KIG PÅ NORDEN [10]: VIND, BOLIGPRISER OG NOGET OM INDVANDRERE

Nedenstående historier er hentet fra nyhedsbrevet NEWS ØRESUND og ØRESUNDSINSTITUTTET:

KØBENHAVN CO2-NEUTRAL I 2025
TO NYE havmølleparker planlægges i Øresund, som en del af at nå Københavns mål for at være verdens første CO2-neutrale by i 2025. Hovedstadens Forsyningsselskab – HOFOR – har fået tilladelse af Energistyrelsen til at undersøge, om der kan skabes to store havmølleparker i Øresund. Målet er at parkerne skal stå klar i 2024. Begge vindkaftparker placeres således, at de bliver synlige fra den skånske kyst. Den ene ved Nordre Flint cirka 12 kilometer øst for København. Den anden ved Aflandshage 10 kilometer fra Amagers sydspids.

62 MIA I SVENSK VINDKRAFT

Svenskerne giver den gas med vindmøllerne. Foto:©NewsØesund/Johan Wessman.

DET SVENSKE KLIMAMÅL, hvor vedvarende energi tegner sig for 18 TWh i 2030, forventes at blive nået allerede i 2021. Den nye energiaftale fra 2016 er blevet fulgt af store investeringer i vindkraft, og der er bygget og vil blive bygget mere end 1.500 vindmøller mellem 2017 og 2021. ”Det høje tempo for investeringer er resultatet af en stærk klima- og energipolitik. Indførelsen af klimaloven og energiaftalens mål – et 100 % fornyet el-system i 2040 – har haft stor betydning”, siger Charlotte Unger Larsson, admistrerende direktør for ’Svensk Vindenergi’.

SAMSØ BLIVER SELVFORSYNENDE

Om ikke så længe kan Samsø klare sig el-mæssigt selv – året rundt. Foto©visitsamsoe.dk

TRE STORE lithium-batterier vil gøre Samsø selvforsynende med el året rundt. Det meste af året produceres mere elektricitet end indbyggerne kan bruge, men i sommermånederne rækker den ikke til alle turisterne. Solceller og vindmøller producerer i dag grøn strøm til Samsø, og under store del af året er der ikke alene el nok både til øboerne men også til fastlandet. Men i sommermånederne syvdobles øens befolkning, så her opstår et problem. I et projekt, hvor også Madeira i Portugal og Orkneyøerne i Skotland er med, vil Samsø nu lagre elektricitet i danskudviklede lithium-batterier for at være bedre rustet i turistsæsonen. Projektet varer til april 2021 og koster 82 millioner kroner.

BOLIGPRISERNE PRESSES OP
SIDEN 1990 ER antallet af indbyggere i Københavns Kommune steget med 147.000, mens antallet af boliger kun er steget med 30.000. Prisstigningen på Københavns boligmarked skyldes forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Lav rente, spekulation og udlånsvillige banker har ikke gjort situationen bedre. Indbyggerne er ikke bare blevet flere, men også yngre, bedre uddannede og højere lønnet. Københavns borgmester har forslået at byggereglerne skal ændres, så der kan bygges flere mindre lejligheder, så målet med at skabe 60.000 nye lejligheder inden for de næste tolv år kan nås.

PRISFALD PÅ SKÅNSKE FRITIDSHUSE

Der er mange huse til leje i Skåne, fx dette her gennem sydsverige.dk. Men lige nu er det attraktivt at købe. Foto©sydsverige.dk

SIDEN 2014 ER priserne på fritidshuse i Sverige steget med over 17%, men i Skåne går udviklingen i den modsatte retning. Et gennemsnitligt fritidshus er de seneste fem år blevet 9% billigere. I 19 af 21 svenske len er priserne på et gennemsnitligt fritidshus steget siden 2014, men i Skåne og Jönköpings len er der i stedet sket en negativ prisudvikling. Et fritidshus i Skåne kostede godt 1,5 millioner svenske kroner i 2014, men prisen er nu faldet til 1,4 millioner. Priserne er steget mest på Gotland, i Jämtland og Västerbotten – de klassiske områder, hvor der kan bydes på fjeld eller hav.

ASYLANSØGERE KAN MISTE STØTTEN
SVENSKE KOMMUNER får mulighed for at stoppe støtte til asylsøgende, som bosætter sig i udsatte områder, ifølge et lovforslag, som forberedes i Justitsdepartementet. Malmø byder ændringen velkommen. De mener, at den kommer til at mindske problemer med ’overpakkede’ boliger, social elendighed og handel med sorte kontrakter. Rosengård i Malmø er et af de områder, hvor asylansøgere mister deres bidrag, hvis de vælger at flytte ind her.