KIG PÅ NORDEN [5] – FÆRRE ASYLANSØGERE OG DYRERE OVER ØRESUND MED MEGET MERE

Nyhederne er hentet fra fra nyhedsbrevet NEWS ØRESUND:

FN ÅBNER INNOVATIONSCENTER I SVERIGE
UNOPS der er en organisation inden for FN med hovedkvarter i FN-byen i København åbner et nyt innovationscenter i IDEON SCIENCE PARK i Lund. Det bliver det andet af typen i verden. Ambitionen er, at centret skal fungere som en del af et større netværk, som sammenbinder UNOPS forskellige innovationscentre med vigtige aktører i Sverige. Målet er at finde nye løsninger for at opnå Agenda 2030 – FN’s 17 globale mål for holdbar udvikling.

”Agenda 2030 arbejder for at skabe en verden som er holdbar, miljøvenlig, økonomisk velfungerende og inkluderende. For at opnå de globale mål skal vi samarbejde – bygge nye partnerskaber for at innovere og give bedre valuta for pengene. Dagens idéer rækker ikke”, siger Grete Faremo, administrerende direktør på UNOPS.

FN-bygningen på Marmormolen i Frihavnen i København. Foto©UN.

FAKTA: FN-byen i København rangerer som en af de seks største i verden med elleve forskellige organisationer og omkring 1.500 ansatte. UNOPS, der har kontor i FN-byen, udfører infrastruktur-projekter og arbejder for FN, nationer og regeringer med håndteringen af udviklingsprojekter.

GREATER COPENHAGEN UDVIDER

Frank Jensen har fået endnu en kasket. Foto©ØresundNews.

DET ER BLEVET besluttet, at det dansk-svenske politiske samarbejde Greater Copenhagen & Skåne Committee skal udvide sin medlemskreds med Region Halland og de seks kommuner i regionen. Samtidig ændres samarbejdets navn til Greater Copenhagen Committee. Samtidig er Københavns socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen blevet udnævnt som ny formand for samarbejdet i 2019.

ØRESUNDSBROEN BLIVER DYRERE FOR PRIVATE

Et lille økonomisk nøk mere. Foto©NewsØresund-JennyAndersen.

PRISEN FOR at tage personbilen eller autocamperen over Øresundsbron bliver højere fra januar 2019. Til gengæld bliver det billigere for lastbiler. At tage personbilen over Øresundsbron med rabataftalen BroPas kommer fra januar 2019 til at koste 3 kroner mere til i alt 167 kroner.

Til gengæld bliver det forholdsvist dyrere at benytte sig af ’SmutTursRabatten’. Det er en rabat til dem, der vælger at krydse broen mellem kl. 17:00 –24:00, i weekenden samt på danske og svenske helligdage. I 2019 opjusteres prisen fra 100 kroner til 105 kroner.

FÆRRE SØGER ASYL

Der er sket en opbremsning. Foto©NewsØresund-NicklasBunckSørensenAndersen.

DANMARK, Sverige, Norge, Island og Finland har i løbet af årets ti første måneder taget imod markant færre asylansøgere sammenlignet med forrige år. Det viser en gennemgang af tal fra landenes integrationsministerier. I Sverige har mindskningen været lavest med en reduktion på 17 procent. I absolutte tal er det samtidig Sverige, der har tager imod størstedelen af asylansøgerne. Med 18.000 modtagne asylanter står Sverige for mere end halvdelen af den samlede nordiske modtagelse, der i alt udgør 26.000. I Danmark har reduktionen været størst med 51 procent, mens den i Island ligger på 19 procent. Finland har modtaget 28 procent færre og Norge 29 procent færre.

MANGEL PÅ EL I SYDSVERIGE

Lad os ikke håbe, at der også kan blive mangel på Prips-øl i Sydsverige.

DE TO STORE el-leverandører i Skåne, ’Eon’ og ’Svenska Kraftnät’, advarer om mulig mangel på elektricitet i fremtiden. Det skyldes blandt andet et sammenfald mellem mange elektricitetsafhængige investeringer samt den gradvise nedlæggelse af atomkraftværker.

Manglen betyder blandt andet, at store investeringer såsom batterifabrikker og aluminiumssmelteværker ikke kan etableres endnu. Det var endda lige før, at Eon ikke kunne forsyne de nyligt udbyggede sporlinjer mellem Malmø og Lund, men efter en kreativ udnyttelse af el-nettet lykkedes det alligevel,

”Vi nærmer os en situation, hvor vi er nødt til at sige nej til etableringer med høje krav på høj effekt. Vi kan klare etableringer i normal udbygningstakt, men ikke tunge industrietableringer, siger Öresundskrafts netchef Håkan Rannestig til det svenske dagblad ’Sydsvenskan’.

SVENSK FORSIKRINGSFIRMA GÅR IND I DANMARK

Assistansbolagets hovedkvarter ligger i Helsingborg. Foto©Assistansbolaget.

ASSISTANSBOLAGET med base i Helsingborg forbereder en satsning på det danske marked fra februar 2019. Virksomheden, som formidler vejassistance-forsikringer til privatpersoner, har inden satsningen valgt danskeren Stine Bosse ind i deres bestyrelse. Bosse har tidligere været koncernchef for forsikringskæmpen Tryg og var med på Financial Times topliste over verdens mest indflydelsesrige forretningskvinder i 2010. Firmaet har allerede ekspanderet i Norge, og har nu som mål at gennem de næste to år at kunne tilbyde deres tjenester i yderligere to til tre lande. Det danske marked vil blive håndteret fra Helsingborgkontoret.

MANGE SVENSKE JOBMULIGHEDER – ISÆR FOR TEOLOGER

Teologer bliver ikke arbejdsløse – hverken i Sverige eller i Danmark.

SACO – Sveriges Akademikers Centralorganisation – har taget pulsen på 55 akademiske arbejdsområder for at tjekke, i hvilken retning man med fordel kan uddanne sig. Et af de sværeste områder at få job i er kommunikationsbranchen. Omvendt vil uddannede teologer blandt andet have let ved at finde job som præst, ligesom socionomer, psykologer og skoleledere også vil have lav konkurrence om arbejdspladserne på fremtidens marked.