TIL KLIMATOSSERNE OG ALLE DE ANDRE: VI BØR PRISE OS LYKKELIGE FOR, AT VI LEVER I EN TID MED BESKEDNE KLIMAFORANDRINGER

I DAG ER DET lidt over en måned siden at COP26 i Glasgow i Skotland blev afsluttet efter næsten to ugers drøftelser mellem 196 af verdens lande. Kina og Rusland deltog ikke. Som Storbritanniens premierminister Boris Johnson udtrykte på TV nogle dage forinden, ville det blive meget, meget svære forhandlinger. Dybest set troede han faktisk ikke, at der ville kunne blive enighed om flere og strammere mål end opnået ved Pariser-aftalen i 2015. Ifølge den skulle der blandt andet etableres et gennemsigtigt regelsæt for, hvordan man opgør landenes klimaindsats. Det skal sikre, at man kan følge med i, om landene holder, hvad de har lovet … hmmm. MEN, lidt blev man dog enige om: Der skulle ikke fældes mere regnskov på et eller andet tidspunkt … og man ville gå fra kullet .. sagde kul-landet Polen. MEN HVORNÅR?

Greta Thunberg var taget fra Sverige til Skotland og demonstrerede sammen med hundrede af andre unge. De ville have handling NU! Og understregede, at de eneste der handlede var dem selv! Hmmm … hvad gjorde de egentlig for klimaet … ud over en øgning af CO2 ved at have benyttet biler, motorcykler, knallerter, tog og fly for at komme til COP26 … lige som de par tusinder, der de facto deltog i forhandlingerne inden for murene.

HVORDAN STÅR DET EGENTLIG TIL MED KLIMAET?

Johannes Krügers debatbog om klimaet er en moppedreng på 380 sider og udgivet under Jakob Haugaards motto: “Enighed gør stum, uenighed gør os klogere. Foto©JørgenKoefoed.

I oktober, november og december har Bloggen gengivet seks konklusioner fra Johannes Krüger. Han er dr.scient og tidligere professor ved Institut for Geografi og Geologi, nu som professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet med forskningsområdet ’gletsjere og landskab i samspil mellem klimaet før og nu’. Altså en herre der må formodes at vide, hvad han taler om – når vi taler om klimaet.

Konklusionerne på Bloggen er hentet fra hans bog 32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE PÅ – LÆS HVORFOR, HVIS DU TØR.

Du kan som sagt læse seks af de 32 myter på Bloggen, som der er linket til i bunden af denne artikel.

ENIGHED GØR STUM, UENIGHED GØR OS KLOGERE

Johannes Krüger indleder sit forord med ovenstående citat af Jakob Haugaard og skriver blandt andet:

”NÅR NYHEDSMEDIERNES mange historier om svigt i sundhedsvæsenet, om misbrug af sociale midler og om milliard-hvidvask er kommet frem i lyset, er det fordi, der var journalister, som havde viljen til at stille de rigtige spørgsmål. Og nyhedsmediernes dækning af COVID-19-pandemien med inddragelse af en lang række sundhedsfaglige specialister med forskellige synspunkter har vist, at hvor der er vilje, er der vej.

Men når det gælder den såkaldte klimakrise, der af mange betragtes som det alvorligste problem, verdenssamfundet står over for, savnes samme vilje til dybdeborende journalistik.

Medierne støtter sig blindt til de samme få såkaldte klimaeksperter, som trofast følger FN’s klimapanels påstande og skrækscenarier og altid efterlader det indtryk, at de udtaler sig på den samlede forskningsverdens vegne. Og de pågældende forskere møder ingen kritik og ingen krav om fakta-tjek. Som en debattør drillende skrev: ”Nu venter vi spændt på nyheden om de mange fisk, der vil drukne på grund af den globale havstigning”.

Der findes endda journalister som benytter medierne som platform til klima-aktivisme, og dermed overskrider reglerne for god presse-etik. Dermed efterlader medierne det indtryk, at det ikke længere er deres opgave at oplyse og give offentligheden en alsidig orientering, men i stedet optræder værdiladet og bidrager til at styre klimapolitikken i en bestemt retning.”

ÅH, DISSE BEREGNINGER

Kristian Krüger skriver i MYTE 21 om påstanden om at HAVSTIGNINGEN ACCELERERER, at IPPC i sin 2007-rapport mener, at stigningen nu vil være på 3,1 mm pr. år – altså 31 cm på 100 år; mens traditionelle vandstandsmålinger fortsat kun viser en havstigning på 1,8 mm pr. år.

Helt agurk gik det, da en person fra IPPC i TV2-nyhederne 27. oktober 2021 fremviste en tabel med scenarier ved de forskellige temperaturstigninger. Den værste havvandsstigning ville ske, hvis Jordens temperatur blev øget med 3 grader. Således havde FN’s forskere målt sig frem til, at menneskeheden ville stå over for en havstigning – hold nu fast – på mellem 7 og 14 meter!!! Hvis man ikke kan måle mere nøjagtig end det kæmpegab mellem minimum og maximum, burde man smide sin professor-kasket i havet og klappe i. Målingen er jo helt ude i hampen og er kun med at skræmme Greta Thunberg og alle andre børn og unge verden over.

Hvornår er der en dansk journalist eller to, der vil begynde at grave i disse forvirrende data og oplysninger, som strømme ud fra FN’s politiske klimapanel?

IPPC er FNs rådgivende klimapanel – Intergovernmental Panel on Climate Change.

KLIMATOSSERNE [1:6] ­– HAVISEN I ARKTIS SMELTER I ET GALOPPERENDE TEMPO???!!!!
2. oktober 2021

KLIMATOSSERNE? [2:6] – ER DEN GLOBALE OPVARMNING MENNESKESKABT???!!!
9. oktober 2021

KLIMATOSSERNE? [3:6] – IPPC’s KLIMAMODELLER KAN FORUDSIGE JORDENS TEMPERATURER 100 ÅR FREM???!!!
6. november 2021

KLIMATOSSERNE? [4:6] ­– FORTSAT UDLEDNING AF CO2 VIL FØRE TIL EN GLOBAL KLIMA-KATASTROFE???!!
12. november 2021

KLIMATOSSERNE? [5:6] ­– KOSMISK STRÅLING OG SKYER HAR RINGE INDFLYDELSE PÅ DET GLOBALE KLIMA???!!!
20. november 2021

KLIMATOSSERNE? [6:6] – HAVSTIGNINGEN ACCELERERER???!!!
30.november 2021

FAKTA

32 MYTER OM KLIMATE DU IKKE SKAL HOPPE PÅ – læs hvorfor hvis du tør.
380 sider
23,5 x 15,5 cm
665 gram
ISBN 9788 7404 75 791
Udgivet 5. maj 2021 via Saxo Publish.

Kan fx købes hos www.saxo.com, som giver denne beskrivelse af bogen:

Med denne øjeåbnende bog ønsker professor emeritus Johannes Krüger at aflive nogle af de mange vedtagne “klimasandheder”, der florerer ude i offentligheden, og som i virkeligheden er myter.

Det siges, at det er umuligt at dræbe myter, men kan det virkelig passe, at tidens klimaforandringer vil føre til civilisationens undergang, og at vores børn og børnebørn står overfor en håbløs fremtid, hvis ikke vi griber ind? ‘

Denne rundrejse i klimaobservationernes verden har gjort det chokerende klart, at de skræmmende scenarier, som politikere, nyhedsmedier og magtfulde interesseorganisationer strør om sig med og som hos mange skaber klima-angst, enten er halve sandheder, eller er direkte forkerte. Man kan ikke forlange, at almindelige mennesker skal opsøge de talrige videnskabelige artikler, der omhandler virkelighedens klima, men som er ubekvemme for FN´s politisk styrede klima-monopol IPCC.

Denne bog er derfor en nødvendig genvej til viden om klodens sande tilstand og en stemme i demokratiet.

Naturen har bestemt ikke tænkt sig at tage hensyn til, at Jorden nu er beboet. Vi bør prise os lykkelige for, at vi lever i en tid med beskedne klimaforandringer.

Bog 249,95 kroner
e-bog 149,95 kroner

Kan også lånes på biblioteket.

Har desuden udgivet:
KLIMAMYTEN – et opgør med tidens CO2-panik [2016]