JAGTEN PÅ DE ‘KRIMINELLE’ HELÅRSHUSE

Kirkestien 2 i Gudhjem er formentlig det første ulovligbrugte helårshus, som nu frivilligt er blevet solgt. De nye ejere har netop udlejet huset til Johan Lorentzen, som tidligere boede på Malkestien. Foto©JørgenKoefoed.

DER ER GENNEM masser af år fra kommunens side set gennem fingre med, at et stigende antal personager køber boliger med helårsstatus for så at benytte dem til ferieboliger – enten for dem selv eller til decideret ferieudlejning.

Kommunen har længe ikke haft focus på, at ud over det ulovlige i fremgangsmåden, er det også noget, der malker den halvtomme kommunekasse for personskat og ikke mindst det statslige blok-tilskud. Da det drejer sig om cirka 150 boliger – i Allinge, Gudhjem og Svaneke – er det et ikke ubetydelgt beløb, som kommunen på denne måde går glip af. Minimum 50.000 kroner pr. borger pr. år.

Men takket været en ihærdig indsats fra byforeningerne i de tre byer er kommunen så småt ved at vågne op. I hvert fald har man i løbet af dette år afsendt breve til ’de kriminelle’ boligejere.

Det kunne centerchef for Erhverv, Byg og Sekretariat Steen Birkedal oplyse i et indslag på TV2/Bornholm for nylig. Men det fremgik ikke af indslaget, hvilke tiltag der yderligere ville blive taget, når disse breve var blevet udsendt.

Derfor ringede Bloggen til Steen Birkedal.

BLOGGEN: Kommunen har udsendt omkring 150 breve til husejere, hvor der ikke er tilmeldt nogen personer ifølge Folkeregistret. Ud over at disse ejere modtager et brev, sker der så mere end det?

STEEN BIRKEDAL: Ja, det gør der. I brevet beder vi husejerne inden for 14 dage svare på, hvorfor der ikke er tilmeldte på adressen.

BLOGGEN: Kan der være så mange forklaringer? Et helårshus skal vel have tilmeldt mindst én person. Hvis ikke er det vel ulovligt?

STEEN BIRKEDAL: Der kan jo være forskellige grunde til, at et hus er uden fastboende. Det kan fx være under renovation.

BLOGGEN: Det kan man vel altid påstå.

STEEN BIRKEDAL: Nej, for man skal bevise, at en renovation er i gang fx med en skriftlig aftale med et byggefirma eller en håndværker.

BLOGGEN: Er der mange, der har responderet på kommunens henvendelser?

STEEN BIRKEDAL: Ja. En del kommer fra ejernes advokater, som beder om dispensationer af forskellig art. Og det kigger vi selvfølgelig på.

BLOGGEN: Hvad sker der med dem, der ikke reagerer på henvendelsen?

STEEN BIRKEDAL: De får at vide, at hvis de ikke har sat deres hus til salg eller lejer det ud til helårsbeboelse inde for fem måneder, vil de blive stævnet, og at kommunen herefter kan indsætte en lejer.

BLOGGEN: Det skulle nok ikke blive så svært. Efter oplysninger fra de bornholmske boligselskaber skulle der i øjeblikket være 1.250 personer, der er skrevet op til en bolig. Men hvordan går det med nedbringelse af disse ulovligheder?

STEEN BIRKEDAL: Det er noget, der kommer til at tage lang tid. Kommunen har ansat en jurist på halvtid, og det er jo en proces, som hverken bliver færdig i år eller næste år. I virkeligheden vil den aldrig slutte.

BLOGGEN: Er det muligt at få en kopi af det brev, som er blevet udsendt?

STEEN BIRKEDAL: Nu indvier kommunen jo ikke offentligheden i de breve, som den sender til borgerne?

BLOGGEN: Nej, det forstås. Men jeg går ud fra, at disse 150 breve ikke personligt er udformet til hver enkelt husejer, men er et standardbrev?

STEEN BIRKEDAL: Ja, selvfølgelig. Tag kontakt til juristen, der kører disse sager. Han hedder Torben Petersen og er tilbage fra ferie 13. august.

GANG I HUSHANDLEN

Bornholms Tidendes forsidepløk fra i torsdags: BOLIGER BLIVER REVET BORT. Birgit Daetz fra boligsiden.dk udtaler til avisen bla: “I 2013 var liggetiden 10 måneder i gennemsnit, nu er gennemsnittet ned på fire en halv måned – så det er tæt på en halvering”.

BLOGGEN: Derfor er det vigtigt, at de mange ulovlige helårsboliger i de eftertragtede østkystbyer hurtigst muligt kommer til salg eller udlejning. Det kan kun gå for langsomt. Kommunen mangler guld!

DEN PRIVATE INVESTIGATOR

Det er Gudhjem By- og Mindeforening, der sammen med især Proviantens grundlægger og tidligere ejer, Gudhjem-boen Lucas Waltoft Schmidt, som er dykket ned i moradset af ulovlig brugte helårshuse i Gudhjem. Det er blevet til omkring et halvt hundrede adresser.

Lucas går helhjertet ind i sagen om de mange ulovlige husbrug, hvad der gør nogle husejere særdeles harme. Hvad ligner det også, at velhavere ikke må bryde loven? Tænk på, hvad de betaler i skat. Flere af dem er blevet lige så ophidset, som præsident Nixon blev, da Watergate-sagen kunne føres direkte ind i hans private gemakker. Bloggen siger tak til denne uforfærdede ungersvend, som burde få en rigtig stor gave, når har sidst på måneden fylder 39.

Læs her hans sidste opråb til blandt Gudhjems ærværdige byforening:

KÆRE BESTYRELSE

Nedenfor brevet her er de potentielle helårsbeboere, som leder efter en lejebolig i Gudhjem pt. Der er sikkert flere, og hvis vi aktivt annoncerede efter helårsbeboere, ville der komme mange flere, men nedenstående er dem, som har henvendt sig til Landsbytossen (undertegnede) på boigudhjem@gmail.com via telefon eller på gaden. Som en ansvarlig byforening, og i øvrigt i tråd med den stort opslåede strategiplan for flere helårsbeboere i Gudhjem sidste sommer, kunne det måske være en idé at Gudhjem By- og Mindeforenig [GBM] oplyste om potentielle lejere af helårshuse på GBMs Facebook-side og i de udsendte nyhedsbreve. På samme måde som I fortæller om udstillinger, gamle billeder etc.

Tilflyttende helårsboere er trods alt det, som skal bibeholde Gudhjem-Melsted som en levende by i fremtiden.

Endnu en gang må jeg pointere, at det er besynderligt at så mange af byens store erhvervsdrivende, spekulanter og ejendomsselskaber kan have helårshuse, som bruges til sommerhuse/udlejning med annoncering på internettet, uden at det kontinuerligt bliver påpeget af byens officielle byforening via breve til synderne (udover et enkelt brev i januar), og i de tilgængelige medier til byens undrende befolkning.

Jeg er helt med på, at kommunen er den juridiske enhed, men en byforening har en stor kommunikationsopgave i forhold til at tiltrække nye beboere, kontinuerligt at informere om den nuværende status med de mange overtrædelser af bopælspligten og skabe mediemæssig og politisk bevågenhed.

Hvis en byforening vil ændre kulturen i en by, så kræver det et intens kommunikationsarbejde og utallige gentagelser af budskabet: At byens borgere og officielle byforening finder det uacceptabelt, at byens helårshuse bliver brugt til sommerhuse, når nu en fremtidig generation står klar til at flytte ind og sikre børn i snedriverne og liv i husene i januar.

Et enkelt pip i ny og næ har ingen effekt. GBM kan endda servere en række potentielle helårslejere på et sølvfad.

Når en officiel forening prædiker et budskab tit og ofte, så har det den afledte effekt, at det bliver legitimt at diskutere emnet, og at flere begynder at forholde sig aktivt til problematikken. Så er det ikke bare landsbytosser, som jeg.

Omvendt hvis byens officielle forening bare forholder sig relativt tavst, så fremstår jeg og andre ligesindede bare, ja, som tosser, når vi skræpper op, uagtet at sagen er visionær, meget vigtig og berettiget.

Jeg ved at ovenstående er en gentagelse, men kom nu ind i arenaen for fuld damp og lad os nu bruge de kommunikationsværktøjer, som vi kan mønstre i fællesskab. Imens vi venter på, at Bornholms Regionskommune forhåbentlig sætter blus på deres juridiske apparat (efter en noget langsom optænding på et års tid).

Venligst Lucas

VENTELISTEN PR. 13. AUGUST

  • Kvinde som bor på Christiansø, men skal starte i praktik i børnehaven og leder efter et sted at bo, hvor også to børn og mand kan komme på visit hver anden weekend.
  • Johan med guitaren leder efter et hjem i Gudhjem – vil gerne hjælpe med ombygning/ renovering, hvis der er behov for det. SIDSTE: Har fået lejekontrakt med de nye ejere af Kirkestien 2 og er faktisk allerede delvis flyttet ind.
  • Byens økologiske bager leder efter et lille hjem, som kan varmes op om vinteren.
  • Bjarne med mundharmonikaen leder efter et hjem i Gudhjem eller omegn.
  • Et ungt par under uddannelse leder efter en beskeden bolig.
  • Mor med 3 børn leder efter et hus med minimum 3 værelser.
  • John Murer er blevet opsagt i sit nuværende hus og leder efter en lille bolig i Gudhjem fra 1. december.
  • Sumi Skovgaard har solgt sit hus på Malkestien og søger efter mindre bolig i Gudhjem. SIDSTE: Sumi har indgået lejekontrakt på stuelejligheden i Brøddegade 30. Flytter ind 1. november.
  • Mor med 2 børn hver anden uge og fast job i byen, er blevet opsagt i sit nuværende lejemål og leder efter bolig fra. 1. november.
  • Familie på 3 med fast job vil gerne bo i Gudhjem.

HVAD KOMMUNENS JURIST HAVDE AT SIGE

Torben Petersen har arbejdet med helårspligtens overholdelse siden nytår. Efter en meget lang snak kunne Din Blogger konstatere, at der endnu ikke er overgivet nogle af disse ulovligheder til politiet. Men to boliger er dog blevet eller bliver lejet ud inden året er omme.

TORBEN PETERSEN: Det er gennem Boligreguleringsloven disse sager skal køres, men denne lovgivning er yderst kompliceret og meget vanskelig at manøvre igennem. Man kan også bruge Planloven, hvor Gudhjem-Melsteds Lokalplan 25 hører under. Her står der klart, at helårshuse skal bruges til helårsbeboelse.

BLOGGEN: Jamen, så er det vel meget lige til: Hvis der i Folkeregistret ikke er tilmeldt mindst én person på adressen, bliver huset vel brugt ulovligt!?

TORBEN PETERSEN: Jamen, det er alligevel ikke så lige til. Der kan foreligge en række grunde til, at huset ikke er beboet. Det kan være under ombygning eller ejeren kan været flyttet på plejehjem.

BLOGGEN: Jo, jo, men det kan vel kun være en meget lille del, af de cirka 50 huse, der er under mistanke i Gudhjem-Melsted.

TORBEN PETERSEN: Ja, men som jeg sagde før: Boligreguleringsloven er meget kompliceret. Hvis du er interesseret kan du selv prøve at gå nærmere ind i den.

BLOGGEN: Hmmm …. det lyder mærkeligt, men det kan altså konstateres, at der endnu ikke er indgivet nogen stævning eller anmeldelse til politiet. Det lyder som om, at processen bliver en lang.

TORBEN PETERSEN: Ja, det er desværre lidt af et Sysifos-arbejde.

BLOGGEN: Er det sådan, at kommunen tager hensyn til de ‘kriminelle’ husejeres status. Jeg mener, holder kommunen hånden over prominente borgere, større erhvervsdrivende og andre med fx bugende pengepung?

TORBEN PETERSEN: Slet ikke! Jeg ved ikke hvem, der er mere fremtrædende end andre. Alle behandles ens.

BLOGGEN: Bloggen kunne godt tænke sig at offentliggøre den liste over de huse, der i øjeblikket bliver behandlet af kommunen. Er det muligt?

TORBEN PETERSEN: Nej, det går ikke. Og slet ikke efter EUs nye persondatalovgivning. Men man kan jo selvfølgelig offentliggøre de lejemål, hvor ejerne i fuld offentlighed ferie-udlejer deres helårsboliger.

BLOGGEN: Er det så muligt, at få en kopi af det standardbrev, som kommunen har udsendt og stadig udsender til de husejere, der tilsyneladende overtræder lovgivningen?

TORBEN PETERSEN: Ja, hvis jeg kan finde det, får Bloggen en kopi.

BREVET TIL DE ’KRIMINELLE’ HUS-EJERE

(Til boligejeren)

Vedr. bopælspligt – boligen beliggende (adresse)

Herved retter vi henvendelse til dig på den adresse, som fremgår af folkeregisteret.

Når vi skriver til dig, er det fordi du er tinglyst ejer af boligen beliggende (adresse), og at det af BBR- registeret fremgår, at din bolig er en beboelsesejendom.

Din bolig er beliggende i et område, der, i henhold til boligreguleringsloven og en lokalplan, er omfattet af pligt til at anvende boligen til helårsbeboelse.

Boligen kan derfor ikke lovligt anvendes til fx ferie- og fritidsformål, hverken af dig eller af andre.

Det betyder altså, at du som ejer har pligt til kun at anvende boligen til helårsbeboelse. De personer der anvender boligen til helårsbeboelse skal endvidere være tilmeldt folkeregisteret på boligens adresse og rent faktisk bo i boligen.

Bopælspligten kan du enten opfylde personligt eller ved udlejning på almindelige vilkår.

Ud fra de foreliggende oplysninger kan vi ikke se, at du selv anvender boligen til helårsbeboelse og er tilmeldt folkeregisteret på adressen. Vi kan heller ikke se, at andre personer anvender boligen til helårsbeboelse og er tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Vi kan i øvrigt ikke se, at vi har modtaget din anmeldelse om at boligen er ledig, hvilket du er forpligtet til i henhold til boligreguleringslovens § 48, stk. 2, så vi eventuelt kan bistå dig med udlejning af din bolig.

En manglende anvendelse af boligen til helårsbeboelse er faktisk en overtrædelse af din bopælspligt.

Du har måske en god forklaring på, hvorfor det ser ud som om, din bolig ikke anvendes til helårsbeboelse. Den forklaring må du meget gerne fortælle til os, så vi kan afgøre, om den kan accepteres.

Når vi behandler dine personoplysninger, skal vi behandle dem korrekt. Det kan du læse mere om nedenfor. Vi forventer at høre fra dig snarest muligt og inden 14 dage fra dags dato.

Med venlig hilsen
Bornholms Regionskommue

Tillæg til brevet til borgeren

Behandling af personoplysninger i Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune har fokus på at beskytte oplysninger om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere – og på kun at arkivere helt nødvendige informationer. F.eks. oplysninger om borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere, som er nødvendige for, at vi kan levere vores kommunale service og ydelser. Vi indhenter derfor relevante oplysninger, som er nødvendige for vores sags- behandling.

Hvor henter vi oplysninger?
Nogle oplysninger kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, såsom indkomst- oplysninger, SKAT, BBR mv. Andre oplysninger beder vi borgerne om selv at give os. Du har altid ret til at få at vide, hvorfor og hvorfra vi henter oplysninger om dig. Du har også ret til at vide, hvilke oplysninger, vi har liggende om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Vores registrering og videregivelse af oplysninger
Vi registrerer og kontrollerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med os.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?
Vi sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har vi ikke længere adgang til dem. Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte det enkelte fagcenter i kommunen.

Din ret til at klage
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personlige oplysninger via dette link.

Vores databeskyttelsesrådgiver
Kommunen har en databeskyttelsesrådgiver, der skal holde øje med, om vi håndterer personoplysninger lovligt og sikkert. Rådgiveren kan du kontakte om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen: Direkte link til at sende en mail sikkert til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO)” via e-boks for privat personer:
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21149
Direkte link til at sende en mail sikkert til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO)” via virk.dk for virksomheder:
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=21149

Bemærk: Databeskyttelsesrådgiveren rolle er dog ikke at hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller at udarbejde en eventuel klage over en afgørelse. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside via dette link.

2018/01.02

PS: Regionskommnens juridiske afdeling har udarbejdet et såkaldt FAKTA ARK. Det er vigtige udpluk fra Boligreguleringsloven og Planloven, så ingen herefter skal være i tvivl om, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt. FAKTA ARK kommer på bloggen i overmorgen – onsdag 22. august.

PSPS: BLOGGEN agter på et senere tidspunkt, at forsøge at vise fotos af de mange ’ulovlige huse’ i Gudhjem-Melsted, hvor husejerne via nettet eller gennem ferieudlejningsbureauer direkte og uden blusel reklamerer med deres ulovligheder. Så, ukære ‘kriminelle’, pas på derude. Vi er efter jer!