KIG MOD NORDEN [6]: VOKSEVÆRK OG UDVIDELSER

Nyhederne er hentet fra nyhedsbrevet NEWS ØRESUND.

VOKSEVÆRK I DET GAMLE DANMARK
SKÅNE ER BLANDT de tre hurtigst voksende regioner i Sverige. Det går strygende for skånsk økonomi. Målt på det regionale bruttoprodukt (BRP) placerer Skånes sig blandt de førende regioner, hvad angår vækst fra 2016 til 2017. Derimod sakker Sveriges store tilvækstmotor – Stockholm – agterud med en BRP-vækst lavere end landsgennemsnittet. Med en tilvækst i BRP på 4,1 % placerer Skåne sig blandt de tre hurtigst voksende regioner, og deler andenpladsen med Uppsala. Den hurtigst voksende region er Södermanland med en BRP-tilvækst på 5,6 procent. Den gennemsnitlige tilvækstrate for hele landet ligger på 2,1 procent. Stockholm har en vækstrate på kun 0,9 %. Det betyder, at den svenske hovedstadsregion er nummer 14 blandt Sveriges 21 regioner målt på økonomisk vækst. Men selvom Stockholm ligger under landsgennemsnittet i vækst er regionen fortsat Sveriges største økonomi. I 2017 stod Stockholm nemlig for 31,4 % af landets samlede bruttonationalprodukt, mens Skåne stod for 11,6 %.

FÆRRE FLY-PASSAGERER I SVERIGE – FLERE I KØBENHAVN

Om det er den svenske flyskat, der har minimeret antallet af flypassagerer vides ikke. Men når den nu i år atter er blevet afskaffet, vil det vise sig, om det har haft en negativ effekt.

I LØBET AF NOVEMBER 2018 mistede Malmö Airport ni procent af sine passagerer sammenlignet med samme måned forrige år. Stockholms lufthavn Arlanda forbliver i bund og grund på samme niveau. Samtidig kom der en stigning på over fem procent i antallet af passagerer i Københavns Lufthavn.

MEDICINAL-GIGANT VIL INVESTERER ENDNU MERE

Sådan præsenterer Bristol-Myers Squibb sig på deres hjemmeside. At firmaet er en gigantisk gigant illustreres vist bedst med, at de 3. januar i år har budt 485 milliarder kroner for medicinal-firmaet Celgene, som konkurrerer med danske Genmab inden for kræftbehandling, hvor Celgene har det succesfulde middel ‘Revlimid’ mod knoglemarvskræft. Foto©www.bsm.com.

DEN AMERIKANSKE medicinal-gigant ’Bristol-Myers Squibb’ har de seneste år været en af de største udenlandske investorer i Danmark. Anledningen er den danske og svenske massive forskning i ’life science’ [bio-videnskab], der har fået medicinal-giganten til at investere i Danmark . I december besøgte repræsentanter fra selskabet København i jagten på flere investeringsmuligheder.

Det New York-baserede ’Bristol-Myers Squibb’ har investeret over 13 milliarder i Danmark siden 2014. Firmaet – der har 25.000 ansatte verden over – retter sig primært mod at bekæmpe cancer gennem såkaldt immun-terapi, hvilket indebærer, at man i stedet for at angribe kræftcellerne forsøger at styrke patientens immun-forsvars evne til selv at besejre kræften.

NORDISK INFORMATIONSTJENESTE UDVIDER

Hvis du vil flytte til et andet nordisk land, kan norden.info hjælpe dig med en masse praktiske oplysninger … her om Norge. Skærmjump:norden.info.

INFORMATION TIL BORGERE, som vil bevæge sig i Norden er hovedfokus for ministerrådets tjeneste HALLO NORDEN, som ved årsskiftet skifter navn til INFO NORDEN. Samtidig udvides ansvarsområdet, så informationstjenesten fremover også skal rådgive personer, der vil starte og drive forretning i andre nordiske lande, eller personer der vil søge nordiske støtteordninger såsom stipendier.

”Hallo Norden har længe været vores vigtigste borgerinformation. De har løftet opgaven aldeles udmærket og skal fortsætte med at løfte den. Men til det vil vi tilføje flere opgaver”, siger Mary Gestrin, kommunikationschef hos Nordisk Ministerråd, og fortsætter: ”Vi skal blandt andet kunne vejlede privatpersoner, som vil starte og drive erhvervsvirksomhed i et andet nordisk land, videre til de rette myndigheder og instanser. Desuden skal informationstjenesten også kunne vejlede mennesker videre til nordiske støtteordninger som for eksempel stipendier”.

Navneskiftet gennemføres for at tydeliggøre, hvad tjenesten egentlig handler om. Fremover skal informationen udbydes på otte sprog: Svensk, dansk, norsk, finsk, islandsk, færøsk og grønlandsk samt engelsk.

Ændringen trådte i kraft 1. januar 2019, men arbejdet med at opdatere informationen på hjemmesiden forventes at pågå frem til sommeren.