JULEGUDSTJENESTERNE GENNEMFØRES – OG NOGET OM EN NY PRÆST

Det bliver jul i Gudhjem Kirke – nu med mundbind. Foto©JørgenKoefoed.

VORES KULTURMINISTER har ladet Sundhedsmyndighederne endnu engang gennemgå de sikkerhedsforanstaltninger, der allerede gælder for Folkekirkens gudstjenester – og svaret er gengivet til sidst i blog-indlægget.

Menighedsrådene har nu besluttet, at seancerne gennemføres således:

  1. Mundbind skal benyttes under HELE opholdet i kirken
  2. Der må ikke synges, kun nynnes med lukket mund

Bloggen kan tilføje: Både ved indtræden i kirken, men især ved udtræden: Lad være med at klumpe sammen. Lad dem der sidder nærmest udgangen gå ud først – én ad gangen – selv om man har meget travlt med at nå færgen til Ystad ;-).

Der er i øjeblikket 15 der har tilmeldt sig til gudstjenesten juleaften i Gudhjem Kirke. Der er således plads til yderligere 9.

OM EN NY PRÆST

GUDHJEM OG ØSTERLARS har som det vides søgt efter en ny præst. Ansøgnings-fristen udløb 14. december. Desværre var det ikke svært at optælle ansøgningsstakken, da der kun var to, der søgte embedet. To mænd. Men efterfølgende er der sket det, at den ene har trukket sin ansøgning tilbage – så derfor kommer der en ny ansøgningsrunde. Feltet skal være større.

Menighedsrådet har skype-møde med Københavns biskop kl. 14:00 i dag. Hvis Bloggen kan få oplysninger om mødets indhold, vil det blive offentliggjort senere i dag.

Opdatering af retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19 i folkekirken og andre trossamfund

Skærpede retningslinjer pr. 21. december 2020

EFTER DRØFTELSE dags dato i sektorpartnerskabet, hvor folkekirkens ansatte, præster, provster, biskopper og menighedsråd er repræsenteret, har Kirkeministeriet udsendt skærpede retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19 i folkekirken og andre trossamfund. Opdateringen sker på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

De skærpede retningslinjer omfatter blandt andet:

Muligheden for, at gudstjenester kan flyttes udendørs eller afholdes som drive-in gudstjenester og for at supplere med live-streaming, hvis der forventes mange deltagere i forhold til lokalets størrelse.

Begrænsning af varigheden af indendørs gudstjenester til højst 45-50 minutter.

Sikring af effektiv rengøring og udluftning mellem hver gudstjeneste eller aktivitet.

Mulighed for yderligere afstand og deltagerbegrænsning efter lokal vurdering.

Fokus på at minimere risikoen for kontaktsmitte mellem kirkegængere, også uden for kirkerne og på vej ind og ud af kirkerne.

Opfordring til at finde alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen. Fx ved afspilning af musik eller salmesang, ved at vælge færre salmer eller vers end sædvanligt, eller ved at kun koret synger, mens kirkegængere lytter eller eventuelt nynner med lukket mund.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at risikoen for smittespredning ved overholdelse af de skærpede retningslinjer mindskes betydeligt, og at det med overholdelse af retningslinjerne vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre julegudstjenester og andre forsamlinger i regi af folkekirken og andre trossamfund, når man sørger for at tage de nødvendige forholdsregler for at forebygge smitte.

Supplerende retningslinier for COVID19 – https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronacovid-19/spoergsmaal-og-svar/