BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE: ØDELÆG IKKE DET DØDSDØMTE TRÆ I VIBEGÅRDS RUNDDEL

EN GANG I MELLEM er det lidt morsomt at læse Bornholms Tidende. Denne gang måske mere over i det bizarre.

Ifølge visse kommunalpolitikere er dette lindetræ ikke noget særligt, da der vokser masser af sådanne træer rundt om på øen. Lidt af en intelligent udtalelse, må man sige. Fotos©JørgenKoefoed.

DET HANDLER om det lindetræ, der står så smukt i Vibegårds Runddel ved Rønne. Som vel de fleste ved, er det planen at træet skal fældes til fordel for et hjerteløst kunstværk i form af en negerhytte med ‘palmer’. Men det skal det så måske ikke alligevel?

Tidendes kunstinteresserede kunst-journalist Tommy Kaas videregav 18. januar en advarsel fra kommunens centerchef for Ejensomme & Drift, Bjarne Freund-Poulsen. Den gik ud på, at den gruppe, der arbejder med at bevare lindetræet, faktisk var ved at ødelægge det. Det skulle ske på grund af, at træets nederste grene var blevet udstyret med spraglede bånd, som var en protest mod kommunens kommende vandalisme.

I følge kommunens gartner er det disse protest-strimler, der vil ødelægge det dødsdømte lindetræ, hvis de får lov at blive hængende vinteren over. Foto©JørgenKoefoed.

Ifølge hr. Freund-Poulsen er det særdeles usundt for træet, når blæsten trævler båndene op og de vikler sig om ‘grene og knopper’.

Som han udtaler til avisen: “… i kombination med nedbør og frost kan det medføre et slid på grenspidserne og grenknopperne, så træet får sværere ved at få blade på disse.”

Det er selvfølgelig ikke så godt, men er det ikke kommunens faste beslutning, at lindetræet skal fældes? Så hvad er problemet? Eller er politikerne vågnet op og har fortrudt deres fatale beslutning?

SKAL TRÆET ALLIGEVEL IKKE FÆLDES?

Protestgruppen opsatte i forbindelse med julen en vagt-parade af nisser. De skulle forhindre en fældning i december … måske har de påvirket den kommunale kunst-elite? Foto©JørgenKoefoed.

Bloggen ringede til Freund-Poulsen for at høre om træet alligevel skal bevares.

BLOGGEN: Du advarer i avisen om, at lindetræet i Vibegårds Runddel er ved at blive ødelagt af de bånd, som tilhængergruppen forsynede det med under en protestaktion sidste år. Jamen, jamen … er det ikke meningen, det skal fældes?

BJARNE FREUND-POULSEN: Jeg ved ikke om det bliver fældet. Det er politisk besluttet, men jeg er ikke sikker på at Vejdirektoratet har givet det endelige grønne lys.

BLOGGEN: Jeg tror faktisk, at der er givet grønt lys hele vejen igennem.

BJARNE FREUND-POULSEN: Måske, men politisk set kan alt jo ske. I hvert fald har jeg fået at vide af min gartner, at de nederste grene kan blive ødelagt, hvis de bånd ikke bliver fjernet. Og det er dét, jeg har forholdt mig – og ikke om det skal fældes eller ej eller i givet fald hvornår.

FORTRYDELSERETTEN EKSISTERER

Bloggen krydser fingre for, at den nye kommunalbestyrelse har mere mod og mandshjerte end den gamle til at tage et opgøre med den bornholmske kunst-elites fortvivlende dispositioner for tre af øens rundkørsler. Skaden er sket ved Snorrebakken, men der er stadig tid til at sige pænt nej tak til ’negerhytten med palmer’ og den ’smeltende ringmur’.