MASSER AF AKTIVITETER I KIRKERNE I FEBRUAR

Den nye kirke i Gudhjem blev indviet i 1893 i forbindelse med, at befolkningstallet i Gudhjem næsten blev fordoblet, da fæstningen på Christiansø blev nedlagt i 1856. Foto©JørgenKoefoed.

I januar har der kun været afholdt søndagsgudstjenester én gang skiftevis i Gudhjem og i Østerlars. Det sker også på de fleste søndage i februar. Dobbeltgudstjenesterne vender tilbage 26. februar.

AKTIVITETSKALENDER FOR FEBRUAR

Onsdag 1. februar 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 2. februar 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 2. febuar 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Søndag 5. februar 10:30: Højmesse i Gudhjem Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Tirsdag 7. februar 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid og derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Onsdag 8. februar 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 9. februar 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 9. febuar 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Søndag 12. februar 10:30: Højmesse i Østerlars Kirke ved Jesper Stange.

Tirsdag 14. februar 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Onsdag 15. februar 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 17. februar 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 17. februar 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Fredag 17. februar 14:00-15:00 Sangeftermiddag i Præstegården i Østerlars. Alle kan deltage. Menighedsrådet byder på kaffe og kage.

Søndag 19. februar kl. 10:30: Højmesse i Gudhjem Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt. Fastelavn med tøndeslagning. Spirekoret og Børnekoret synger.

Tirsdag 21. februar 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Onsdag 22. februar 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 23. februar 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 22. februar 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Søndag 26. februar kl. 9:00: Gudstjeneste i Gudhjem Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Søndag 26. februar kl. 10:30: Højmesse i Østerlars Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Tirsdag 28. februar 10:00 Baby-salmesang for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tide derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Onsdag 1. marts 17:00 Ord og Toner: Kvinder i biblen i Østerlars Kirke med Tina Ravnsbjerg Damholt og Rebecca Forsberg Svendsen. Gratis adgang.

SAMTALE MED PRÆSTEN
Hvis du gerne vil have en samtale med præsten, er du meget velkommen til at kontakte Tina Ravnsbjerg Damholt på 3070 8054, td@km.dk eller banke på døren i præstegården.