HVEM ER DET NU, DER ER KLIMATOSSERNE? [3:6]

Johannes Krügers debatbog om klimaet er en moppedreng på 380 sider og udgivet under Jakob Haugaards motto: “Enighed gør stum, uenighed gør os klogere. Foto©JørgenKoefoed.

GEOLOGEN Johannes Krüger udgav i 2021 bogen
32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE
PÅ – LÆS HVORFOR, HVIS DU TØR.

Her er hans konklusion på påstanden
IIPCC’s KLIMAMODELLER KAN FORUDSIGE JORDENS TEMPERATURER 100 ÅR FREM:

IPCC’s computerproducerede klimamodeller er endnu mangelfulde og ikke tilstrækkelig robuste til at producere prognoser om fremtidens klima, sådan som nogle forskere ellers hævder, for de stemmer ikke overens med observationerne fra den virkelige verden.

Der er en lang liste af fysiske og kemiske processer, som ikke er helt forstået, som derfor enten udelades i klimamodellerne eller beskrives utilfredsstillende og derfor ikke matcher de observerede data.

IPPC’s egen vurdering af usikkerhed i klimamodellerne kommer til udtryk i det tekniske sammendrag i klimapanelets 2013-rapport: ”Der er model-usikkehed i indbygningen af relevante klimaprocesser så som skydannelser og nedbørs-ændringer over land og stor usikkerhed i forudsigelser af havstigning, tropiske orkaner, stormaktivitet, ekstrem-vejr og klimafænomener, som påvirker regionale klimaforandringer”.

IPPC konkluderede allerede i deres 2001-rapport: ”I klimaforskning og computermodellering må man gøre sig klart, at klimasystemet er et kaotisk system, og at der derfor ikke er muligt, at udtale sig om fremtidens klima”.

Menneskets indflydelse på klimaet er overvurderet af IPPC; naturlige klimavariationer er fortsat drivkraften bag der globale klima og dets variationer.

HVEM ER JOHANNES KRÜGER?

JOHANNES KRÜGER er dr.scient. og tidligere professor ved Institut for Geografi og Geologi, nu som professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet med forskningsområdet gletsjere og landskab i samspil med klimaet før og nu.

Modtog i 1996 De Kongelige Danske Geografiske Selskabs HANS EGEDE MEDALJE for sin forskning i det nordatlantiske område.

Udgav i 2021 bogen 32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE PÅ – LÆS HVORFOR, HVIS DU TØR for at aflive nogle af de mange vedtagne ’klimasandheder’, der florerer ude i offentligheden, som i virkeligheden er myter.

Som han skriver på bagsiden af sin bog: ”Man kan ikke forlange, at almindelige mennesker skal opsøge de talrige videnskabelige artikler, der omhandler virkelighedens klima, men som er ubekvemme for FN’s politisk styrede klimamonopol IPCC. Denne bog er derfor en nødvendig genvej til viden om klodens sande tilsand og en stemme i demokratiet”.

“Naturen har bestemt ikke tænkt sig at tage hensyn til, at Jorden nu er beboet. Vi bør prise os lykkelige for, at vi lever i en tid med beskedne klimaforandringer.”

KLIMATOSSERNE [1:6] ­– HAVISEN I ARKTIS SMELTER I ET GALOPPERENDE TEMPO???!!!!
2. oktober 2021

KLIMATOSSERNE? [2:6] – ER DEN GLOBALE OPVARMNING MENNESKESKABT???!!!
9. oktober 2021