KAMP OM PLADSERNE JULEAFTEN

Det bliver jul i Gudhjem Kirke – omend beskåret. Foto©JørgenKoefoed.

DET BLIVER IKKE det samme som med Ejnar, sagde man vist i hine tider. Det samme kan man sige om juleaften i Gudhjem Kirke. Corona-tiden gør, at der kun er plads til 28 gæster i kirken denne aften.

Man kunne vælge at bruge forretningernes udsalgs-strategi, hvor kunder placerede sig i soveposer iført nathuer og varm kakao i termokanderne foran forretningen en uge før udsalget.

Det går vist ikke i denne sag.

Derfor har Gudhjem Menighedsråd valgt – som i flere andre kirker i Danmark – at dem, der ønsker at få en plads, må bestille den. Det kan ske til graver Charlotte Barfred-Schmidts mail-adresse: gudhjemkirkegaard@mail.dk
eller på mobil 21755852 – gerne som sms.

Ved hver bestilling kan der bestilles enten 1 enkelt plads eller en hel bænk med op til 5 pladser. Hver husstand kan kun foretage en enkelt bestilling til den samme gudstjeneste.

Når man efter bestilling har fået tildelt pladser i kirken, får man en bekræftelse om det via mail.

Hvis man ikke har fået en plads, kommer man på en venteliste.

Har man fået tildelt pladser og ønsker at aflyse, bedes man give besked (ligeledes på mailadressen gudhjemkirkegaard@mail.dk eller tlf. 21755852), så andre kan få pladserne.

Julegudstjenesten den 24. december starter 15:30 ved pastor emeritus Stig Lønsborg Saxbjørn

ØSTERLARS KIRKE
De samme regler gælder for Østerlars Kirke, dog med tilmelding på disse adresser: graveroesterlars@gmail.com eller på telefon 4038 4206.

Julegudstjenesten den 24. december starter 14:00 ved pastor emeritus Stig Lønsborg Saxbjørn.

BLOGGEN FORESLÅR …
… at pladserne kun bliver besat af medlemmer af Folkekirken bosiddende i sognet. Ikke-medlemmer, udenbys medlemmer og ateister bør opsøge andre muligheder.