HVEM ER DET NU, DER ER KLIMATOSSERNE? [5:6]

Johannes Krügers debatbog om klimaet er en moppedreng på 380 sider og udgivet under Jakob Haugaards motto: “Enighed gør stum, uenighed gør os klogere. Foto©JørgenKoefoed.

GEOLOGEN Johannes Krüger udgav i 2021 bogen
32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE
PÅ – LÆS HVORFOR, HVIS DU TØR.

Her er hans konklusion på påstanden:
KOSMISK STRÅLING OG SKYER HAR RINGE
INDFLYDELSE PÅ DET GLOBALE KLIMA.

GANG PÅ GANG hævdes det, at Solteorien, der beskriver koblingen mellem Solens altivitet, kosmisk stråling, dannelsen af skyer og klimaet på Jorden, kun har en forsvindende lille indflydelse på Jordens klima. I IPPC’s rapporter får Solteorien i modsætning til CO2-hypotesen derfor en yderst perifer omtale og indgår ikke i panelets klimamodeller. Men ny banebrydende forskning har klarlagt den egentlige mekanisme bag Solteorien, som bliver svær at ignorere.

KONKLUSION: For IPPC er dannelsen af skyer et af de helt store ukendte elementer i klimasystemet, når man skal forudsige fremtidens klima. Men ny banebrydende dansk forskning har vist, at der er en reel kobling mellem Solaktivitet, kosmisk stråling og skydannelse, og at omfanget af det globale skydække har en afgørende indflydelse på det globale klima. Dermed ikke sagt, at CO2 ingen indflydelse har på klimaet, men dens betydning er overvurderet, mens Solens aktivitet og den kosmiske stråling har langt større indflydelse på klimaet end antaget.

IPPC er FNs rådgivende klimapanel – Intergovernmental Panel on Climate Change.

HVEM ER JOHANNES KRÜGER?

JOHANNES KRÜGER er dr.scient. og tidligere professor ved Institut for Geografi og Geologi, nu som professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københvans Universitet med forskningsområdet gletsjere og landskab i samspil med klimaet før og nu.

Modtog i 1996 De Kongelige Danske Geografiske Selskabs HANS EGEDE MEDALJE for sin forskning i det nordatlantiske område.

Udgav i 2021 bogen 32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE PÅ – LÆS HVORFOR, HVIS DU TØR for at aflive nogle af de mange vedtagne ’klimasandheder’, der florerer ude i offentligheden, som i virkeligheden er myter.

Som han skriver på bagsiden af sin bog: ”Man kan ikke forlange, at almindelige mennesker skal opsøge de talrige videnskabelige artikler, der omhandler virkelighedens klima, men som er ubekvemme for FN’s politisk styrede klimamonopol IPCC. Denne bog er derfor en nødvendig genvej til viden om klodens sande tilsand og en stemme i demokratiet.”

“Naturen har bestemt ikke tænkt sig at tage hensyn til, at Jorden nu er beboet. Vi bør prise os lykkelige for, at vi lever i en tid med beskedne klimaforandringer.”

KLIMATOSSERNE [1:6] ­– HAVISEN I ARKTIS SMELTER I ET GALOPPERENDE TEMPO???!!!!
2. oktober 2021

KLIMATOSSERNE? [2:6] – ER DEN GLOBALE OPVARMNING MENNESKESKABT???!!!
9. oktober 2021

KLIMATOSSERNE? [3:6] – IIPCC’s KLIMAMODELLER KAN FORUDSIGE JORDENS TEMPERATURER 100 ÅR FREM???!!
6. november 2021

KLIMATOSSERNE? [4:6] ­– FORTSAT UDLEDNING AF CO2 VIL FØRE TIL EN GLOBAL KLIMA-KATASTROFE???!!!
12. november 2021