KIG PÅ NORDEN [8]: ARBEJDSLØSHEDEN FALDER, ØKONOMIEN I HØJESTE GEAR, FLERE TURISTER – OG MEGET MERE

Nedenstående historier er hentet fra nyhedsbrevet ØRESUND NEWS:

OPLEVELSESCENTER EKSPORTERES

SAP-hovedkvarteret ligger i Kalkbrænderihavnsgade i København. Foto©SAP.

DET DIGITALE oplevelsescenter ’SAP Experience Center’ i Nordhavn i København har tiltrukket mere end 5.000 besøgende siden indvielsen i 2017. Nu har flere lande fået øjnene op for konceptet.
På centeret kan virksomheder, studerende og andre nysgerrige besøgende opleve de nye digitale muligheder i form af blandt andet VR-briller, 3D-scannere og kropsscanning, og se hvordan ny teknologi kan bruges. Nu er det besluttet, at konceptet også skal etableres i Moskva, London, Amsterdam og Brüssel. Bag satsningen står det tyske softwarefirma SAP sammen med Apple, Hewlett-Packard Enterprise og Intel.

ARBEJDSLØSHEDEN MINDSKES FORSAT I SKÅNE
SKÅNE ER EN AF de regioner med højest arbejdsløshed i Sverige, men ledigheden er faldende. I januar var 59.550 personer arbejdsløse, hvilket svarer til 9,3 procent. Det var en mindskning med 0,6 procentpoint sammenlignet med januar 2018, viser statistik fra Arbetsförmedlingen.

DANSK ØKONOMI I HØJESTE GEAR

Der skovles penge i Danmark. Foto©GerdAltmann/Pixabay.

DEN DANSKE økonomi befinder sig i en højkonjunktur samtidig med, at omverdenens uro – både politisk og økonomisk – betyder at en afmatning er i sigte. I dag er økonomien dog mindre følsom over for en nedgang end inden finanskrisen i 2007, sagde Las Olsen, cheføkonom hos Danske Bank under konferencen i Real Estate Øresund for nylig.
Las Olsen pegede på at Danmark i dag er langt inde i en økonomisk opgang. Den globale afmatning, som nærmer sig, indebærer dog at selv Danmark kan begynde at se en tilbagegang i højkonjunkturen. ”Danmark er fuldstændigt i hænderne på den globale udvikling”, sagde Las Olsen. Han sammenlignede dagens højkonjunktur med det opsving, som Danmark havde i 2007, lige inden finanskrisen der ramte den dansk økonomi hårdt. “Opsvinget er meget mindre i dag end i 2007. Da så vi store stigninger i boligpriserne som blev omdannet til forbrug.

MANGE UNGE I JOB VIA NORDISK PROJEKT

DET INTERREGIONALE PROJEKT ’Nordisk Jobstart+’ havde som mål at få 600 arbejdssøgende med i sit projekt og 150 i job. Når projektet nu ved afslutning gør status, er resultatet at 1.200 personer har fået hjælp til et job i et andet nordisk land. Størstedelen af de jobsøgende har været danskere, og det er arbejdsmarkedet i Norge, som har tiltrukket flest.
Norge er det mest populære land for unge akademikere, som vil søge job i et andet nordisk land.”Vi har eksempelvis haft mange akademikere, der er kommet til os og sagt, at de har hørt, at man kan tjene rigtig mange penge i Norge”, siger Morten Fabricius Meyer, projektleder for ’Nordisk Jobstart+’, og fortsætter:
”I Norge er der stor efterspørgsel på arbejdskraft. Arbejdsløsheden for akademikere er 0,7% og mange virksomheder oplever arbejdskraft-mangel. I sundhedssektoren opgiver 20% af arbejdsgiverne, at de mangler arbejdskraft. Men at arbejdssøgende vil søge til Norge, handler ikke kun om efterspørgsel og højere løn. For ansatte i sundhedsvæsenet kan det også handle om arbejdsvilkårene. Der er meget fokus på work-life-balancen i Norge. Inden for sundhedsvæsenet er der flere ressourcer og mere fokus på faglighed.

REKORD FOR DANSKE TURISTER I SKÅNE

Skåne byder blandt andet på storslået natur. Her Sandskrogen ved Ystad. Foto©tripadvisor.se

FLERE OG FLERE turister tager til Skåne. I 2018 steg antallet af overnatninger med 5,1% og turisterne fra Danmark stod for den største stigning. Der var 29,3% flere danske overnatninger i Skåne i 2018 end 2017. Valutaforskellen mellem den danske og svenske krone gør det attraktivt for danskerne at tage over på den anden side af Øresundsbroen. Det tidligere rekordår 2009 var også præget af en kraftig valutaforskel og den gang var antallet af danske overnatninger 257.822. I elleve af årets tolv måneder var der en stigning i antallet af danske overnatninger, men det var frem for alt under de varme sommermåneder, hvor flere danskere besøgte Skåne. Bare i juli var der cirka 53.000 danske overnatninger.

DANSKE KRYDSTOGT-HAVNE VIL SÆTTE REKORD

Krydstogter er blevet den helt store forretning. Foto©RalphHäusler/Pixabay.

ØSTERSØEN ER en af de mest populære destinationer for krydstogsfartøjer, og der forventes ny rekord på 1,2 millioner krydstogsturister i 2019. København er det mest populære sted at kaste anker, men også Bornholm, Skagen og Fredericia ser en stigning. I 2018 ankom der turister fra mere end 150 lande med krydstogsfartøjerne, og 158 forskellige krydstogter afgår fra København. Branchen omsætter for 1,6 milliarder kroner, og beskæftiger 2.200 personer, siger Claus Bødker, krydstogtchef i Wonderful Copenhagen.

LIFE SCIENCE-INDUSTRI HAR DOBLET EKSPORT
DER ER SKET EN FORDOBLING af eksporten og en stigning i produktiviteten på omkring 31% og industriens skatteindbetaling er steget med 74%. Sådan er den danske life science-industris udvikling mellem årene 2008 og 2016/17 opsummeret i en ny rapport, som Erhvervsministeriet står bag. Undersøgelsen viser blandt andet, at industrien til sammen består af cirka 1.500 virksomheder med omkring 47.000 medarbejdere.
Væksten i life science-industrien udgjorde 92 milliarder kroner i 2016, hvilket er en stigning på 88 % siden 2008. For hele industrien i Danmark var stigningen i samme periode 17 %. Analysen siger også, at danske science-virksomheder eksporterede for 108 milliarder kroner i 2017, og at branchen investerede 15,5 milliarder kroner i forskning og udvikling i 2016, hvilket svarer til en tredjedel af al privat forskning i Danmark

MOMSEN SÆNKES FOR DIGITALE MEDIER
DEN SVENSKE REGERING har besluttet at sænke momsen på digitale medier fra 25 til 6% fra og med 1. juli. Dermed ligestilles digitale medier med de trykte aviser og bøger. I Danmark indfører regeringen nul-moms fra 1. juli 2019. Det betyder, at staten i 2020 mister 55 millioner i moms-indtægter. Det blev muligt efter et møde mellem EUs økonomi- og finansministre i oktober 2018.

FLERE MENNESKER I SVERIGE

Der er blevet lidt mindre luft mellem folk i Sverige. Foto©FreePhoto/Pixabay.

INDVANDRINGEN til Sverige er den største årsag til, at befolkningen i fjor voksede med 1,1%, eller med 109.943 personer, hvilket var lidt lavere end de sidste par år. Cirka en femtedel af stigningen skyldtes, at der blev født flere, end der døde. Ved slutningen af 2018 havde Sverige 10.230.185 indbyggere, hvoraf flest var mænd. Antallet af mænd steg mere end antallet af kvinder, da der blev født flere drenge, flere mænd indvandrede, og flere kvinder døde. Siden 2015 har antallet af mænd været højere end antallet af kvinder i Sverige.
Indvandringen faldt med 8% i 2018 sammenlignet med 2017, og den største gruppe af indvandrere var – for femte år i træk – syrisk-fødte, fulgt af personer født i Sverige, som vendte tilbage. Samtidig steg udvandringen fra Sverige. Flest af dem som udvandrede var personer født i Sverige, og den næststørste gruppe var personer født i Finland.