MENIGHEDSRÅDET: GUDSTJENESTEN I HOLKA-DALEN AFLYST, NYE LED-PROJEKTØRER, SALG AF KIRKEJORD, PRØVEOPHÆNGNING AF MINDETAVLEN MED MERE

Lys over Gudhjem Kirke – nu snart med billig LED-lys. Foto©Jørgenkoefoed.

Menighedsrådsmøde nr. 30, 26. maj 2023, hvor følgende var tilstede: Jakob van Oord Post, Mikael Juul Hammerlund, Kirsten Laurberg Lund, Bente Harild, Kim Bjarne Fønss-Lundberg, Lene Skovgaard, Tina Ravnbjerg Damholt og Ulla Pedersen.

Bloggen har plukket de vigtigste punkter:

Gravermedhjælperen Hannah har været på kursus i Bæredygtighed på Kirkegård omhandler en grønnere kirkegård. Hannah vil arbejde med mere biodiversitet.

Der blev afholdt Provstesyn 31. marts: Kirken, Sankt Annæ ruinen, kapel, den gamle og nye kirkegård med redskabsbygninger, velfærdsbygning og kirkegårdskontor. Det hele godkendt af Provstiet.

Gudstjenesten 25. juni, der skulle være afholdt i Holkadalen flyttes til kirken, grundet sygsom. I stedet vil der blive servering af sandwichs og drikkevarer foran kirken efter gudstjenesten.

Søger om 35.000 kroner til varig ekstra-bevilling til dækning af de forhøjede energi-udgifter.

Formanden har ansøgt årets ’BRK’s lokalsamfundspulje’ om midler til en flagstang i Holkadalen. Den gamle flagstang er blevet fjernet. Tilbage står der bare støtten. Der er indhentet pris på en ny glasfiberstang, med beslag med videre. Det vil være optimalt at vi har en flagstang i Holkadalen fremadrettet, især efter at det planlægges at afholde sommer-gudstjeneste dernede. Der blev ansøgt om 5.000 kroner til projektet. De blev bevilget.

Landinspektøren i Allinge, Tue Pelle Christiansen, forventer at have et forslag til deklaration/tinglysning af rettigheder omkring Holkadalen klart i løbet af uge 22.

Det blev besluttet, at anskaffe lavenergi-projektører, som skal erstatte dem, der i øjeblikket oplyser kirken ved nattetide. Nielsen EL udskifter de gamle spotpærer til LED-lys.

Dagli’Brugsen og Ferieparken har forespurgt om det ville være muligt at købe græsarealet nordøst for den nye kirkegård. I dag låner Ferieparken området til fodboldbane. Et salg kræver en udstykning og et offentligt salg. Formelt skal Bornholms Provsti orienteres om de igangværende planer. Siden skal der indhentes tilladelse til ændring af områdets anvendelse hos kommunalbestyrelsen.

Forslag om anskaffelse af messinglamper til Prædikestol og Sangerpult. Formanden forslår at den normale procedure følges, hvor der indhentes tilbud, som kan godkendes eller afslås på næste menighedsrådsmøde.

Der arbejdes forsat med få ophængt himmel over prædikestolen og mindetavlen. For at give det bedste billede af, hvordan himmel og mindetavle kan ophænges foreslås, at der laves en prøveophængning og derefter tager stilling til videre skridt. Ansøgning gennem systemet, Mindetavlen hentes på Rønne Museum og hænges op.

Kommende menighedsrådsmøder: 18. august, 6. oktober og 24. november 2023.