KIG PÅ NORDEN [4]: GRÆNSEKONTROL – VALG I SVERIGE – DANMARK FORETRÆKKER EU FREM FOR DET NORDISKE – ET 3. KØN – REKORD I SVINDEL – PEBERHOLM OG TØRKEN

Bloggens nye klumme KIG PÅ NORDEN bygger hovedsaglig på oplysninger fra nyhedsbrevene fra nyhedsbrevet ØRESUND NEWS.

EU-P KRÆVER, AT DANMARK OG SVERIGE STOPPER GRÆNSEKONTROLLEN

DANMARKS GRÆNSEKONTROLLER strider imod Schengenaftalen, fastslog Europa-Parlamentet ved et møde sidst i maj. Samtidig opfordrede de kraftigt alle EU-landene, der har indført indre grænsekontroller, til at nedlægge dem. Europa-Parlamentet har dog ingen reel magt til at tvinge en nedlæggelse igennem. Parlamentet fastslog, at grænsehindringerne er imod EU’s regler, og at den midlertidige danske grænsekontrol mod Tyskland er i strid med Schengen-reglerne – på linje med svenske, østrigske, franske, tyske og norske kontroller.

Ifølge en EU-rapport har grænsebommene haft ‘lammende økonomiske konsekvenser’ og har undermineret tilliden i EU. Men lige meget hvordan de snor sig i EU, kan de næppe få åbne grænser lige med det samme. Og slet ikke efter, at frau Merkel 18. juni fik en tidsfrist fra deres regeringssamarbejdspartner CSU til at finde en løsning på flygtninge- og migrant-problematikken inden for 14 dage. Det nås næppe, og så vil Tyskland håndhæve Dublin-konventionen og tilbagesende de flygtninge, der prøver at komme ind i landet efter de er registreret i et andet EU-land. Herefter vil alle EU-lande lukke grænserne hermetisk. Tilbage med Sorte-Per sidder især Italien og Grækenland, der kun kan lukke indvandringen ved at sejle de uønskede tilbage til deres udgangspunkt. Altså til Tyrkiet, Ægypten, Tunesien og især Libyen.

VALG I SVERIGE – OG I DANMARK

DER BLEV TALT meget om det kommende Foketingsvalg på Folkemødet. Det skal afholdes senest 17. juni 2019, men alligevel svirrer rygterne – især blandt journalisterne. Mon Løkke trykker på knappen lige efter sommerferien eller ….

Men i Sverige ligger valg til Riksdagen, Landsting og kommuner hel fast. Det finder altid sted den anden søndag i september hvert fjerde år. Næste valg er 9. september 2018. Altså lige på trapperne.

Tre partier vækker især interesse:

Feministiskt initiativ: Udover at løfte kernespørgsmål omkring ligestilling, vil Sveriges lyserøde parti profilere sig som et grønt parti og partiets ene leder, Gudrun Schyman, lovede at tage land og rige rundt med tog i stedet for fly i sin kampagne frem til valget i september. Det skal nok hjælpe på verdens klima, men har selvfølgelig symbolsk effekt.

I oktober sidste år præsenterede partiet sit første forslag til statsbudget, som blandt andet vil afsætte færre penge til forsvar og militær, afskaffe skattefradrag for håndværker- og rengøringstjenester og rentefradrag på boliglån. Derimod vil de afsætte flere penge til miljø, flygtningemodtagelse, sundhedsvæsenet, skolen samt til et nyt pensionssystem. Desuden arbejde for en arbejdsuge på 30 timer, individuel forældreorlov, gratis kollektiv trafik, en kødskat samt hævelse af folkepensionen.

Medborgerlig Samling: Partiet beskriver sin politik som ’et konservativ syn på samfundet og kulturen forenet med et liberalt syn på økonomi’. Partiet blev dannet under navnet Borgerlig Framtid i 2014, men skiftede navn til Medborgerlig Samling i 2016. I den seneste tid har partiet fået en del opmærksomhed i medierne i forbindelse med at spørgsmål omkring integration og migration, der er kommet højt på dagsordenen.

Partiet vil stille større krav til indvandrere for at få statsborgerskab og økonomiske ydelser samt at skulle tilpasse sig ’den vestlige samfundsmodel’ med demokrati, ytringsfrihed og sekularisering, børns rettigheder og ligestilling. Desuden vil partiet ændre asylretten, fokusere på at hjælpe i nærområderne og styre indvandringen til Sverige efter arbejdskraftsbehov.

Et andet kernespørgsmål er at reducere antallet af statslige myndigheder og afvikle statslige bidrag til foreninger og organisationer samtidig med at civilsamfundet skal kunne klare ’kompletterende funktioner’ eftersom staten kun skal prioritere kerneområder som sikkerhed, uddannelse, infrastruktur og sundhedsvæsen.

Sverigesdemokraterne: Partileder Jimmie Åkesson [og hans parti] er stadig persona non grata – eller på godt dansk:’ikke stuerene’ – på grund af deres kraftige modstand mod indvandring og migration. Ved sidste valg i 2014 fik de overvældende 12,9 % af stemmerne. En senere meningsmåling siger 20,1% og den allersidste måling for nylig siger nu 25,8%. Det politisk korrekte Sverige ryster i sin grundvold. Partiet kerneområder er stadig migration, kriminalpolitik og sundhedsvæsen.

Fakta om svenske valg: Spærregrænsen til Riksdagen: 4 %. Antal medlemmer i Riksdagen: 349. Stemmeberettigede ved seneste valg: 7,3 millioner med en valgdeltagelse på 85,8 %. Antal stemmer fra udenlandsbosatte svenskere ved seneste valg: 74.577.

DANMARK SIGER NEJ

FOR NOGLE UGER SIDEN mødtes de nordiske byggeministre – på nær den danske – for at underskrive en fælleserklæring om at arbejde på at harmonisere landenes byggeregler. Danmark er ikke med, da man hellere vil følge en EU-harmonisering.

SVERIGE OVERVEJER ET TREDJE KØN

PÅBEGYNDELSE AF EN undersøgelse for at oprette et tredje juridisk køn har fået majoritetsstøtte i Riksdagen. Undersøgelsen skal blandt andet vise, hvordan ’tredje køn’ konkret skal registreres hos skattevæsnet, og hvordan de sidste tal i personnummeret skal ordnes, skriver telegrambureauet TT.

M, K eller X. Det kan i fremtiden blive valgmulighederne i svenske pas, når borgerne skal vise, hvilket køn de identificerer sig med.

Udmeldingen om den påbegyndte undersøgelse kommer fra Sveriges kultur- og demokratiminister, Alice Bah Kuhnke, der i optakten til Pride-festivalen i Malmø fremhævede at det var på høje tid, at Sverige fulgte trop med de steder i verden, hvor et tredje køn indgår i lovgivningen.

I øvrigt er svenskerne i fuld gang med at prøve at nedbryde kønsforskellen. I visse børnehaver må piger ikke lege med dukker og andre kvindelige symboler. De må holde sig til skovle og spande, mens drengene så til gengæld blandt andet kan bruge tiden på at skifte tøj på Barbie-dukkerne. Ikke længere noget med han og hun. Nu hedder det ’hen’. Stakkels, svenske børn!

REKORD FOR SVINDELSAGER I SVERIGE

MERE END 12.000 månedlige henvendelser har det svenske politi modtaget fra misfornøjede svenskere, der er blevet udsat for forskellige typer af bedrageri. Især online shopping har skabt nye muligheder for svindlere. Der har i år indtil nu været 24% flere sager sammenlignet med samme periode forrige år. Størstedelen er sager, hvor kortoplysninger er blevet anvendt til onlinekøb, dog uden at svindleren var i besiddelse af kortet – et såkaldt ’card-not-present-bedrageri’. Den form for svindleri er i løbet af 2018 steget med 41% sammenlignet med forrige år, hvilket er ensbetydende med, at der i gennemsnit gennemføres 293 ’card-not-present-bedragerier’ dagligt i Sverige.

TØRKEN HAR IKKE PÅVIRKET PEBERHOLM

DEN KUNSTIGE Ø Peberholm, der forbinder Øresundsbroen med Øresundstunnellen, har på trods af de tørre sommerdage fortsat oplevet blomstrende planteliv, hvilket baner vejen for nye fugle og frøer. Blåklokken er også kommet til – en ny plante.

I løbet af det seneste år er der kommet nye beboere på øen i form af fugle og frøer. Det drejer sig om løvsangere, gærdesangere og rørsangere, der blandt andet er kommet til grundet den tættere vegetation.

Selvom sommerdagene har været varme og tørre, er vandhullerne på Peberholm stadig vandfyldige – dog lavvandede. Det har skabt gode forudsætninger for den grønne frø, der som ny resident på øen har gjort sit indtog i de lavvandede vandhuller.

Der trives den, da vandhullerne ikke frekventeres af fisk grundet det lave vand, som ellers er glade for at spise haletudser fundet i vandhuller. Det er dog bemærkelsesværdigt, at frøen er kommet til den kunstige ø, da den ikke almindeligvis svømmer i saltvand.

Fakta – Peberholm: Peberholm er udelukkende skabt af havbundsmateriale fra Øresund. Øen blev anlagt i forbindelse med opførslen af Øresundsbroen. Øen er fire kilometer lang og 400 meter bred.

Det helt særlige ved øen er, at dyre- og plantelivet har fået lov til at blomstre på sine egne præmisser uden menneskelig påvirkning og indblanding.

I Øresund mellem Danmark og Sverige, nord for broen, ligger der desuden en anden ø. Den hedder Saltholm. Ordspillet skyldes, at navngivningen af den kunstige blev istandsat gennem en konkurrence i dagbladet Politiken.

Peberholm ejes af Øresundskonsortiet og er matrikuleret i Tårnby Kommune.