KVINDERNE INDTAGER BOKUL

Dannebrog er flottest i modvind – og endnu flottere, hvis det vejer fra Bokul. Foto©JørgenKoefoed.

Flagmøde med afstand: Fra venstre Flagpræsident Erik Høst, Christina Schwartz, Birgitte Eybye Nielsen, Mogens Cordsen, Jens Hammer og fotografen uden for billedet. Foto©JørgenKoefoed.

Hans-Martin Bloch tilhører også det gamle flaghold. Ligesom Mogens Cordsen i sofaen. Det er ikke fordi, at Cordsen er tvilling, at han optræder på begge billeder, men her skulle Ilse Søndervang have sidde, men hun var rejst til København. Og ja, det er en ægte Oluf Høst på væggen. Foto©JørgenKoefoed.

FLAGHOLDET PÅ BOKUL er ikke alene blevet udbygget med yderligere én person, så holdet nu tæller otte flagister, men der er også sket en kraftig udskiftning. Sidste år meddelte Helmuth Prüssing, Svend-Aage Mortensen og Jens Hansen, at de ønskede at trække sig tilbage efter lang og tro tjeneste.

Gode råd var dyre, men sorg blev til glæde vendt, da tre kvinder i byen – Birgitte Eybye Nielsen, Christina Schwartz og Ilse Søndervang – ønskede at indtræde i dette hellige rød-hvide broderskab. Fra at være en ren mandeklub, er den nu blevet mix’et. Ligestillingen har således først nu holdt sit indtog i den nu 15 år gamle flag-klub. Men helt ligestilling er dog ikke opnået, da den 8. nye er Jens Hammer – altså en mand. Så 3-5 indtil videre.

Det årlige flagmøde – hvor vagterne bliver fordelt – fandt sted sidste dag i april. Som sædvanlig på en af Europas blodige datoer. I 2016 var det fx på datoen, hvor Hitler skød sig en kugle for panden i 1945. Sidste år faldt mødet på datoen, hvor Struensee og hans ’body’– lensgreven, juristen og teaterdirektøren Enevold Brandt – blev halshugget, parteret, opskåret og lagt på hjul og stejle på Fælleden af bødlen Gottschalck Mühlhausen. Det var 28. april 1772. Og atter i år forgik mødet den dag, da manden med det lille overskæg først skød sin schäferhund, siden sin hustru Eva Braun og til sidst sig selv.

Nuvel – hvor blodige disse mødedatoer ellers har været, foregår flagmødet normalt temmelig ublodigt – også i år … denne gang dog i spredt formation.

Første flagdag bliver Bededag 8. maj. Sidste søndag 18. oktober. På grund af den extra flagist er flagsæsonen blevet udvidet med 4 uger.