MELSTED HAVN GENOPTRYKT

Melsted Havn som den ser ud i dag. Foto©JørgenKoefoed.

”MELSTED OMTALTES som fiskerleje allerede i 1569, men længe før den tid er der givetvis blevet drevet fiskeri fra Melsted. Fiskelejerne på Bornholms nordøstkyst fra Hammeren til Årsdale opstod i tiden fra ca 1300 til ca 1500, da Bornholm var de prøjsiske hansestæders hovedmarked.

Den store handelsvare dengang var høstsilden. Fiskerne gik i vrag om eftermiddagen og førte fangsten i ind om morgenen. Hansestedernes opkøbere saltede silden ned i tønder og bragte dem ombord i de ventende handelsskuder.

Efter 1570 forsvandt de store sildemængder fra Østersøen, og der var kun torsk og sild tilbage til forsyning af Bornholms egen befolkning. Velstanden svandt hen, og det gjorde det ikke bedre, at der i 1654 i Gudhjem og Melsted døde i alt 105 mennesker af pesten.

Fiskelejerne var nu sunket i dyb armod og fattigdom. Den Skånske Krig 1675-1679 fik altafgørende betydning for Gudhjem-Melsted. Pesten havde ’ryddet op’. Her var plads til flere fiskere og da udfaldet af krigen blev, at Skåne og Blekinge blev svensk, flygtede mange skåninger og blekinger til Bornholm og bosatte sig bl.a. i Gudhjem og Melsted.

Da Gudhjem under Christian den 5. bliver overfartshavn til fæstningen på Christiansø, vinder den frem i velstand og er i 1737 med 52 husfædre Bornholms største fiskerleje. Det smitter naturligvis af på Melsted, der på samme tid havde 10 husfædre.”

SÅDAN starter bogen MELSTED HAVN GENNEM 100 ÅR 1884-1984 – EJ BLOT TIL LYST.

Maleriet på forsiden af bogen om Melsted Havn er udlånt af ejeren Finn Munch-Petersen. Ejeren oplyste, at maleren var svensk, og at han muligvis hed Carlberg. Der var dog usikkerhed om navnet. Forfatteren har senere fundet ud af, at der sandsynligvis er tale om den svenske maler Hugo Carlberg (1880-1943), der malede i Melsted i 1930’erne. Foto©JørgenKoefoed.

Som det fremgår af titlen, udkom den i forbindelse med havnens 100 års dag i 1984. Nu er bogen så blevet genoptrykt. Ikke i forbindelse med et nyt jubilæum, men bare fordi, at havnebestyrelsen synes, at det var på tide at få genopfrisket historien om en af de få, små havne på Bornholm, som ikke er blevet tivoliseret.

Michael Kofoed fra bestyrelsen fortæller, at mange nye er flyttet til Melsted, og man ønsker, at de også skal kende historien om havnen. En spændende og lokalhistorisk fortælling om noget af det unikke af Bornholm, der endnu er uberørt.

BLOGGEN: Det er et godt initiativ, der her er lagt for dagen, men tror bestyrelsen virkelig, at man ved at oplyse om havnens historie tilbage fra 1884 og tidligere, kan standse de grådiges jagt på profit? Kommunens embedsmænd siger jo i denne tid ja til alle, der ønsker at starte en lille pølsebod eller is-udsalg på hver eneste idylliske havne-plet på den smukke ø?

MICHAEL KOFOED: Ja, hvis man kan sin historie, er der langt større chance for, at man som beboer ønsker at kæmpe for at bevare det oprindelige. Så ja, vi tror at denne lille bog kan gøre en forskel.

MANDEN BAG

Det er Poul Kofoed, der i dag bor i Allinge, som skrev bogen om Melsted Havn for 34 år siden. Han er søn af Melsted-fiskeren Henry Kofoed, og har således fået havnen ind med modermælken. Det er også ham, der har været behjælpelig med genoptrykket. Som han skriver i efterskriftet:

“Det glæder mig, at der fortsat er interesse for Melsted Havns historie. I 2018 er der naturligvis ikke så mange , der har oplevet (eller hørt om) Melsted Havn som en erhvervsfiskerihavn, som der var i 1984. Men jeg håber alligevel, at når du næste gang, går en tur på Melsted Havn eller sejler ud af havnen, kan mærke historiens vingesus som en let brise i ryggen.”

Genoptrykket præsenteres ved en lille reception i havnehuset Freja
fredag 5. oktober 16:00-17:00
hvor alle er velkommen. Her vil medlemmerne af havnen få bogen udleveret gatis. Andre kan købe den for 100 kr.

FAKTA
Melsted Havn gennem 100 år 1884-1984 – ej blot til lyst
2. oplag 2018 [med rettelser til 1. udgaven]
Format: A5 [21 x 14,8 cm]
Anal sider: 40 sider + omslag
Vægt: 104 gram
Oplag: 300 ex.
Pris: 100 kr. [gratis for havnens medlemmer]
Overskuddet har forfatteren doneret til Melsted Havn

Formand for Melsted Havn  i dag:
Ole Hertz [2171 8861]