÆS HVORFOR, HVIS DU TØR for at aflive nogle af de mange vedtagne ’klimasandheder’, der florerer ude i offentligheden, som i virkeligheden er myter.

Som han skriver på bagsiden af sin bog: Man kan ikke forlange, at almindelige mennesker skal opsøge de talrige videnskabelige artikler, der omhandler virkelighedens klima, men som er ubekvemme for FN’s politisk styrede klimamonopol IPCC. Denne bog er derfor en nødvendig genvej til viden om klodens sande tilsand og en stemme i demokratiet.”

“Naturen har bestemt ikke tænkt sig at tage hensyn til, at Jorden nu er beboet. Vi bør prise os lykkelige for, at vi lever i en tid med beskedne klimaforandringer.”


KLIMATOSSERNE 1:6 – HAVISEN I ARKTIS SMELTER I ET GALOPPERENDE TEMPO???!!!!
2. oktober 2021