IH, HVOR ER DET KOMMUNALT

God ufornuftig hjørne-parkering midt i Gudhjem. Foto©JørgenKoefoed.

FOR ET PAR ÅR SIDEN, blev en embedsmand i kommunen – vi nævner ingen afdeling – sat til at placere nogle parkeringsbåse i den nederste del af Brøddegade. Det gjorde han så. Undervejs synes han måske, at der var for få, så han fik den geniale idé, at indtegne to båse på hjørnet ved Gudhjem Hotel.

Slet ikke så dårlig tænkt under devisen, at der aldrig kan være for mange P-pladser i den trafi-gale storby. At placeringen gjorde, at oversigten i Brøddegade-knækket blev foruroligende stækket, og at eventuelle redningskøretøjer ikke kunne komme forbi, var der jo igen grund til at tage højde for. Antallet havde forrang.

Båsene blev malet op med hvidt, og det viste sig, at ideen var rigtig, thi pladserne var altid besat.

Medarbejderen burde belønnes med en lønforhøjelse … men inden det skete, blev andre opmærksom på fadæsen med den helt ulogiske placering. Faktisk en trafi-gal brøler.

Året efter blev de hvide streger malet over med sort, men det hjalp ikke. Bilisterne kunne stadig se, at der var optegnet to pladser, selv om det var med en anden farve end hvid.

I år var felterne stadig malet med sort, men der var blot sket det, at det meste af den sorte maling var vasket bort af regn. Så pladserne var endnu mere intakte … lige indtil at en anden kommunal medarbejder – vi nævner ingen afdeling – opsatte to Parkering Forbudt skilte på de to P-pladser. Det ikke alene virker, men sådan to rød-blå-skilte har så sandelig og en effekt, der gør Gudhjem smukkere.

Alle P-pladserne langs Brøddegade er nu udraderet med sort maling. Det skal nok holde parkerede biler borte.

Ih, hvor er der herligt kommunalt!

Flot ser det ud! Skiltene matcher fint med hotellets facade. Foto©JørgenKoefoed.