MÅ ALLE OG ENHVER BARE BYGGE ET HUS PÅ GUDHJEM HAVN?

Bjarke Clausen blev den nye lejer af DEN SORTE CAFÉ i Gudhjem. Her ville han indrette surf-butik. Men i stedet er han nu i gang med at opføre et hus lige foran lejemålet, hvor han vil indrette et udekøkken. Men har han fået de rette tilladelser? Foto©JørgenKoefoed.

Læste du Bloggen: HYGGELIGE GUDHJEM UNDER AFVIKLING, som blev bragt i onsdags 11. juli? Hvis ikke, så læs den og forstå baggrunden for den brevudveksling, der bringes her mellem formanden for Gudhjem By- og Mindeforening, Jørgen Jespersen, og kommunens øverste havnechef Palle Kreutzberg Tourell. Ind i mellem kommer SF-politikeren Leif Olsen med en indskudt kommentar.

Fra: jørgen Jespersen <jespergudhjem@gmail.com>
Emne: Byggeri på Gudhjem Havn
Dato: 9. jul 2018 14.03.20 CEST
Til: Leif.Olsen@brk.dk, Louise Lyng Bojesen <Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk>, Palle Kreutzberg Tourell <palle.k.tourell@brk.dk>, Jakob Jensen <jakob.jensen@brk.dk>

Til Natur & Miljø – primært Leif Olsen, Louise Lyng Boisen, Palle Tourell og Jakob Jensen.

DER ER I DISSE DAGE ved at blive opført en ca 4 x 4 m trækonstruktion med sorte sider og tag på Gudhjem Havns arealer umiddelbart ved Ejnar Mikkelsensvej ud for det skur, som Bjarke Clausen har lejet af kommunen til sin surf-virksomhed mm.

Foreningen går ud fra at kommunen har udlejet arealet og givet tilladelse til byggeriet og at Bjarke derfor er i sin gode ret til at opføre det. Ham klandrer vi derfor ikke. Men vi har de sidste dage modtaget adskillige henvendelser fra beboere, som udtrykker alt fra forundring til vrede over at et sådant byggeri er muligt på et så markant sted, uden forudgående høring af nogen slags.

Gudhjems bevarende lokalplan fastlægger en lang række regler og restriktioner, netop med henblik på at sikre, at bymiljøet – som er byens største aktiv og hvor havneområderne indgår med stor vægt – ikke lider stor overlast i forbindelse med den stadige ændring og udvikling som er kendetegnende for en levende by. Og husejere oplever ofte snærende bånd i de tilladelser de får fra kommunen, men må affinde sig med det af hensyn til helheden. Og naboer og relevante foreninger høres eller orienteres forud for tilladelser som går ud over lokalplanens rammer.

Men tilsyneladende kører havneadministrationen sit helt eget løb – som en stat i staten. Vi har endda et havnebrugerråd, som  efter vores mening burde høres i alle sådanne tilfælde – men ikke bliver det. Rådet holder kun et par møder årligt, men der kunne her sagtens være afholdt en skriftlig høring forud for tilladelse til dette byggeri på havnen. Vi anmoder om at få tilsendt kopi af den tilladelse der er givet til byggeriet, idet vi betvivler at det overholder lokalplanens bestemmelser.

Det er ikke første gang, vi finder havneadministrationens virkemåde uheldig og direkte modarbejdende de overordnede mål for byens udvikling. Vi er helt med på at kommunen må søge at hente indtægter ved udlejning af havnearealer, når nu fiskeriet er væk, men det sker – efter vores opfattelse – på en helt ureguleret måde.

Vi er også bekendt med at andre arealer på havnen for nylig er er udlejet til turistformål uden at det har været drøftet eller forelagt havnebrugerrådet. Vi kender ikke de vilkår der er stillet for disse udlejninger, herunder hvad der må ske på arealerne, hvad også den foreliggende sag viser. Derfor anmoder vi  om at modtage oplysninger om, hvilke muligheder/begrænsninger og krav der måtte være  indeholdt i de lejekontrakter som kommunen har indgået om udleje af havnearealer i Gudhjem og Nørresand havne.

Vi finder stort behov for en overordnet drøftelse af hvorledes havnearealerne kan anvendes i fremtiden og beder derfor om kommunen efter ferien vil indkalde havnebrugerrådets parter til en drøftelse heraf med ledelsen i Natur&Miljø.

Med venlig hilsen på vegne af Gudhjem By- og Mindeforening
Jørgen Jespersen
Formand

Fra: Leif Olsen <Leif.Olsen@brk.dk>
Emne: Vedr.: Byggeri på Gudhjem Havn
Dato: 9. jul 2018 14.21.23 CEST
Til: jørgen Jespersen <jespergudhjem@gmail.com>

Hej
Først en oplysning: Byggetilladelser og lokalplaner hører ikke under Natur/ og Miljøudvalget – det gør havnen derimod.

Jeg tror ikke, at kommunen som sådan kan oplyse konkret indhold i konkrete lejekontrakter, men det vil jeg undersøge.

Jeg ser meget gerne en principiel debat om muligheder på havneområderne. Om brugerrådet skal høres i hver enkelt sag må overvejes, men er næppe realistisk

Jeg skal undersøge sagen generelt.

Mvh
Leif Olsen
Sendt fra min iPhone

Fra: Palle Kreutzberg Tourell <Palle.K.Tourell@brk.dk>
Emne:  SV: Byggeri på Gudhjem Havn
Dato: 9. jul 2018 15.03.12 CEST
Til: jørgen Jespersen <jespergudhjem@gmail.com>, Leif Olsen <Leif.Olsen@brk.dk>, Louise Lyng Bojesen <Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk>, Jakob Jensen Jakob.Jensen@brk.dk

Hej Jørgen.

Umiddelbart kender jeg ikke til at der skal opføres en bygning på Gudhjem Havn, så det du skriver er jeg noget forundret over.

I fald der skal opføres noget på havnen, skal der som minimum være søgt og givet en byggetilladelse til byggeriet.

Jeg undersøger og vender tilbage.

Vh. Palle

Fra: Palle Kreutzberg Tourell <Palle.K.Tourell@brk.dk>
Emne:   SV: Byggeri på Gudhjem Havn
Dato: 10. jul 2018 21.49.04 CEST
Til: jørgen Jespersen <jespergudhjem@gmail.com>, Leif Olsen <Leif.Olsen@brk.dk>, Louise Lyng Bojesen <Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk>, Jakob Jensen Jakob.Jensen@brk.dk

Kære Jørgen.

Lige til ganske kort orientering i første omgang.

Jeg har i dag besigtiget Gudhjem Havn og talt med Bjarke Clausen. Jeg er i færd med at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag og hvilke regler der gælder på området.

Bjarke er gået i gang med opførelsen af sin udebar i god tro, idet han tilsyneladende er blevet vejledt om, at den kan betegnes som inventar og derfor ikke kræver en byggetilladelse.

Jeg er i dialog med vores BYG-afdeling omkring hvorledes de tolker reglerne, dels hvad angår byggetilladelse og dels i forhold til den gældende lokalplan på området. Samtidig skal det fastlægges hvornår inventar har en størrelse, så det falder ind under byggelovgivningen.

Jeg vender tilbage med nyt i løbet af kort tid.

Vh. Palle

BLOGGEN FØLGER SAGEN, når nye oplysninger dukker op.