KIRKEN I GUDHJEM BLIVER GRØNNERE – OG VARMERE

Nu skulle det blive muligt, at varme kirkerummet op – selv på kolde vinterdage. Foto©JørgenKoefoed.

VARMESPILD BLIVER NU konverteret til kolde kontanter. Hidtil har man holdt kirken konstant opvarmet året rundt ­– 168 timer pr. uge x 52 = 8.736 timer hvert år. Og så har det i vinterhalvåret alligevel været svært at få tilstrækkeligt med varme! Det problem har menighedsrådsmedlem Johan Lorentzen nu taget hånd om. Han er energikonsulent og ved netop også noget om opvarmning af kirker.

Kirkeministeriet anbefaler at kirker, der ikke har daglige aktiviteter kun opvarmes kortvarigt, fx ved gudstjenester. Det anbefales, at man over 5-6 timer opvarmer luften til 18-19 grader, og ikke forsøger at varme tykke stenmure op. Det kræver et centralvarmeanlæg , der kan levere mere end 40 kW. Men ved en fejl installerede Bornholms Energi og Forsyning for fem år siden et fjernvarme-anlæg beregnet til et parcelhus!

Fejlen er blevet erkendt, og Energiforsyningen har nu leveret en 55 kW-veksler kvit og frit, men kirken skal dog selv stå for installationen.

Samtidig udskiftes en radiator bag alteret og en oppe ved orglet med en såkaldt ’Fan Coil’ (blæseradiator)). De kan levere 2×12 kW. Sammen med de eksisterende radiatorer vil der kunne opnås ca. 34 kW.

Det hele styres elektronisk via PC eller smartphone. Her lægges aktiviteterne i kirken ind i en kalenderfunktion, og så begynder anlægget automatisk at varme op 6 timer før .

Når der ikke er nogen aktivitet holdes temperaturen meget lav. Kirkeministeriet anbefaler under 8 grader! Systemet er indført i 100-vis af kirker i Danmark uden, at orgler eller andet har taget skade. Tværtimod undgår man udtørring.

Det skønnes, at når man går fra 168 timers opvarmning til 2-3 x 6 timer pr. uge, vil man kunne halvere energiforbruget.

Den samlede investering er på 35.000 kroner, og således er investeringen betalt ind på godt to år.

Johan Lorentzen forventer, at kirken vil opleves varmere på de kolde, blæsende vinterdage. Hvis de nye installationer ikke lever op til forventningerne, så tag fat i Johan [mobil 2020 6923], så han kan handle på det.