VORES KULTURLØSE KOMMUNE ER OGSÅ UDEN ÆSTETISK SANS

Kultur og æstetik går op i en højere enhed på Simblegårdsvej i Klemensker … lige indtil Bornholms Kommune får øje på de omkring 140 ‘meget farlige’ rødhætter og smider dem i skrotbunken. Foto©JørgenKoefoed.

BORNHOLM ER ET SKATKAMMER af smukke ting – natur- som mennskeskabte. Og det gælder om at bevare det hele intakt. Det kan nogen gange være meget svært, når kommunens chefer og deres politikere har mistet – eller aldrig har haft – en æstetisk sans.

For år tilbage ville et flertal af politikerne gerne nedrive det gamle, hyggelige Pension Klippen placeret højt over Gudhjem og erstatte det med fem sorte beton-leje-kasser i en højde af otte-en-halv-meter. Takket været en særdeles aktiv byforening og dyrt betalte københavnske advokater lykkedes det at stoppe kommunens påtænte vandalisme.

Lige nu har politikerne vendt tomlen op for at tilføre Bornholms Kunstmuseum en gevaldig gevækst i glas og beton. Og sørme om samme politikere for nylig ikke gik ind og brød deres én time gammel bevaringsplan for Allinge ved at give mediehuset altinget.dk lov til en extra etage plus udsigtsterrasse på deres Grønbechs Hotel. Lad os håbe, at indsigelserne fra borgerne kan få vendt afgørelsen.

Senest har faglig koordinator Hasse Halberg i Teknik & Miljø givet grønt lys til, at kommunens ’beton-bisser’ kan nedrive de smukke og karakteristiske ’rødhætter’ startende med dem, der stod så smukt på Bobbabrøddan ved Rø.

Det er en kultur-brøler af så kraftige dimensioner, at kommunen kun har én ting at gøre, nemlig at tilbageføre rødhætterne og indføre en fredning af dem.

I tirsdags var der flere bestyrtede læserbrevsskribenter i Bornholms Tidende, der gav udtryk for deres sorg og harme over kommunens vandalisme. Én af dem var Lasse Falkenberg fra Gudhjem. Hans gode indlæg har Bloggen fået lov til at bringe her:

HÆRVÆRK MOD BOBBABRØDDAN

 

En lang række rødhætter flankerede på smukkeste vis Bobbabrøddan … lige indtil Regionskommunen fik kløe i fingrene. Foto©JørgenKoefoed.

Med flere mærkværdige undskyldninger – blandt andet økonomiske og trafiGale – blev rødhætterne flået væk og erstattet af et grimt autoværn i metal. Foto©JørgenKoefoed.

MED BAGGRUND i det omfattende hærværk, Bornholms Regionskommune i disse dage har kastet sig ud i mod Bobbabrøddan i Rø – angiveligt i trafiksikkerhedens navn – vil jeg hermed udbede mig et svar på et meget konkret spørgsmål, der umiddelbart trænger sig på: Hvad siger ulykkesstatistikken for det omtalte vejforløb igennem de mange, mange år, de smukke og karakteristiske vejsten har prydet vejsiderne op og ned ad de to meget specielle bakker?

Jeg blev ærlig talt både vred og ked af det, da jeg i torsdagens Tidende kunne konstatere Regionskommunens vandalisme, som jeg vælger at betegne projektet, nu hvor skaden er sket – og som er gennemført som en tyv om natten uden nogen officielt dokumenteret begrundelse.

Det, der her er sket – i trafiksikkerhedens navn – er et overgreb på en af øens sidste, oprindelige små ”kulturperler” – et af øens mest fotograferede karakteristika på linie med de mange røgeriskorstene og rundkirkerne for den sags skyld. Netop de ting som vi skal sørge for at bevare, mens øen i øvrigt moderniseres og forvandler sig og følger med tiden på mange andre områder. Vi må ikke smadre de unikke ting, vi er alene om, og som netop gør øen til det, den er.

Såvel Regionskommunens beslutningstagere som medarbejderne i forvaltningerne får i denne sag rollen som elefanten i den berømte glasbutik!

Det er særdeles tankevækkende, at det godt kunne lade sig gøre at renovere ”rødhætterne” på Tyskebrøddan i 2012, da nødvendig vedligeholdelse trængte sig på. Det var under den tidligere driftsleder for vejområdet, Nis Jordt-Petersen. Dengang lod man ligefrem fremstille nye rød-toppede granitsten for at bevare en århundrede gammel tradition. Og det var planen, omtalt i en kommunal høring i 2017, at man ville gøre det samme, når turen kom til Bobbabrøddan. Men så fratrådte den daværende driftsleder og en ny kom til, Hasse Halberg. Og han udtaler til gårsdagens avis, at han aldrig har hørt om de planer – så nu bliver de gamle, smukke sten udskiftet med et moderne stålautoværn. (Vejen skal trafiksikres efter nutidens standarder, begrundes det!)

Jeg efterlyser altså stadig en ulykkesstatistik for den specifikke del af Røbrovej mellem Rø og Gudhjem!

Og min fortvivlelse bliver endnu større når Hasse Halberg – også i gårsdagens avis – ikke vil afvise, at det som Bobbabrøddan i disse dage udsættes for også i sidste ende kan blive skæbnen for Tyskebrøddan og den ikoniske Knækkebakken i Klemensker lige bag kroen og kirken på Simblegårdsvej!

Vi snakker så meget om bevaringsværdighed. Vi skal værne om såvel landskabets som øens små byers særpræg. Ja, det skal vi bestemt! Derfor sender vi ansøgninger i flere eksemplarer til kommunen, hvis vi skal have skiftet et par vinduer eller en hoveddør. For det står der i bevaringsplanen for det område, vi bor i. Så naturligvis gør vi det – med glæde (selvom det kan være lidt besværligt) – altimens kommunen øver hærværk mod det, som vi er rigtig mange, der finder meget smukt, karakteristisk – og bevaringsværdigt – for vor ø!

Jeg kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen!

Lasse Falkenberg
Kirkestien 3
Gudhjem

Tyskebrøddan som er tvillingebror til Bobbabrøddan er gudskelov stadig intakt … men hvor længe??? Foto©JørgenKoefoed.