KOMMUNEN ER BANGE: TØR IKKE GØRE NOGET VED TRAFIKKEN

FRA TIDERNES MORGEN – måske før Fanden fik sko på – er der blevet talt om trafik-problemerne i Gudhjem, som tilsyneladende bliver værre og værre, som årene går. Alle erkender det, men kommunen tør ikke røre ved den ildelugtende lort. De er bange! Hvem er de bange for? Gæt selv!

Johan Lorentzens læserbrev om Gudhjem-trafikken i Bornholms Tidende 22. juli 2020. Foto©JørgenKoefoed.

Læs nedenstående læserbrev, som blev bragt i Bornholms Tidende 22. juli. Det er skrevet af Johan Lorentzen som er tidligere medlem af Byforeningen og nu blot tilknyttet foreningens Trafikgruppe.

OPRÅB TIL EMBEDSVÆRKET OM TRAFIKKEN I GUDHJEM

TORSDAG 17. JULI udtalte Palle Kreutzberg Tourell [Leder af Veje, Havne og Beredskab på Bornholm] til Bornholms Radio, at man fra embedsværkets side ikke kunne gøre noget ved trafikproblemerne i Gudhjem, når Gudhjemboerne ikke var enige. Her er jeg helt uenig med Palle. Det er embedsværket opgave at forelægge løsninger for politikerne, som de kan tage stilling til. Borgerne og erhvervslivet har naturligvis forskellige interesser, og man bliver aldrig enige, det er en umulighed.

Der foreligger allerede gode gennemarbejdede trafikforslag som politikerne kan tage stilling til, og naturligvis vil der som nævnt være stemmer for og imod. Vi havde f.eks. aldrig fået bygget et Kunstmuseum hvis alle skulle være enige, det krævede nogle politikere med hår på brystet, og nu er det altså tid til at få løst Gudhjems trafikproblemer.

De fastboende føler sig voldtaget af biler og busser i byen, og det er en fuldstændig uholdbar situation, der eskalerer år for år.

Så Palle og staben må i arbejdstøjet og fremsætte en dagsorden som de kære politikere kan tage stilling til, og det skal være klart inden næste sæson, så på med vanten nu, det kan kun gå for langsomt.

Mvh Johan Lorentzen

KONTAKT SØGES
Bloggen har gentagne gange ringet til Palle Tourell for at få uddybet det med enigheden, men forgæves. Den gode mand havde enten forladt sit kontor og var ude i byen eller var optaget af møder. Så læserne må nøjes med det svar, som hr. Tourell gav Johan efter at have set hans læserbrev:

ons. 22. jul. 2020 kl. 21.21 skrev Palle Kreutzberg Tourell <Palle.K.Tourell@brk.dk>:

Jeg mener ikke jeg udtalte, at man ikke kunne gøre noget ved problemet, men blot antydede at det tog længere tid. I øvrigt er vi i min optik ganske langt i Gudhjem, netop takket være den gode dialog.
Venlig hilsen Palle K. Tourell
Sendt fra min iPhone

BLOGGEN: Svaret er interessant. Palle skriver, at kommunen er nået langt i Gudhjem takket været ’den gode dialog’. Halli-hallo! Aldrig har trafikken være mere intens end i år, så hvor langt er kommunen egentlig nået? Jo, mixet af gående og motordrevne køretøjer har i år nået endnu et toppunkt … så her kan man næppe komme længere før der kommer ’lig på bordet’.

MELDING FRA FORMANDEN

I en mail 20. juli afsendt af Formanden for Gudhjem By- og Museumsforening [GBM] – Hans Jørgen Jensen – til Johan Lorentzen berøres det delikate problem med blandt andet disse ord:

”Trafikgruppen afholdt et møde i slutningen af marts, hvor der blev samlet op på Bygruppemødet (!) omkring trafik og parkering.

Dette møde resulterede i et trafik- og parkeringspolitisk udspil som først blev godkendt i GBM’s bestyrelse via en høring – og dernæst sendt videre som oplæst til byens Erhvervs- og Handelsstandsforening med henblik på at skabe konsensus omringet evt. udspil overfor kommunen.

Erhverv- og handelstandsforeningens svar var omfattende og ganske kritisk i forhold til GBM’s udspil.

Vi har derefter afholdt endnu et møde i vore interne trafikgruppe for at beslutte næste skridt. Og her besluttede vi at undersøge, om det er muligt at få CRT til at udarbejde en analyse af muligheder og konsekvenser – især med fokus på GBM’s udspil. Det skal ses på baggrund af at erhvervet er nervøs for omsætningsnedgang mm.

Foreløbig er der enighed om, at Gudhjem kommer længst ved at vi finder enighed mellem byens borgerforening og byens erhvervsforening – før vi sender budskaber til kommunen.”

BLOGGEN: Der har vi den igen: Konsensus, som ’samstemmighed’ udtrykkes på god latin. Her vil der ALDRIG blive enighed. Sålænge visse sommerforretninger bremser udviklingen af Gudhjem og har den mærkelige idé, at ingen vil besøge Gudhjem, hvis de ikke kan bliver transporteret ned til havnen i et motorkøretøj, er og bliver konsensus en by i Rusland.

Da Strøget i København i tidernes morgen – 1962 – blev ændret fra motorgade til gågade, gik de handlende i panik: Al handel ville gå i nul! Prøv at foreslå, at omdanne Strøget tilbage til de gode gamle dage. Så ville de handlende ikke alene gå i panik, men få hjertestop.

EFTERLYSNING
Findes der en politiker eller en embedsmand her på øen, som har så meget hår på bryste(rne)t og ikke er bange for at gøre noget ved det stadigt stigende trafik-problem??? Fx ved at gøre Gudhjem bilfri juni, juli, august og september mellem 10:00 og 17:30. Vedkommende kan regne med senere at få kors og bånd og stjerner på, af ALLE – især af de erhvervsdrivende!