KAMPEN MOD TRAFIKKEN FORSÆTTER

En creativ fransk parkering på hjørnet af Kirkevej og Lillevang. Foto©JørgenKoefoed.

BYFORENINGEN HAR KÆMPET i over 20 år for at få dæmpet motortrafikken ned gennem byen. Det har desværre ikke afstedkommet mindre trængsel – snarere tværtimod. Men som talspersonen for Byforeningens trafikgruppe Flemming Willum udtalte til radioens Kjeld Olsen i sidste måned:

”Vi kæmper videre. Vi gi’r ikke op!”

Trafikgruppen har et godt samarbejdet med Erhvervsforeningen ligesom med Bornholms embedsværk. Det har dog ikke afstedkommet de helt store ændringer i trafikplanlægningen for Gudhjem. Der er blevet etableret en større P-plads ved Melsted-bakken og i år med tilhørende skiltning ved indfaldsvejene. Mange biler parkerer her og bruger Apostlens Heste til et besøg, men … der er stadig en evig strøm af biler ned i byen. Der tales om 2.000 biler i døgnet i højsæsonen. Så noget må gøres.

Det er ikke bare turisterne, der fylder de gudhjemske gader. Torsdag 17. august kl. 9:21 opstod der en stor prop i Åbogade med en hale af privatbiler op ad Brøddegade. Mon de nåede færgen? Foto©JørgenKoefoed.

DYNAMISKE SKILTE

Det Trafikgruppen presser mest på nu er, at der opsættes dynamisk skiltning ved indfaldsvejene. Et dynamisk skilt registrerer i alle døgnets timer og hele tiden, hvor mange ledige P-pladser, der er til rådighed. Flemming fortalte i radioen, at Lyngby-Tårbæk kommune allerede bruger dette redskab til at skabe færre biler, der kører rundt og rundt og rundt for at finde et sted at parkere.

Helle Munk Ravnborg, der er talsperson for kommunens Natur-, Miljø- og Planudvalg, var i radioen sammen med Flemming Willum. Hun ser positivt på Trafikgruppens forslag. Hun mener, at det burde realiseres inden for 2023-budgettet. Ikke mindst fordi forsøget med dynamiske skilte så kan bredes ud til flere byer på øen, hvis det viser sig at være effektivt til at minimere de trafikanter, der cirkulerer for at finde en P-plads.

Med hensyn til økonomien, mener Flemming Willum, at der burde være penge nok – 300.000 kroner – til forsøget. Alene P-afgifterne ved den store parkeringsplads ved havnen beløber sig faktisk til omkring 1.200.000 kroner årligt. Penge som oprindelig blev lovet til trafikforanstaltninger i Gudhjem, men nu blot går i Bornholms fælles trafik-kasse. Men Flemming Willum udtalte: ”De penge kan vel fiskes op af kassen igen”.

Et privat nødråb for at holde parkerede biler væk fra ens døre og vinduer. Foto©JørgenKoefoed.

Nedenstående det stykke papir, som er blevet overbragt til
kommunens Natur-, Miljø- og Planudvalg:

P-FORHOLD I OG OMKRING GUDHJEM 2023
Gudhjem Erhvervsforening og Gudhjem By- og Museumsforening anbefaler i enighed pr. 2. januar 2023 følgende:

Vedrørende P-licens og P-zoner:
At hele nedre by bliver omdannet til én P-zone. (Med nedre by menes fra Melstevej/Helligdomsvej og ned – mellem Serpentiner vejen og Melsted Langgade)
Generelt ønskes at den første halve time er gratis.
At de påtænkte nye P-licenser bliver til én enkelt gennemskuelig Ø-licens, der alene udstedes til ejere af biler med folkeregisteradresse på Bornholm samt ejere af sommerhuse og ferieboliger. [Ø-licens tænkes her som én licens, der dækker over tidligere snakke om såvel beboerlicens som Ø-licens]. Erhvervsdrivende (CVR-nummer på Bornholm) samt deres ansatte uden fast bopæl på Bornholm kan ligeledes erhverve en Ø-licens. (tro- og love-erklæringer – i dag kan erhverv kun købe én licens).

[Ønsket om kontrol via nummerpladescanning er indtil videre lagt i mølposen. Det er simpelthen for dyrt.]

Det er vist ikke tilladt at parkere på en bakke – her er det Serpentinervejen, der må holde for. Foto©JørgenKoefoed.

SPECIFIKKE ØNSKER TIL TILTAG I GUDHJEM FORUD FOR SÆSON 2023:

  • PARKERING på vejen Nørresand fra Ejnar Mikkelsensvej til Løkkegade bør alene være parallelparkering indenfor aftegnede båse. Begrundelse: Der er ofte problemer med ulovligt parkerede biler lige nøjagtig på dette område, hvilket jævnligt betyder blokering af gennemkørsel af for eksempel busser og andre større køretøjer.
  • GENERELT ønsket mere synlig/skærpet P-kontrol. Begrundelse: Parkering i ’sommer-Gudhjem’ opleves til stadighed som et ’slaraffenland’. Mange biler parkerer helt tæt på gadehjørner, således at oversigtsforholdene umuliggøres.
  • DER SKAL etableres tydelig skiltning af betalingsforholdene i forbindelse med indkørsel til byen. Det skal fremhæves, at der er betalingszone i byen og gratis parkering oven for byen & der bør indføres såkaldt dynamisk skiltning – det vil sige med oplysning om, hvorvidt der er ledige P-pladser på betalingsparkeringen. Begrundelse: Erhversforeningen og Byforeningen er af den faste overbevisning at en dynamisk og tydelig skiltning vedrørende P-forholdene er et af de vigtigste adfærdsregulerende redskaber, der vil virke.
  • PÅ Kastanievej indføres P-forbud i én side af vejen samt aftegning af p-båse. Begrundelse: Især indenfor de senere år er P-belastningen på Kastanievej øget markant. Vejen er for smal til parkering i begge sider og mange parkerer ud for indkørslen til Sparkøbmanden. Især varetransporten til købmandsforretningen er udfordret.
  • ENDVIDERE ønskes dialog omkring udfordringer med for mange parkerede biler på Bokulvej, Kirkevej, Holkavej med flere. Begrundelse: Den generelt øgede P-belastning i byen rammer stadigt flere af byens småveje, der gør det svært for beboere at finde plads til deres biler, når de vender hjem efter en arbejdsdag. Trafikken er udfordret på såvel fremkommelighed (Kirkevej) som sikkerhedsmæssigt (dobbelt vejsideparkering ned af Bokulvej)
  • ANTALLET af bus-felter ved F-24 ønskes udvidet fra 4 til 6 pladser (og tydeliggørelse af at der er tale om bus-P-pladser og ikke andet!) Begrundelse: Flere af især de lokale vognmænd er blevet gode til at følge opfordringen om at lade buspassagererne gå fra F-24 og ned i byen. Det betyder at de 4 bus-P-pladser ofte er fyldt op. Da vi er enige om, at busserne helst skal blive oven for byen – og da bus-P-pladsen ved svømmehallen anses som værende lidt for langt borte – er der et behov for at få flere bus-P-pladser etableret ved F-24.
  • ENSRETNINGSPERIODEN bør starte 1. maj (nu 15. maj). Begrundelse: En til stadighed voksende trafikmængde – også i foråret.
  • PÅ INDFALDSVEJENE fra såvel Svaneke som Østerlars ønskes byskiltet rykket ud til hvor de nuværende 60 km-skilte er placeret. Endvidere mener foreningerne i fællesskab, at der er et klart behov for en fodgængerovergang ved Melstedgaard. Begrundelse: Alene de mange ’blitzede’ biler på især Melstedbakken taler sit tydelige sprog. Men ikke mindst de mange besøgende på Melstedgård – hvoraf en stor del tager gåturen over vejen op til Marken – fortæller om behovet for nedsat hastighed – samt etablering af et fodgængerfelt.
  • DEN GRØNNE parkering på Melstedvej bør udvides til max-kapacitet. Begrundelse: Ifølge de seneste trafiktællinger (juli/aug. 2022) er der stadig ca. 2.000 biler, der hver dag søger ned igennem byen for at lede efter en P-plads. Den tydeligere skiltning i 2022 (de gule henvisningsskilte) virker – og P-pladsen på Melstedvej har været fyldt godt op i højsæsonen. Men behovet vokser – og det koster stort set intet at flytte/udvide de nuværende markeringer. Målet er naturligvis at gøre den grønne P-plads permanent inklusiv at etablere ordentlige toiletforhold med mere.

Der er så dejligt ude i skoven – tror man. Her er det naturen ved Bokul, der agerer P-plads. Foto©JørgenKoefoed.

BEHOV VEDRØRENDE KOMMUNIKATION

DER SKAL TYDELIGT og bredt informeres samt kommunikeres om parkeringsforholdene i Gudhjem til blandt andet Destination Bornholm, Team Bornholm samt øvrige relevante turistarrangører.

UDVIDE INDSATSEN – beskrevet i notatet sendt til de bornholmske turistbusselskaber med mere – således at oversøiske turistbudskaber samt trafikanter ligeledes opfordres til at parkere oven for byen for herefter at opleve Gudhjem til fods.

TURISTSELSKABER kan afhente gangbesværede passagerer i forbindelse med BAT’s holdeplads ved havnen. Resultatet bliver således, at kun et begrænset antal turistbusser kører gennem byen. Set i den kontekst er det yderst relevant, at hotelgrunden udvides med flere parkeringspladser samt toiletfaciliteter.

So ein ding müssen wir auch haben. Sådan ser shuttlebusserne ud ved Rivieraen. Foto©FlemnmingWillum.

FORSØG MED SHUTTLEBUS
PROJEKT SHUTTLEBUS må have fornyet opmærksomhed! Begrundelse: Meget tyder på, at der kan gennemføres forsøg med en shuttlebus i for eksempel de 7 højsæson-uger til en overkommelig pris. Ifølge ex-trafikchef ved BAT, Kim Kock-Hansen, vil en sådan forsøgsperiode kunne gennemføres for mindre end 300.000 kroner, samt eventuelt indgå i et projekt hvortil der kan søges tilskud. Resultatet af en forsøgsperiode vil give et langt bedre beslutningsgrundlag for eventuel fremtidig ordning.

Man kan godt forstå, at stressede og støj- og lugt-plagede storbymennesker flygter til Gudhjem for nyde stilheden og den friske luft … ! Foto©JørgenKoefoed.