I DAG ER DET 62 ÅR SIDEN TIBET GJORDE OPRØR MOD KINAS BESÆTTELSE [OPDATERET 11/3 kl.11:57]

Din Blogger støtter et frit Tibet. Foto©JørgenKoefoed.

I DAG – 10. marts – er 62 års dagen for folkeopstanden i Tibets hovedstad Lhasa mod den kinesiske besættelse. Oprøret i 1959 blev brutalt slået ned og tusinder blev dræbt. Kina overtog al magt, og Tibets leder Dalai Lama måtte flygte til Indien.

Støttekomiteen for Tibet har i den anledning protesteret over for Kina for deres fortsatte overtrædelser af menneskerettighederne.

SIG NEJ TIL OL I KINA

Den Internationale Olympiske Komite har som bekendt valgt Beijing som værtsby for de olympiske vinterlege 4.- 20. februar 2022. Men en strøm af rapporter om Kinas grove overtrædelser af menneskerettighederne har rejst voldsom kritik af beslutningen, og et tibetansk krav om at flytte sportsbegivenheden til et andet land bliver mere og mere højlydt.

Danmark bør bakke op om kampagnen NO BEIJING 2022, som er igangsat af det globale netværk af Tibet-organisationer, som den danske støttekomité er en del af:

”Vi kan ikke lade de olympiske lege tegne et rosenrødt billede af et diktatur, som undertrykker befolkningerne i Tibet, Xinjiang og Hongkong. Et nej til OL i Beijing vil også være et nej til, at Kina bruger sin økonomiske magt til at lukke munden på kritikere rundt om i verden.

KAMPAGNEN FOR BOYKOT AF OL I BEIJING 

En skitse til en kampagneplan for aktionsgruppen kunne se således ud: 

1) Presse-strategi.

2) Læserbrevskampagne over hele landet.

3) Borgerforslag til Folketinget om dansk nej til deltagelse i vinter-OL i Beijing.

4) Kontakt til politikere, som opfordres til at rejse sagen over for regeringen, herunder spørgsmålet
om Kronprinsens deltagelse i åbningshøjtideligheden i Beijing.

5) Debatmøde i EU-regi om fælles europæisk indsats.

6) Henvendelse til ungdomspolitiske organisationer om at aktionere.

7) Brev til de danske IOC-medlemmer (hvoraf den ene er Kronprinsen) offentliggøres.

Skitsen har en helt foreløbig karakter og alle gode ideer er velkomne.

VIL DU VÆRE MED?

Støttekomiteen opfordrer alle interesserede, som har tiden og kræfterne, til inden 22. marts at tilmelde sig til aktionsgruppen. Tilmelding kan ske ved at kontakte
bestyrelsesmedlem Henning Rovsing Olsen, Svaneke, Bornholm [rovsinghenning@gmail.com]
eller Erik Boel, Hjortø – fhv. landsformand for Europabevægelsen [erikboel@gmail.com]

BLIV MEDLEM AF STØTTEKOMITEEN

Kig ind på www.tibetkomite.dk og læs om foreningen og dens aktiviteter, hvor du også kan melde dig ind. Det koster 200 kroner for studerende og pensionister, 300 kroner for almindeligt medlemskab og 450 kroner for et støtte-medlemskab. Beløbet kan indsættes på 1551 – 27 19 134. Foreningen kan træffes på stottekomite@mail.dk eller på telefonen 5044 3975.