KOMMUNENS FAKTA-ARK OM DE ’KRIMINELLE HELÅRSHUSE’

Med inspiration fra Bloggens historie 20. august ryddede Bornholms Tidende forsiden i går 21. august for at fortælle historien om gudhjemboen Lucas Schmidts kamp mod ‘de kriminelle helårshuse’ eller ‘pirathusene’, som avisen foretrækker at kalde dem. Foto©JørgenKoefoed,

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNEs juridiske afdeling har udarbejet et FAKTA ARK på 9 sider om, hvad man må og især IKKE må med et helårshus i Regionskommunen.

Det er værd at bemærke, at det IKKE er tilladt, at personer inden for samme husstand benytter mere end én helårsbolig på Bornholm.

Ligeledes er det endnu mere værd at lægge mærke til, at Regionskommunen er FORPLIGTET til at agere, hvis reglerne i diverse Lokalplaner ikke overholdes. Det har den hidtil IKKE gjort. Det vil sige, at Regionskommunen ikke har OVERHOLDT de love, de selv har vedtaget for Gudhjem-Melsteds vedkommende med LOKALPLAN 025 fra 2008.

Man kan så håbe på, at det er disse ulovligheder, som kommunen nu prøver at rette op på. Bedre sent end aldrig kan man sige.

Men spørgsmålet er, kan kommunens halvtidsjurist overholde de tidsfrist-regler, der er opsat i Planloven? Sikkert ikke! Så må byforeningerne jo melde Regionskommunen til DET KOMMUNALE TILSYN under Ankerstyrelsen, som fører tilsyn med, at kommuner og regioner følger den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Ellers vil arbejdet med at afskaffe den udbredte ulovlige brug af helårshuse have meget, meget, meget lange udsigter. Med den effekt, at byerne vil blive mere og mere affolkede, således at forretningerne lukker, og at Regionskommunen stadig vil mangle million-indtægterne fra personskat og bloktilskud.

Den Bornholmske Regionskommune har kun én mulighed, og det er at sætte turbo på afskaffelse af ulovlighederne – inden det hele lukker ned.

Læs eventuelt blog-indlæg, der er grundlag for ovenstående blog-indlæg:
JAGTEN PÅ DE ‘KRIMINELLE HELÅRSHUSE’
20. august 2018

Lokalplan nr. 025 gælder for Gudhjem-Melsted og ifølge denne skal helårshuse bruges til helårsbeboelse. Lokalplaner, der hører under Planloven, som står over Boligreguleringsloven. Så lige meget hvad denne siger er det reglerne i Lokalpalnen, der gælder. Desuden kan der heller ikke gives dispensationer for det der er onfatet af Lokalplanen. Så hvis kommunen tildeler en håndfuld rigmænd med de rigtige, aggressive advokater dispensationer for helårsboelse , begår kommunen faktisk lovovertrædelse og burde meldes til politiet. Foto©JørgenKoefored.

Her er FAKTA ARKET udarbejdet 31. juli  2018: