KATASTROFE-ALARM: SEJLBÅD GIK NED MED MAND OG MUS UD FOR GUDHJEM [OPDATERET KL. 17:00 og 17:40 og 20:29 og 21:52 og 23:12]

Klokken 14:10 abnkommer postbåden Peter fra Christiansø. Heldigvis spærrer det sunkne sejlskib ikke havneindløbet. I kølvandet dukker redningsbåden fra Christiansø op. Foto©JørgenKoefoed.

‘Alle mand på dæk’ kunne man sige om det kolossale opbud af udrykningskøretøjer, der lige pludselig fyldte hele Kranpladsen og lidt til. Foto©JørgenKoefoed.

En dykker arbejder under vandet for at fælde masten, men havet er blevet for oprørt. Foto©JørgenKoefoed.

GUDHJEM BLEV VÆKKET godt og grundigt, da en flåde af udrykningskøretøjer med en ambulance i spidsen ankom med fuld musik ned gennem Brøddegade. Klokken var 13:53.

Årsagen var at hr. Pierluigi Marconato – en dansk gift italiener bosiddende i Melsted – der har råderet over en fin, gammel sejlbåd liggende i havnen tilhørende en ægypter bosiddende i Cairo, havde besluttet at teste motoren og derfor sejlede en tur i det oprørte hav. I sig selv en vovelig affære. Just ude af havneindløbet går motoren i stå, og på få øjeblikke bliver båden kastet mod klipperne og springer læk. Marconato kaster sig ud i vandet og får heldigvis  reddet sig op på nærmeste klippe, mens det smukke skib synker mod bunden. Kun masten stikker op.

To snarrådige gudhjemboere – Henrik Sørensen og den gamle havnefoged­ Jens Hansen – der får et praj om forliset kommer sprintende og springer ned i havnefogedens lille jolle, får startet motoren, og sejler ud til den forulykkede. Han kommer ombord og bliver sejlet ind i inderhavnen.

På det tidspunkt ankommer ambulancen. Redderne indhyller ham i gyldent folie, så han ikke får forfrysninger. Efter en kort afhøring af politiet bliver han hentet af sin hustru, som kører ‘foliemanden’ hjem til Melsted til et varmt bad.

I mellemtiden er redningsbåden fra Christiansø ankommet med havnefoged John Anker Nielsen ved roret. Planen er nu at sende en dykker ud til vraget, for at kappe masten, så den ikke vælter over og dækker for havneindløbet.

Imidlertid er blæsten taget kraftigt til – op til 13 sekundmeter – og havet begynder at vise tænder for alvor. Man bliver nødt til at opgive projektet. Sejlskibet overlades nu i Poseidons varetægt. Indsatslederen Michael Grønbech-Dam regner med, at skibet vil blive slået til pindebrænde i løbet af et døgn eller to.

BONUSVIDEN: Det vingeskudte skib er en LAURIN KOSTER 32 – en estimeret svensk sejlbådstype – med navnet SKULD, fortæller bådens ejer i aften fra Cairo.

SNARRÅDIG HELTEDÅD MED LIVET SOM INDSATS

Det var lidt af en heltedåd som Henrik og Jens udførte. Vinden var omkring 13 sekundmeter fra nord-øst – det vil sige lige i mod havneindløbet – og deres lille ‘redningsjolle’ udstyret med en lille motor skulle under redningsaktionen holde sig fri fra de undersøiske klipper, alt imens de kastede en redningskrans ud til den forulykkede. Han måtte en tur i baljen for at kunne blive hevet ombord. Havde de ikke handlet så hurtigt, er det ikke sikkert, at hr. Marconato kunne have holdt skansen meget længere. Det siges, at han sjaskvåd havde stået på en klippeknold midt ude i det frådende hav op mod 20 minutter. I det tidsrum havde tilskuere stået på havnen og blot kigget på uden at handle. Så de to drenge burde have en medalje for den ikke helt ufarlige heltedåd.

Mon ikke week-endens største udflugtsmål bliver en tur til Gudhjem Havn for at kigge på det halvsunkne skib, der måske i løbet af lørdagen vil blive slået til pindebrænde. HUSK at holde afstand!

TV2/Bornholm var selvfølgelig på pletten med ikke mindre end 2 fotografer og 1 journalist. Her er én af dem. Foto©JørgenKoefoed.

I løbet af en times tid begyndte skibet at blive tømt for løse genstande, fx en ovn, sko, gulvmåtte og som her et sejl. Foto©JørgenKoefoed.

Mere vraggods. Er det en ovn eller et fyldt pengeskab? Foto©JørgenKoefoed.

Klokken er 16:55 og vinden har lagt sig lidt, så skibet er stadig i nogenlunde hel stand. Foto©JørhenKoefoed.

Kuglen er oppe og stormalarmlyset er tændt. Havnen er lukket, selv om vinden her sent på eftermiddagen har lagt sig til 6 sekundmeter, men vil stige i morgen til over det dobbelte. Foto©JørgenKoefoed.