IKKE MERE TIVOLISERING PÅ HAVNENE I GUDHJEM, TAK!

Det er folk fra Aarsdale Bådebyggeri, der har fået opgaven med at forny bolværket i Nørresand Havn. Foto©JørgenKoefoed.

Man startede sidste år med at forny bolværket. Fortsætter så i år med resten, hvis ellers pengene række. Hvis ikke afsluttes arbejdet først til næste år. Foto©JørgenKoefoed.

Gudhjem By- og Museumsforenings synspunkter og prioriteringer i forbindelse med en række DIALOGMØDER, som Bornholms Regionskommune er påbegyndt omkring de kommunale havne.

Mødet omkring havnene i Gudhjem fandt sted 7. november med en række kommunale embedsfolk samt kommunalpolitikerne Ole Rødvig fra Socialdemokratiet og Else Merete Knoop fra Venstre.

Nedenstående oplæg blev præsenteret, men blev faktisk allerede formuleret i august 2018 og videresendt til kommunen. Men synspunkterne er mere aktuelle end nogensinde.

GUDHJEM HAVN er den eneste indenskærshavn i Danmark. Det giver et et helt særligt miljø, som ikke findes andre steder. Havnen er opbygget i lokale stenmaterialer og har i stort omfang undgået overgang til nyere anlægsmaterialer.

Gudhjem Havn er samtidig byens centrum. Vi har ikke noget torv eller en samlingsplads andet steds i byen. Topografien gør også, at havnen er det naturlige samlingspunkt, både for os lokale og for turister og andre besøgende. Alle turister, der besøger Gudhjem – og det gør de fleste – kommer ned på havnen. Det er formentlig et af de allermest turist-intensive steder på Bornholm.

Derfor er hovedparten af de turistmæssige aktiviteter i byen samlet omkring havnen: Cafeer, restauranter, kiosker, isbutikker og markedssalg af forskellig slags. Og vi oplever et fortsat pres for at udnytte bygninger og arealer på havnen til nye, lignende formål.

Samtidig er havnen trafikhavn (heldigvis kun for gående!). Øens næststørste målt i passagertal! Chr Ø farten er et vigtigt aktiv for byen og for havnen. Og lystbåde flokkes om sommeren. Det er, sammen med det smukke bymiljø, med til at skabe de rammer, der trækker folk til.

HAVNENE SVATTER SAMMEN

MEN havnen er i en meget dårlig tilstand. Der er et stort efterslæb med hensyn til vedligeholdelse af moler og bygværker. Reparation er yderst påkrævet. Vi mener, at havnen er den havn på Bornholm, der har størst reparationsbehov. Kommunens havnekoordinator har for nylig i Tidende udtrykt det således: ”Gudhjem Havn er ved at skvatte sammen!”

Foreningen har følgende synspunkter og prioriteringer til kommunens indsats på Gudhjem Havn:

  1. Havnens særlige karakter af indenskærshavn må ikke ødelægges med dækmoler eller andre ydre anlæg.
  2. Der bør sættes massivt ind med reparation af moler og anlæg; i første omgang bør den såkaldte schüttewall (dækmolen) istandsættes og genskabes (også med top). Jernforstærkning udvendig bør også genskabes. Hvis ikke denne reparation gennemføres inden for de nærmeste år, bliver havnekoordinatorens udsagn til virkelighed!
  3. Derfor bør der være et realistisk budget for de kommende år baseret på en langtidsplan for havnens reparation og vedligeholdelse. Det er der ikke idag. Spørgsmål: hvornår kommer den reparation af moleværker igang, som kommunen sidste år særligt afsatte 750.000 kr itil?
  4. De offentlige arealer på havnen bør fastholdes som offentlige. Der er udlejet tilstrækkeligt til restaurationer, cafeer og andre turistorienterede salgsaktiviteter på havnen. Derfor bør kommunen ikke udleje yderligere havnearealer til private formål. Vi har simpelthen brug for de offentligt tilgængelige havnearealler, som udgør vores “torv” eller “centrum”. Se hvordan det er hele sommeren. Folk overalt. Og de åbne arealer sikrer udsyn over hav og klipper og smukke huse.
  5. Kommunen skal sikre sig bedre styr på, hvordan de udlejede arealer “møbleres” og hvordan bygninger fremtræder. Øget tivolisering er ikke acceptabel. Selvfølgelig kan der blive tale om nye rekreative aktiviteter rettet mod havn og hav, men de skal indpasses med stor omhu.
  6. Vi foreslår derfor, at alle de eksisterende lejeaftaler gennemgås og genforhandles, med henblik på at kommunen får fuld indseende med hvordan bygninger og arealer anvendes og hvorledes de fremtræder og “møbleres”. Denne opgave foreslås varetaget i samarbejde med kommunens planafdeling, som har design- og kvalitetsekspertise.
  7. Vi anmoder om, at Havnebrugerrådet inddrages løbende og ikke bare holder to møder årligt Dagsorden og referat fra møder bør forbedres. Ofte har vi fået upræcise og misinformerende referater.
  8. Trafik og parkering er en særlig problemstilling, som kræver et nyt tankesæt. Det ser vi frem til med den kommende trafik- og parkeringsstrategi for Gudhjem, som kommunen har under udarbejdelse.

HAVNEN VED NØRRESAND

Nørresand Havn og området omkring er et helt andet miljø, et fristed om sommeren under turismens store pres på Gudhjem Havn. Utrolig smuk natur. Havnen har også et stort behov for reparation af havneværkerne, som er vigtigere end nye rekreative tiltag i havnen. Vi støtter Flådeselskabet Atlanten’s bestræbelser på at fastholde det særlige miljø.

Her skal bestemt ikke ske tivolisering, tak!

Et nyt skur til et og andet havneformål kan formentlig indpasses – nok mest nænsomt i forlængelse af det eksisterende ’Atlant-skur’, mens Café Nørresand, der er fint indpasset i miljøet dækker det kulinariske behov! Ingen nye cafeer eller restauranter, tak!